Mingy zegt " Verreweg de meeste wrijvingen in ons dagelijks leven worden veroorzaakt door het feit dat we de verkeerde toon aanslaan. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Tjibbe Joustra leidt Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden
De commissie die onderzoek doet naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode 1967 – 1998 wordt geleid door de heer mr. Tjibbe Joustra. De commissie bestaat verder uit de leden mevrouw prof. dr. Beatrice de Graaf en de heer mr. Bert-Jan Houtzagers.

Belangstellingsregistratie van gemeenten voor deelname aan het wietexperiment
Gemeenten kunnen sinds deze week hun interesse voor deelname aan het wietexperiment kenbaar maken. De minister voor Medische Zorg & Sport en de minister van Justitie & Veiligheid hebben alle burgemeesters hierover eerder al geïnformeerd.  Burgemeesters van gemeenten kunnen hun interesse kenbaar maken door een brief te sturen aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Het tijdvak sluit op 10 juni a.s.. De adviescommissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen adviseert vervolgens over de 6 tot 10 deelnemende gemeenten.  In de spelregels van het experiment staan de kaders en belangrijke voorwaarden van het experiment. 

Benoeming voorzitter en leden commissie insolventierecht
Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) heeft een commissie insolventierecht ingesteld en bij Koninklijk besluit van 15 april 2019 zijn de voorzitter en de leden benoemd.

Kabinet neemt maatregelen tegen permanente statelijke dreiging
De dreiging voor onze nationale veiligheid vanuit andere landen is permanent aanwezig. Door beïnvloeding van onze besluitvorming, digitale sabotage van onze vitale infrastructuur of politieke en economische spionage proberen landen zichzelf te bevoordelen ten koste van de Nederlandse vitale belangen. Daarmee zetten ze onze open democratie onder druk. Enkele voorbeelden van deze dreigingen zijn de verstoorde spionageoperatie van de Russische militaire inlichtingendienst gericht op de OPCW in 2018, de waarschijnlijke betrokkenheid van Iran bij vijandelijke acties op Europees grondgebied of de signalen van burgers die zich druk maken over hun familieleden in Xinjiang die onder druk worden gezet door Chinese autoriteiten om persoonsgegevens te delen.

Benoeming advocaat-generaal bij de Hoge Raad
De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van prof. mr. B.F. (Bastiaan) Assink tot advocaat-generaal in de civiele sectie van het parket bij de Hoge Raad met ingang van 1 september 2019. Hij gaat zich bezig houden met het hele domein van het civiel recht, maar met een zwaartepunt op de onderdelen ondernemings- en rechtspersonenrecht. Hij vervangt in deze functie prof. mr. L. Timmerman die met ingang van 1 mei 2019 advocaat-generaal in buitengewone dienst wordt.

Benoeming voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid
De heer ir. J.R.V.A (Jeroen) Dijsselbloem wordt de nieuwe voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in op 1 mei 2019 voor een periode van 4 jaar. Dijsselbloem volgt de heer mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra op die sinds 2011 voorzitter is van de OVV.

De asielinstroom van week 15 bedroeg ongeveer 600
De asielinstroom van week 15, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 600.

Minister Dekker bezoekt Point Blanche gevangenis Sint Maarten
Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft gisteren samen met staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) verschillende detentievoorzieningen op Sint Maarten bezocht. Tijdens het bezoek, onder leiding van de minister van Justitie van Sint Maarten De Weever, werden onder anderen de politiecellen op het eiland en de gevangenis Point Blanche bezocht. Sinds orkaan Irma in september 2017 zijn verschillende gebouwen, of delen daarvan, niet meer in gebruik. Het bezoek was bedoeld om de voortgang van de wederopbouw te bekijken.

Extra opvang slachtoffers mensenhandel
In vijf Nederlandse gemeenten komen er dit jaar nog extra opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel die kampen met complexe zorgvragen, zoals psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking. Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) creëert in totaal 36 nieuwe plekken.

Regiobezoek georganiseerde criminaliteit: Amsterdam-Amstelland
Door het afleggen van een serie werkbezoeken door het hele land informeert minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich over de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals de productie, handel en doorvoer van synthetische drugs, cocaïne en hennep. De enorme hoeveelheden crimineel geld en witwaspraktijken die gepaard gaan met drugscriminaliteit dreigen de legale economie en de integriteit van de samenleving te corrumperen. Minister Grapperhaus stelde voor de versterking van de aanpak 100 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt ingezet voor breed pakket aan preventieve en repressieve maatregelen, waarbij de betrokken overheidsdiensten (zoals politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en gemeenten) de handen ineenslaan.

Minister Dekker bezoekt Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba
Minister Dekker voor Rechtsbescherming bezoekt van 10 tot en met 13 april Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Tijdens het bezoek zullen verschillende onderdelen van het justitiegebied centraal staan.

Besluit inrichting gesloten coffeeshopketen naar parlement
Het ontwerpbesluit voor de inrichting van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ is vandaag door minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid  naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan de regels waaraan deelnemende partijen, zoals coffeeshophouders, telers en gemeenten, moeten voldoen. Het kabinet wil met het experiment onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj gedecriminaliseerd aan coffeeshops kan worden geleverd. Daarbij worden de effecten op criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid bekeken. Nu is de teelt en levering  van cannabis aan coffeeshops verboden en wordt de verkoop, onder voorwaarden, gedoogd.

Wijziging geslachtsregistratie transgenders eenvoudiger
Transgenders kunnen makkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte laten aanpassen. Daarvoor is nu nog een zogeheten deskundigenverklaring van een psycholoog of arts nodig, maar die wordt vervangen door een verklaring van betrokkene zelf. Verder kunnen jongeren onder de 16 jaar via een verzoek aan de rechter hun geslachtsregistratie wijzigen. Deze mogelijkheid is er nu niet.

De asielinstroom van week 14 bedroeg ongeveer 600
De asielinstroom van week 14, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 600.

Tien bijeenkomsten om senioren onder andere online weerbaarder te maken
Minister Grapperhaus sloot woensdag 3 april één van de tien bijeenkomsten van de Veiligheids10daagse af. Tussen 1 en 12 april informeren het ministerie van Justitie en Veiligheid, seniorenorganisatie ANBO, politie, brandweer, banken en een flink aantal bedrijven ruim 1.000 senioren over veiligheid thuis en online. Hij sprak daar senioren toe die werden geïnformeerd over woninginbraken, babbeltrucs, phishing en andere vormen van online oplichting. Ook kregen senioren voorlichting over veilig internetbankieren en is er aandacht voor mogelijkheden om het huis beter te beveiligen.

De rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning
Het advies van de Raad van State over de rol van burgemeesters in de aanpak van ondermijnende criminaliteit is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Minister Grapperhaus had om de zogenoemde voorlichting van de Raad van State gevraagd naar aanleiding van een verzoek van (regio)burgemeesters om hun rol in het bewaken van de openbare orde uit te breiden naar het ‘voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten’ in hun gemeenten.

Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven ook voor BES-eilanden
Slachtoffers van geweldsmisdrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen voortaan een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die dat mogelijk maakt, treedt vandaag in werking. De uitbreiding geldt voor misdrijven gepleegd op of na 1 januari 2017.

Werkbezoek van minster Grapperhaus aan Albanië
Minister Grapperhaus heeft op 27 en 28 maart een bezoek gebracht aan Albanië. Hij sprak hij hier onder andere met minister president Rama, minister van Justitie Gjonaj en minister van Binnenlandse Zaken Lleshaj. Ook had hij ontmoetingen met de politie en het Openbaar Ministerie en verschillende NGO’s en internationale partners. Voor een groep rechters in opleiding en leden van het gerechtelijk apparaat sprak Grapperhaus over het belang van een goed functionerende rechtsstaat.

Digitale deurbel maakt straten veiliger
Het aantal woninginbraken is gedaald in de Almeerse Stedenwijk, blijkt uit de pilot Digitale Deurbel. In deze wijk, waar relatief veel woninginbraken via de voordeur plaatsvonden, werden in 2018 96 digitale deurbellen met camera geïnstalleerd. In de straten met deze deurbellen werden voor bijna de helft minder inbraken gepleegd.  Daarnaast voelen veel bewoners met een digitale deurbel zich aanzienlijk veiliger. Op basis van de evaluatie kunnen gemeenten in het preventieadvies aan inwoners voortaan ook informeren over de positieve effecten van een digitale deurbel met camera. De pilot is uitgevoerd in samenwerking tussen Almere, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en twee Almeerse Politiekeurmerk Veilig Wonen-installatiebedrijven.

Dekker: overheid tekortgeschoten bij detentieverloop Michael P.
De overheid is tekortgeschoten tijdens het detentieverloop van Michael P. Die conclusie trekt minister Dekker voor Rechtsbescherming uit de rapporten die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Inspectie JenV en Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vandaag presenteerden. Uit de rapporten blijkt dat er bij de betrokken instanties onvoldoende zicht was op risico’s, dat procedures niet goed werden gevolgd en dat cruciale informatie niet volledig werd gedeeld. De nadruk lag bij het detentieverloop van P. te veel op zorg en te weinig op de veiligheid van de samenleving. De conclusies en aanbevelingen uit de rapporten zullen worden overgenomen.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

-344

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en kika

Het goede doel!

Mingy en Unicef

Het goede doel!

Mingy en heldenmoed

Het goede doel!

Mingy en kankerbestrijding