Mingy zegt " Bezorgdheid is als een oude man, die met gebogen hoofd een pak veren draagt en denkt dat het lood is. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
De asielinstroom van week 7 bedroeg ongeveer 600
De asielinstroom van week 7, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 600.

Regiobezoek georganiseerde criminaliteit: Midden Nederland
Door het afleggen van een serie werkbezoeken door het hele land informeert minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich over de aanpak van  zware, georganiseerde criminaliteit als de productie en handel van (hard)drugs  en de gevolgen ervan. Die gevolgen zijn bijvoorbeeld intimidatie, bedreigingen, brandgevaar, milieuvervuiling door drugsafvaldumping, geweldpleging en liquidaties. Een intensieve samenwerking van politie, Openbaar Ministerie en lokale overheden vormt de basis van de aanpak. Minister Grapperhaus stelde eind 2018 100 miljoen euro beschikbaar aan de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIECS) voor de bestrijding van deze ondermijnende criminaliteit . Dit geld gaat voor het grootste deel naar de Regionale Informatie- en Expertisecentra. Woensdag organiseerde het RIEC Midden Nederland een reis langs projecten, plaatsen delict en interessante werkgebieden in Utrecht, Soest en Dronten.

Online kansspelen veiliger dankzij nieuwe wetgeving
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Dankzij deze nieuwe wet, waar de Tweede Kamer in 2016 mee instemde, wordt het online aanbod van kansspelen voor Nederland gereguleerd. Dit is hard nodig omdat spelers in Nederland nu spelen bij illegale, buitenlandse aanbieders. Er is daardoor geen toezicht op kansspelverslaving. Ook kunnen spelers ongemerkt het slachtoffer worden van malafide aanbieders die zich schuldig maken aan fraude en witwassen. De voorgestelde wetgeving zal hier verandering in brengen. Onder strikte voorwaarden worden vanaf medio 2020 vergunningen verleend en online kansspelen in goede banen geleid. Hiermee kunnen Nederlandse spelers veilig spelen in een eerlijke markt.

Grapperhaus: kentering nodig in aanpak ondermijnende drugscriminaliteit
Een kentering is nodig in de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit. De productie, handel en doorvoer van synthetische drugs, cocaïne, heroïne en hennep hebben een onaanvaardbaar grote impact op de samenleving. De enorme hoeveelheid crimineel geld en witwaspraktijken dreigen de legale economie en de integriteit van de samenleving te corrumperen. Het snel te verdienen ‘drugsgeld’ oefent ook een gevaarlijke en ongewenste aantrekkingskracht uit op kwetsbare jongeren. In een reactie aan de Tweede Kamer op het rapport ‘Waar een klein land groot in kan zijn’ van onder andere professor Tops pleit minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid voor een krachtiger en meer consequente aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit.

Benoeming lid van de Raad voor de Rechtshandhaving
De Rijksministerraad heeft mevrouw mr. Migdala Rose-Ann Clarinda benoemd tot lid van de Raad voor de Rechtshandhaving namens Sint Maarten. Zij volgt de heer mr. Franklin Richards op die eind 2018 de Raad verliet.

Kabinet verkort geldigheidsduur tijdelijke asielvergunning
De geldigheidsduur van een tijdelijke asielvergunning wordt ingekort. Straks wordt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in eerste instantie voor drie jaar verleend en niet langer voor vijf jaar. Ook kan na afloop van deze periode nog geen aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen worden ingediend. Daarvoor zal de vreemdeling eerst een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd moeten indienen.

Verkennend onderzoek RIVM naar chroom-6 in gevangenissen afgerond
Er zijn geen aanwijzingen voor extra gezondheidsrisico’s bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) door het werken met verduurzaamd hout. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na een verkennend onderzoek in opdracht van minister Dekker (Rechtsbescherming). Medewerkers en gedetineerden hebben in het verleden in een aantal gevangenissen gewerkt met hout dat met de stof chroom-6 geïmpregneerd was. Het RIVM heeft de metingen die de DJI liet uitvoeren naar chroom-6 in de lucht onderzocht. Uit deze metingen bleek niet dat de wettelijke grenswaarden werden overschreden. Het RIVM concludeert daarnaast dat de bestudeerde documenten geen inhoudelijke aanleiding geven voor een vervolgonderzoek.

De asielinstroom van week 6 bedroeg ongeveer 600
De asielinstroom van week 6, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 600.

Incassoregister tegen misstanden bij incasso
Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. Er komt een incassoregister waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden komen er eisen en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving. Dit om te voorkomen dat kwetsbare schuldenaren geconfronteerd worden met onjuiste incassopraktijken en om de kwaliteit en de dienstverlening van de gereguleerde incassosector te verhogen.

Meedenken met de rechter
Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil het mogelijk maken dat de hoogste bestuursrechters in ons land anderen dan de direct betrokken partijen kunnen laten meedenken bij een bepaalde zaak. Door die inbreng van anderen (bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties) kunnen deze rechters een beter en breder zicht krijgen op de mogelijke maatschappelijke gevolgen van een te nemen beslissing. ‘Ik denk dat het instrument van meedenkers een bijdrage kan leveren aan een maatschappelijk effectiever bestuursrecht’, aldus de minister in zijn toespraak op het congres ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Reactie op AD-bericht Medewerkersonderzoek
Vanochtend is in het Algemeen Dagblad (AD) een bericht te lezen over het medewerkersonderzoek (MO, november 2018) op het bestuursdepartement van het ministerie van JenV. Het bericht concludeert dat medewerkers zich niet uit durven spreken en sommigen daarom zelfs ongewenst gedrag als seksisme niet of pas veel later melden.

Circa 9,2 miljoen geconstateerde verkeersovertredingen in 2018
In 2018 zijn 9.182.573 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en handheld bellen. Dat is bijna evenveel als een jaar eerder. In 2017 werden 9.223.477 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat blijkt uit het jaaroverzicht verkeersboetes 2018*.

De asielinstroom van week 5 bedroeg ongeveer 700
De asielinstroom van week 5, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 700.

Nieuwe campagne: kom in actie bij vermoedens van huiselijk geweld
Vandaag start de nieuwe landelijke campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ die mensen oproept in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.  Bewustwording en in actie komen is belangrijk. Uit recent onderzoek van het WODC blijkt dat huiselijk geweld en kindermishandeling nog steeds op grote schaal voor komt. Dat schrijven minister Hugo de Jonge (VWS) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Vrijwilligers en kunstmatige intelligentie ingezet bij cold cases
De inzet van vrijwilligers, toegang tot oude politiegegevens en inzet van kunstmatige intelligentie kunnen bijdragen aan het oplossen van cold cases. Dat is belangrijk, voor zowel nabestaanden als de samenleving. Het gaat om ernstige en ingewikkelde misdrijven die in het verleden niet zijn opgelost. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, vandaag aan de Tweede Kamer.

Minister Grapperhaus: “Passagiersgegevens belangrijk voor bestrijding terrorisme en ernstige misdaad.”
Luchtvaartmaatschappijen moeten in de nabije toekomst hun passagiersgegevens verstrekken aan een nieuwe nationale ‘passagiers informatie eenheid’ (Pi-NL). Het belangrijkste doel daarvan is het voorkomen en opsporen van terrorisme en ernstige criminaliteit. De Pi-NL is een zelfstandige, gespecialiseerde eenheid met een eigen wettelijke taak en bevoegdheden. Ook kan een aantal instanties, zoals de politie en het Openbaar Ministerie, van de Pi-NL informatie over verdachte personen en hun reisgegevens krijgen. Dit is een belangrijk instrument in de strijd tegen terrorisme en ernstige criminaliteit.

Minister Dekker: Schadevergoeding vragen bij massaschade wordt eenvoudiger
Voor burgers en bedrijven die massaal schade lijden, wordt het straks eenvoudiger om hun schade vergoed te krijgen. Nu vraagt dat in de meeste gevallen nog een lange adem en is kostbaar. Een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat de Tweede Kamer vandaag met algemene stemmen heeft aangenomen, regelt dat gedupeerden hiervoor voortaan samen naar de rechter kunnen.

De asielinstroom van week 4 bedroeg ongeveer 600
De asielinstroom van week 4, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 600.

Verblijf in terroristisch gebied strafbaar
Zonder toestemming verblijven in een gebied dat onder controle staat van een terroristische organisatie wordt strafbaar. Wie dit verbod overtreedt, riskeert straks een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar. Dat is de essentie van een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend. De maatregel, die voortvloeit uit het regeerakkoord, is een reactie op het gevaar dat voor de Nederlandse samenleving ontstaat, als iemand terugkeert uit een strijdgebied dat in handen is van een terroristische organisatie.

Minister Grapperhaus bezoekt Aruba
Minister brengt op woensdag 23 januari een bezoek aan Aruba. Hij is hier voor het halfjaarlijkse overleg tussen de ministers van Justitie van Nederland, Aruba, Curacao en Sint Maarten. Ook brengt Minister Grapperhaus samen met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken een bezoek aan de marinierskazerne op Aruba.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

-281

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en kika

Het goede doel!

Mingy en kankerbestrijding

Het goede doel!

Mingy en Unicef

Het goede doel!

Mingy en Warchild