Mingy zegt " Muren en balken vormen een huis,Liefde en dromen bouwen een thuis. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Reactie Grapperhaus en Bruls op naleving corona maatregelen
Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls kijken samen terug op een relatief rustig verlopen weekend. Het eerste beeld vanuit de veiligheidsregio’s in Nederland is dat de meeste mensen zich dit weekend goed gehouden hebben aan de oproep om thuis te blijven en alleen naar buiten zijn gegaan voor een frisse neus of als het echt nodig was. Mensen kwamen veelal niet in grote groepen samen en hielden zich aan de 1,5 m afstand.

Coronamaatregelen voor bescherming en inzetbaarheid agenten
De coronacrisis grijpt direct in op het dagelijks werk van de politie, de veiligheid van agenten en hun inzetbaarheid. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid neemt daarom maatregelen om agenten meer te beschermen en hun inzetbaarheid zeker te stellen. Zo heeft de ministerraad vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel, waardoor van hoestende en spugende verdachten gedwongen wangslijm kan worden afgenomen om te testen op corona. Hierdoor kan worden getest of agenten of andere hulpverleners risico lopen als mensen met opzet spugen of hoesten om te besmetten met het corona-virus (COVID-19)

Spoedwetgeving op het terrein van Justitie en Veiligheid
Behalve de directe bestrijding van het coronavirus is het ook van groot belang dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren. Bestaande wetgeving biedt al veel ruimte om praktische problemen op te lossen die het gevolg zijn van de coronacrisis. Waar dat niet het geval is, zijn nieuwe tijdelijke wettelijke voorzieningen of aanpassingen nodig. Dit kan deels met terugwerkende kracht.

Kabinet: bij geweld tegen politieagenten en hulpverleners geen taakstraf
Geweld tegen personen met een publieke taak, zoals politieagenten, brandweerpersoneel en hulpverleners, is onaanvaardbaar. Deze functionarissen handhaven de orde, treden op onder gevaarlijke omstandigheden en verlenen hulp aan mensen in nood. Niet zelden staan zij mensen bij die in acuut levensbedreigende situaties verkeren. Geweld tegen dit soort functionarissen moet dan ook stevig worden aangepakt, daar past geen taakstraf bij. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Wetsvoorstel over het Europees Openbaar Ministerie naar Tweede Kamer
Een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat de uitvoering van de Verordening Europees Openbaar Ministerie voor Nederland regelt, is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer. Er zijn slechts beperkte aanpassingen in wetgeving nodig om opsporing onder het gezag van en vervolging door het Europees Openbaar Ministerie (EOM) in Nederland mogelijk te maken.

DJI verlengt coronamaatregelen t/m 28 april
In navolging van de dinsdag aangekondigde maatregelen van het kabinet verlengt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de eerder genomen maatregelen in gevangenissen, Forensische Zorg en justitiële jeugdinrichtingen tot en met 28 april. Het gaat hierbij onder anderen om opschorting van bezoek en verlof in het gevangeniswezen en Forensische Zorg, en vermindering van het aantal vervoersbewegingen naar rechtbanken. Daarnaast zal het beleid rondom bezoek in justitiële jeugdinrichtingen worden aangescherpt om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Dat betekent dat ook jeugdigen per 1 april geen bezoek meer mogen ontvangen.

Adviesrecht gemeenten helpt mensen met schulden
Mensen met problematische schulden krijgen straks hulp die beter is toegespitst op hun situatie. Gemeenten kunnen de rechter adviseren of deze mensen het beste kunnen worden geholpen door een beschermingsbewindvoerder, dan wel dat ze verder worden ondersteund door de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit adviesrecht van gemeenten bij zogenoemd schuldenbewind is geregeld in een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend, mede namens staatssecretaris Van Ark (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Fred Westerbeke benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
Fred Westerbeke is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn werk als hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) en in het bijzonder voor zijn buitengewone verdiensten in de zaak naar aanleiding van het neerhalen van vlucht MH17.

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april
Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Benoeming korpschef Nationale Politie
De heer mr. H.P. (Henk) van Essen is benoemd tot korpschef van de Nationale Politie. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in op 1 mei 2020.

Kabinet en VNG maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders
Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Aanvullende maatregelen 23 maart
Let op: de datum van dit nieuwsbericht is 24 maart 2020. Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen zijn afgekondigd. U vindt hier een overzicht van alle nieuwsberichten. 

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen
Let op. Dit is een nieuwsbericht van 23 maart. Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen zijn afgekondigd. U vindt hier een overzicht van alle nieuwsberichten. 

Minderjarige vreemdelingen reizen vaak door
Een deel van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) trekt rond in Europa of is op doorreis naar een ander land. Ze lijken niet geïnteresseerd te zijn in de uitkomst van de asielprocedure en verblijven relatief korte tijd in de Nederlandse opvang. Dat blijkt uit twee onderzoeken, die staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel en Migratie) maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De asielinstroom van week 12 bedroeg ongeveer 100
De asielinstroom van week 12, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 100.

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciaal beroep kunnen sneller de grens over met vignet
Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Het vignet is aan te vragen op de website van het Nationaal Crisiscentrum.

NL-Alert met instructies tegen coronavirus
Op zondagochtend 22 maart is er een NL-Alert verstuurd om mensen te wijzen op de belangrijkste instructies om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het NL-Alert is in heel Nederland uitgezonden en werd verstuurd vanuit het Nationaal Crisiscentrum in Den Haag.

Noodonderdak vreemdelingen in provincie Groningen
De tijdelijke noodonderdaklocatie voor vreemdelingen komt in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp (gemeente Het Hogeland). Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft de locatie beschikbaar gesteld aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Dat schrijft de staatssecretaris op 20 maart in een brief aan Tweede Kamer.

Nederland sluit de grenzen voor mensen van buiten Europa
Het gaat om een inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.

Basisexamens inburgering buitenland worden opgeschort
Als gevolg van de Coronacrisis (COVID-19) zullen de basisexamens inburgering buitenland worden opgeschort vanaf 18 maart 2020 tot en met 6 april 2020.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en IFAW

Het goede doel!

Mingy en cliniclowns

Het goede doel!

Mingy en leger des heils

Het goede doel!

Mingy en wakkerdier