Mingy zegt " Dit leven: stage lopen voor de eeuwigheid. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij Justitie en Veiligheid
Mr. H.J.I.M. (Ric) de Rooij wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 februari 2020.

Benoeming Gemeenschappelijk Hof van Justitie
De Rijksministerraad heeft besloten de heer mr. J.M.J. Keltjens voor te dragen als vice-president van de vestiging Aruba van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 februari 2020.

Nieuwe wet per 1 januari 2020: collectief naar rechter voor schadevergoeding bij massaschade
Burgers en bedrijven die massaal schade lijden omdat ze de dupe zijn geworden van bijvoorbeeld een auto waarmee is gesjoemeld, kunnen vanaf 1 januari 2020 samen naar de rechter om hun schade vergoed te krijgen. De wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die massaschade afwikkelt in een collectieve actie, treedt in werking.

Nederland, België en Luxemburg trekken samen op in aanpak mensenhandel
Tijdens de internationale mensenrechtendag op 10 december 2019 hebben België, Nederland en Luxemburg een intentieverklaring getekend om binnen de Benelux verdere stappen te zetten in de samenwerking tegen mensenhandel. Doel is om een betere bescherming te kunnen bieden aan slachtoffers.

Hogere straf voor fraude met nieuwe betaalmethoden
Fraude met nieuwe betaalmethoden, zoals applicaties op een mobiele telefoon waarmee je geld kunt overmaken of internetsites waarmee je kunt betalen, wordt apart strafbaar gesteld. Ook komen er hogere straffen op te staan. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (van Justitie en Veiligheid) dat vandaag in consultatie is gegaan en een Europese richtlijn omzet in Nederlands recht.

Deskundigenverklaring voor transgenders vervalt
De deskundigenverklaring die transgender personen nodig hebben om de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte te laten wijzigen, komt te vervallen. Zo wordt de huidige procedure eenvoudiger. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag via het internet in consultatie is gegaan.

NCTV: Dreigingsniveau naar 3, aanslag in Nederland voorstelbaar
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau in Nederland vastgesteld op niveau 3 van de 5. Dat betekent dat de terroristische dreiging aanzienlijk is. Het niveau stond in het vorige dreigingsbeeld nog op niveau 4. Sinds eind 2017 is de dreiging tegen Nederland veranderd. Nog steeds worden er in het Westen sporadisch jihadistische aanslagen gepleegd, maar de situatie is onvergelijkbaar met de periode 2015-2017, toen jaarlijks tientallen aanslagen in Europa werden gepleegd. Dat deze verandering zich lijkt te bestendigen, is reden het dreigingsniveau aan te passen. Dat staat in het 51ste Dreigingsbeeld van de NCTV.  

Dekker: integriteitsschendingen voorkomen en aanpakken
In een rechtsstaat mag er geen twijfel zijn over de integriteit van de overheid. Daarom moeten integriteitsschendingen, strafbare feiten en beïnvloeding van het openbaar bestuur door de georganiseerde criminaliteit met kracht worden bestreden. ‘Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat ambtenaren volstrekt integer en betrouwbaar zijn. Dit is van groot belang voor de rechtsstaat’, aldus minister Dekker (voor Rechtsbescherming).

Consultatie Nederlandse veiling snelle mobiele communicatie gestart
Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag de consultatie gestart voor de veiling van frequenties voor snelle mobiele communicatie zoals 5G. Deze zogenoemde conceptregelgeving bevat zowel de voorgestelde opzet als de minimum opbrengst (0,9 miljard euro) van de landelijke veiling in het voorjaar van 2020. Na de veiling blijven minimaal drie partijen diensten aanbieden aan Nederlandse consumenten en bedrijven.

Rijk en gemeenten samen tegen overlastgevende asielzoekers
Rijk en gemeenten zijn samen aan zet om overlast door asielzoekers tegen te gaan. Dat is nodig om het draagvlak in de samenleving te behouden voor asielzoekers die onze bescherming echt nodig hebben. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol sprak dinsdag met de Brabantse Commissaris van de Koning en vier Brabantse burgemeesters over hun zorgen omtrent overlast.

Eerste ministeriële conferentie tegen Belgisch-Nederlandse grensoverschrijdende criminaliteit
Vice-eersteminister en Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem ontvangen vandaag hun Nederlandse collega Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus in Brussel voor de eerste Belgisch-Nederlandse ministeriële conferentie grensoverschrijdende criminaliteit.

Pilot rechtsbijstand Rotterdam-Zuid van start
Snelle en betere oplossingen voor mensen met problemen, dat is het doel van de pilot rechtsbijstand in Rotterdam-Zuid die op 1 december van start is gegaan. Het wijkteam van Hillesluis, sociaal advocaten, het Juridisch Loket, en sociale raadslieden werken samen om dit doel te bereiken. De pilot die een jaar duurt, wordt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd door de gemeente Rotterdam, in samenwerking met de genoemde partijen.

De asielinstroom van week 48 bedroeg ongeveer 600
De asielinstroom van week 48, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 600.

Start openbare consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is gestart op maandag 2 december 2019. Met dit plan maken minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich hard voor een gezamenlijke aanpak van witwassen. Via deze internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties reageren.

Minister Grapperhaus brengt werkbezoek aan Washington D.C.
Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus brengt van 3 tot 6 december 2019 een werkbezoek aan Washington D.C. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten op het gebied van cybersecurity, de aanpak van kindermisbruik en kinderporno online en drugscriminaliteit. 

Wet over lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders treedt in werking
De wet van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Hoekstra (Financiën) die onder meer regelt dat aandeelhouders meer invloed krijgen op de beloning van bestuurders en commissarissen van beursondernemingen, treedt op 1 december 2019 in werking. Daarmee is een Europese richtlijn omgezet in Nederlands recht. Doel van die richtlijn is de lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders bij beursondernemingen te vergroten en de transparantie van institutionele beleggers en beursondernemingen te verbeteren.

Proef ter verhoging van de aangiftebereidheid Nederlandse minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting
Seksuele uitbuiting is in Nederland de meest voorkomende vorm van binnenlandse mensenhandel. Om daders van mensenhandel strafrechtelijk te kunnen aanpakken, is het belangrijk dat slachtoffers aangifte doen. Echter, de stap om aangifte te doen is voor slachtoffers vaak (te) groot, zeker voor minderjarige slachtoffers. Daarom starten het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en de politie een pilot om de ervaren drempels in het doen van aangifte weg te nemen. 

Secretaris-generaal Justitie en Veiligheid Siebe Riedstra naar ABD Topconsult
Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid vertrekt uiterlijk 1 april 2020 en maakt de overstap naar ABD Topconsult. Riedstra, die in 2015 aantrad als secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft zijn besluit vandaag bekend gemaakt. Riedstra treedt eerst in dienst als consultant om na de zomer het directeurschap van ABD TOPConsult over te nemen.

Besluit weigerende observandi treedt in werking
Het zogeheten besluit weigerende observandi van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) treedt donderdag 28 november 2019 in werking. Dit besluit bevat regels over de werkwijze van een multidisciplinaire commissie die beoordeelt of er medische gegevens beschikbaar zijn over een verdachte die niet wil meewerken aan onderzoek naar een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of psychische stoornis. De commissie adviseert of die gegevens bruikbaar kunnen zijn voor het opstellen van een aanvullende rapportage over de verdachte.

Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten naar Tweede Kamer
Als het aan minister Dekker (voor Rechtsbescherming) ligt, moeten verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven die in voorlopige hechtenis zitten voortaan verplicht aanwezig zijn op de terechtzitting en bij de uitspraak. Op deze manier wordt zeker gesteld dat het slachtoffer zijn spreekrecht kan uitoefenen in het bijzijn van de verdachte. Dit draagt bij om herhaling te voorkomen en helpt de verdachte om inzicht te krijgen in de gevolgen van het misdrijf. De wetgeving die dit regelt, is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en het Rodekruis

Het goede doel!

Mingy en cliniclowns

Het goede doel!

Mingy en kika

Het goede doel!

Mingy en kankerbestrijding