Mingy zegt " Goede gedachten brengen goede vruchten voort, slechte gedachten brengen slechte vruchten voort, en de mens is zijn eigen kweker. "

De nieuwste berichten op https://nos.nl
ChristenUnie: minima mogen niet de dupe worden van klimaatakkoord

De energierekening voor huishoudens moet door het klimaatakkoord niet verder stijgen. Daarvoor pleit regeringspartij ChristenUnie. Partijleider Segers wil dat de verhoging van de gasprijs wordt gecompenseerd via de energiebelasting. Hij wil met name de laagste inkomens ontzien.

Volgende week zou er overeenstemming moeten komen over de maatregelen in het klimaatakkoord. Maar aan de klimaattafels, en ook in de coalitie, is nog geen akkoord bereikt. Het heetste hangijzer zijn de kosten. Een van de voorstellen is een verhoging van de gasprijs, om mensen te stimuleren hun huis te isoleren of een warmtepomp te installeren.

Maar vooral de lagere inkomens dreigen relatief zwaar getroffen te worden door deze maatregel. ChristenUnie-leider Segers: "Je kunt niet vragen even twee tientjes per maand neer te leggen zonder dat te compenseren, dat is voor die groep niet te doen."

Huishoudens ontzien

De partij komt met een voorstel om huishoudens te ontzien. "Door de stijging van de gasprijs te compenseren via de energiebelasting zorgen we ervoor dat de overgang naar duurzame energie ook voor lagere inkomens betaalbaar blijft", zegt Segers.

"We kunnen geen klimaatakkoord afsluiten als de hoogste rekening bij de mensen met de kleinste beurs wordt neergelegd."

Energieprijzen stijgen

Deze week werd bekend dat de energieprijzen komend jaar al stijgen doordat de lasten zijn verhoogd. Die verhoging wordt met het voorstel van Segers niet teruggedraaid. "Dit was met Prinsjesdag al bekend en die verhoging hebben we met andere maatregelen, zoals de verlaging van de inkomstenbelasting, voor alle inkomensgroepen gecompenseerd."

De onrust rond de hogere energieprijzen leert Segers wel dat het gevoelig ligt. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat een half miljoen huishoudens in de problemen komt als de energierekening door het klimaatakkoord stijgt.

"Dat kan natuurlijk niet, daarom doen we ook dit voorstel. Dat laat zien dat het op een eerlijke en sociale manier kan." Hij wil dat de laagste inkomens het meest gaan profiteren van alle subsidies en regelingen.Minister Schouten: strijd over fosfaatrechten melkveehouders verhardt

De strijd over de fosfaatrechten voor melkveehouders verhardt, zegt minister Schouten van Landbouw. In een debat met de Tweede Kamer vertelde zij dat er persoonlijke beschuldigingen binnenkomen bij haar en haar ambtenaren.

Bij het Kamerdebat waren tientallen boeren en boerinnen aanwezig. Zij hadden even daarvoor buiten gedemonstreerd tegen het beleid van minister Schouten. Ze droegen protestborden met teksten als "Carola stop, dit beleid is een flop".

Geen hoop

Schouten in het debat: "Ik had deze beker graag aan mij voorbij laten gaan, maar dat kan niet. Het is mijn taak geen hoop te geven als die er ook niet meer is." Want Schouten kreeg een duidelijke boodschap mee van de Europese Commissie: "Nederland moet zich aan de regels voor de fosfaatrechten houden."

De Kamer staat hier wel achter, maar veel Kamerleden maken zich toch zorgen. "De gevolgen zijn heftig en in sommige gevallen schrijnend", zegt SP-Kamerlid Futselaar. "Mensen liggen wakker van de vraag of ze straks crimineel zijn of niet."

Melkveehouders zijn in de problemen gekomen door het fosfaatrechtensysteem dat dit jaar voor het eerst geldt. Boeren moeten fosfaatrechten hebben voor het aantal koeien dat zij hebben en de hoeveelheid mest die die produceren.

Veel boeren hebben koeien naar de slacht moeten brengen omdat zij er te veel hadden. Hebben zij net nieuwe stallen gebouwd voor meer koeien, maar niet de benodigde fosfaatrechten, dan komen zij in financiële problemen. De investering verdienen zij niet meer terug.

Daarnaast zijn zij ook in overtreding en kunnen zij vervolgd worden door het Openbaar Ministerie. GroenLinks-Kamerlid Bromet: "Boeren zien nog maar twee scenario's: of failliet gaan of naar de gevangenis." Dat laatste zal niet snel gebeuren, omdat zij in eerste instantie een boete krijgen.

Achterstanden bezwaarschriften

Duizenden melkveehouders zijn in beroep gegaan tegen het besluit over de hoeveelheid fosfaatrechten zij toegewezen kregen. Maar zij hebben daar nog geen uitsluitsel over gekregen. De instantie die die bezwaarschriften moet behandelen, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), heeft grote achterstanden.

CDA-Kamerlid Geurts en de meeste van zijn collega's willen dat er coulant wordt omgegaan met boeren die nog midden in een bezwaarprocedure over hun fosfaatrechten zitten. De minister heeft toegezegd dat zij dat met haar collega Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zal bespreken, maar invloed uitoefenen op het Openbaar Ministerie mag zij niet.

Overigens leidt het strenge beleid wel tot resultaat. De meerderheid van de melkveehouders heeft toch nog kunnen voldoen aan de norm. De kans bestaat dat Nederland nu onder het plafond blijft van de hoeveelheid fosfaat die volgens de Europese normen mag worden uitgestoten.Commissie-Remkes pleit voor het referendum, maar willen we dat nog wel?

En nu moet het er echt komen: het bindend, correctief referendum. Een staatscommissie onder leiding van oud-VVD-minister Johan Remkes gooit de knuppel in het hoenderhok. Omdat het moet, vindt Remkes zelf. "De burger moet de mogelijkheid hebben om aan de noodrem te kunnen trekken."

Hij vult aan: "Niet om daar overmatig veel gebruik van te maken en ook niet in alle gevallen, maar in een aantal gevallen is het een heel zinnige en nuttige toevoeging aan de stem van de kiezer." Met het referendum zouden aangenomen wetten achteraf getorpedeerd kunnen worden en de politiek moet zich daarbij neerleggen.

Een verrassing is de aanbeveling niet: eind juni pleitte de staatscommissie in een tussenrapportage ook al voor het invoeren van het bindend, correctief referendum. Zo'n "ventiel of veiligheidsklep" is nodig om het vertrouwen in de parlementaire democratie weer te laten groeien, zei Remkes toen.

Hoge drempel

De staatscommissie deed bijna twee jaar onderzoek en concludeert dat de parlementaire democratie wel wat updates kan gebruiken. Remkes ontvouwde vandaag zijn plan: hij wil dat iedere Nederlander die mag stemmen een referendum kan aanvragen om een aangenomen wet te blokkeren.

Remkes wil daarbij een hoge drempel inbouwen. Het referendum is pas geldig als minstens een derde van alle kiesgerechtigde Nederlanders een nee-stem uitbrengt. Op dit moment zijn er zo'n 13 miljoen Nederlanders die mogen stemmen. Om via een referendum een aangenomen wet alsnog te laten vervallen zijn dus ruim 4 miljoen nee-stemmen nodig.

"Die drempel bouwen we heel bewust in", zegt de Noord-Hollandse commissaris van de koning Remkes, "Juist om te onderstrepen dat een representatieve democratie het uitgangspunt is."

Maar willen we eigenlijk nog wel een referendum? De animo is in ieder geval flink afgenomen, blijkt uit onderzoek van politicoloog Kristof Jacobs van de Radboud Universiteit. "Bij het Oekraïne-referendum was de steun nog heel hoog, maar daarna is het duidelijk naar beneden gegaan: van 70 naar 50 procent."

Dat heeft volgens hem vooral te maken met hoe er met het referendum is omgesprongen. "Daardoor is de trek erin verdwenen." Uit het onderzoek blijkt ook dat lageropgeleiden een referendum veel belangrijker vinden dan hogeropgeleiden, maar ze gaan minder vaak ook daadwerkelijk stemmen.

Tweedeling in de samenleving

De staatscommissie schrijft in het eindrapport dat er een tweedeling is ontstaan tussen lager- en hogeropgeleiden. Die twee groepen, met daar tussenin een grote middengroep, komen steeds meer tegenover elkaar te staan. Wat Remkes betreft wordt het referendum juist daarom zo snel mogelijk ingevoerd.

En ondanks de hoge drempel is het plan volgens politicoloog Jacobs wel haalbaar. "Een referendum an sich brengt mensen meestal niet in beweging, maar als je het samen doet met een andere verkiezing dan zou het zomaar kunnen dat die gestelde drempels wel gehaald worden."

'Rapport uitvoerig bestuderen'

Maar dan is er nog de politiek: gaat die wat met het rapport en de aanbevelingen doen? Nog geen half jaar geleden werd het raadgevend referendum, dat niet-bindend is, definitief de nek omgedraaid. Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren moet er nu toch echt over gaan nadenken.

"De commissie is breed samengesteld en er zijn veel aanbevelingen gedaan, ik vind dat we er goed naar moeten kijken", zegt Ollongren over het rapport. De minister zit in een lastig parket, want in het regeerakkoord is afgesproken dat er geen bindend, correctief referendum komt.

Ook vandaag is er bij VVD en CDA weinig enthousiasme voor het plan te bespeuren. "Het standpunt van de VVD over het referendum is helder, maar we gaan het rapport uitvoerig bestuderen", zegt VVD-Kamerlid Tobias van Gent. "Democratie is te belangrijk om alleen aan politici over te laten."

En CDA-Kamerlid Harry van der Molen zegt: "Als CDA hechten we erg aan parlementaire vertegenwoordiging. We zijn van oudsher nooit groot voorstander van het referendum geweest, maar nu ligt het weer op tafel. De Kamer zal het er dus over gaan hebben. Maar ons standpunt zal niet heel anders worden."Europa verlengt economische sancties tegen Rusland

De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met zes maanden. De 28 regeringsleiders hebben daar unaniem mee ingestemd.

Voor aanscherping van de sancties om de Russische acties tegen Oekraïne in de Zee van Azov was niet voldoende steun binnen de Europese landen.

De sancties die nu worden verlengd, werden in 2014 opgelegd na de steun van Moskou aan pro-Russische rebellen in Oekraïne en annexatie van de Krim. De maatregelen blijven van kracht zolang Rusland de afspraken uit het Minsk-vredesplan niet naleeft. Volgens voorzitter Tusk van de Europese Raad is er op dat gebied geen enkele vooruitgang.Zoenen voor May, maar geen hoop op doorbraak in Brussel

De Luxemburgse premier Bettel aarzelt geen moment als hij Theresa May op de rode loper ziet voor het begin van de topontmoeting van regeringsleiders in Brussel. Hij loopt op haar af, zoent haar drie keer op de wang en zegt: "We zijn klaar om te helpen." De brexit is het belangrijkste agendapunt op de top.

Dat is het algemene gevoel bij de andere EU-leiders. Iedereen wil helpen, maar niemand weet precies hoe. "De afspraken zoals die in het scheidingsovereenkomst staan, kunnen niet worden gewijzigd", laat bondskanselier Merkel weten. "Maar we kunnen wel aanvullende zekerheden geven."

Groot respect

Premier Rutte, die deze week nog ontbeet met May op het Catshuis, wordt bij aankomst belaagd door Britse journalisten. Hij heeft een Britse uitdrukking paraat. "We have to dance with Theresa against this tune." Tegen de Nederlandse media zegt hij groot respect te hebben voor de Britse premier. Maar hij zegt ook dat het akkoord zoals het er ligt, niet opengebroken kan worden. "De marges zijn smal."

De moeilijkheid is dat de Britten zogenoemde rode lijnen hebben getrokken. "Ze willen geen douane-unie, geen grens in de Ierse zee en geen vrij verkeer van goederen. Wat we moeten proberen is om de onderwerpen te ontgiften, maar makkelijk gaat het niet worden", aldus Rutte.

Ook tegen de Britse pers zegt Rutte dat de rode lijnen de zaak lastig maken. Toch vraagt de Britse journalist of Rutte de brexit nog tegen kan houden:

Premier May verwacht niet dat de brexit-discussie tijdens deze top uit het slop kan worden getrokken. "Er komt geen doorbraak tijdens deze bijeenkomst", zo temperde ze de verwachtingen. "Ik hoop wel dat we snel kunnen beginnen te praten over de aanvullende eisen die we hebben."

De EU-top gaat nog de hele avond door.Meldingen van nazi-uitingen bij Defensie onderzocht

Het ministerie van Defensie laat onderzoek doen naar misstanden bij de krijgsmacht. Staatssecretaris Visser schrijft aan de Kamer dat er meldingen zijn gedaan over ontoelaatbaar gedrag bij opleidingsinstituten en bij nog een ander defensieonderdeel.

Volgens Visser heeft de commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), waaronder de KMA en het KIM vallen, signalen gekregen dat binnen een kleine groep kwetsend en beledigend beeldmateriaal wordt gedeeld.

Het zou gaan om racistische en pornografische afbeeldingen en verwijzingen naar nazi-Duitsland. Ook is er sprake van gedragingen die mogelijk in strijd zijn met een veilige leef- en werkomgeving. Bij een ander, niet nader genoemd, defensieonderdeel, gaat het om ontoelaatbare uitingen in relatie tot nazi-Duitsland.

De Telegraaf meldde onlangs dat een militair in opleiding een WhatsAppgroep runde waarin Hitler, de nazi's en de NSB werden verheerlijkt.

Keiharde handhaving

Ruud Vermeulen, voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging, ziet in het incident vooral kwajongensstreken, maar hij benadrukt ook dat normen en waarden prioriteit hebben bij defensie. "En daarin hebben ze een overtreding begaan. Dan kan je twee dingen doen: het door de vingers zien, of handhaven. En de academie handhaaft keihard, terecht."

Vermeulen denkt dat de studenten het niet serieus bedoeld hebben, maar vooral uit joligheid plaatjes met elkaar hebben gedeeld. "Waar je aantal mensen, en vooral jonge mensen, bij elkaar zet, zul je altijd dit soort zaken hebben. Maar bij defensie gelden andere regels. Ik vergelijk het altijd met drugs. Drugs zijn geaccepteerd in de maatschappij, binnen defensie totaal niet." Hij verwacht dat de carrières van de schuldigen, als de beschuldigingen terecht blijken, binnen defensie voorbij zullen zijn.

Onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijke commissies zullen de kwesties onderzoeken. De cadetten en adelborsten en het personeel van de NLDA zijn over de onderzoeken geïnformeerd en binnenkort komt er een werkbelevingsonderzoek over sociale veiligheid.

Visser benadrukt in haar brief aan de Kamer dat bij Defensie geen plaats is voor ontoelaatbaar en sociaal onveilig gedrag, zeker niet bij opleidingsinstituten. Als de uitkomsten van de onderzoeken daartoe aanleiding geven, worden sancties opgelegd.

Twee maanden geleden constateerde een onderzoekscommissie dat er veel mis is met de sociale veiligheid bij Defensie. Aanleiding voor dat onderzoek was een grote misbruikzaak op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.Nog meer vuurwerkstandaarden hebben test goed doorstaan

Voor Oud en Nieuw zijn er genoeg veilige lanceerstandaarden voor vuurwerk. Staatssecretaris Van Veldhoven meldt dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) afgelopen week twintig standaarden heeft getest, waarvan er achttien veilig zijn.

In november bleek dat er nog geen veilige standaarden waren gevonden. Dat was een probleem, omdat sinds dit jaar een lanceerstandaard verplicht is voor het afsteken van vuurpijlen. Die standaarden moeten samen met vuurpijlen verkocht worden.

Begin december werden een lanceerstandaard van Vulcan en twee lanceerstandaarden van Lesli goedgekeurd. In totaal zijn er nu 21 stabiele lanceerstandaarden.

Het NFI test de standaarden op verharde en onverharde grond. Ze moeten meerdere malen achter elkaar te gebruiken zijn en de vuurpijlen moeten verticaal de lucht in geschoten worden. Daarnaast wordt er gekeken of de standaarden met harde wind blijven staan.Commissie-Remkes: beter luisteren naar lageropgeleiden

De staatscommissie die onderzoek heeft gedaan naar het parlementair stelsel, concludeert dat een groot deel van de bevolking zich niet meer vertegenwoordigd voelt in de Tweede Kamer, vooral lageropgeleiden. Het is "buitengewoon urgent" om daar iets aan te doen, bijvoorbeeld door de invoering van een bindend referendum.

De staatscommissie parlementair stelsel, onder leiding van de Noord-Hollandse commissaris van de koning Remkes, deed bijna twee jaar onderzoek en concludeert dat de parlementaire democratie wel wat updates kan gebruiken. "Want de grondwetsbepaling dat het parlement het hele Nederlandse volk moet vertegenwoordigen, gaat niet meer op."

De laatste grote modernisering van het politieke stelsel van de Tweede en de Eerste Kamer was in 1917, schrijft de commissie in haar eindrapport. En sindsdien is er veel veranderd. Zo zijn mensen rijker, hoger opgeleid en beter geïnformeerd. Maar de belangrijkste verandering is volgens de onderzoekers dat er een maatschappelijke tweedeling is ontstaan tussen hogeropgeleiden en lageropgeleiden.

Die twee groepen, met daar tussenin een grote middengroep, komen steeds meer tegenover elkaar te staan. En met name de lageropgeleiden hebben dus het gevoel dat ze niet meer worden gehoord, zegt commissievoorzitter Remkes. "Ze herkennen zich onvoldoende in de besluitvorming zoals die hier in Den Haag plaatsvindt. En dat is, zeker op termijn, zorgelijk."

De belangrijkste oplossing die de commissie-Remkes voorstelt, is de invoering van een bindend correctief referendum. "Als er wetgeving is afgesproken en het blijkt dat de bevolking daar toch een slag anders over denkt, dan kan die binnen bepaalde voorwaarden aan de noodrem trekken. Het gevoel dat ze die mogelijkheid hebben, kan het gevoel van afstandelijkheid verkleinen", denkt Remkes.

De volksraadpleging die de commissie voorstaat leent zich volgens hem minder voor manipulatie dan het niet-bindende referendum dat net is afgeschaft. Want pas als een derde van de kiesgerechtigden tegen is, moet het voorstel van tafel. Die uitkomstdrempel was er bij het nu verdwenen referendum niet.

De voorzitter zegt dat hij in de laatste fase van het onderzoek nog eens extra geïnspireerd is geraakt door de gelehesjesprotesten in Frankrijk. "Er moet beter geluisterd worden", vindt hij.

Het kabinet zal binnen een paar maanden met een reactie komen. Minister Ollongren zei dat het kabinet de handschoen zal oppakken en ze hoopt ook op een "maatschappelijke discussie". Volgens haar bestaat er urgentie om iets aan de problemen te doen.

Ollongren wil dat de democratische rechtsstaat weerbaarder wordt. En ook volgens haar werkt het kiesstelsel niet voor iedereen even goed.Kabinet gaat digibeten helpen

Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitale apparaten. Zo'n 1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit op internet gezeten. Het kabinet wil voorkomen dat deze mensen worden buitengesloten. Daarom komt het met plannen om hen te leren omgaan met digitale diensten en om online informatie van de overheid voor iedereen toegankelijk te maken.

Zo moeten alle overheden hun websites en apps verbeteren. Ook worden ze verplicht om mensen te helpen die het moeilijk blijven vinden om digitaal te communiceren met de overheid.

Voor de uitvoering van de plannen werkt het kabinet samen met onder andere gemeenten en bedrijven. De ouderenzorg wordt ingezet om meer senioren te bereiken, bijvoorbeeld voor cursussen.

Het kabinet richt zich niet alleen op mensen die niet goed met het internet kunnen omgaan, maar wil ook de 2,5 miljoen mensen tegemoetkomen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij hebben daardoor namelijk ook vaak moeite met digitalisering, schrijft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Er komen daarom extra taalambassadeurs om deze mensen te ondersteunen. Taalambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen: ze hadden vroeger zelf moeite met lezen en schrijven en helpen daar nu anderen mee. Ook wil het kabinet in gesprek gaan met laaggeletterden. Zij kunnen tips geven over hoe de overheid haar digitale diensten kan verbeteren, aldus Knops.

Bibliotheken

Ook bibliotheken worden ingeschakeld. Nu kunnen mensen in bibliotheken al hulp krijgen bij hun belastingaangifte, straks moeten ze er bijvoorbeeld ook terecht kunnen als ze niet weten hoe ze online een uitkering of toeslag moeten aanvragen. Vijftien bibliotheken starten begin 2019 met deze extra hulp, andere bibliotheken volgen later.

Digitale post

Vorig jaar trok de Nationale Ombudsman aan de bel omdat meer dan 2 miljoen mensen digitale post van de overheid misten, onder andere doordat het systeem van de Berichtenbox niet gebruiksvriendelijk zou zijn.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet toen weten al het een en ander te doen voor burgers die moeite hebben met digitale communicatie. Vanaf 2019 trekt het ministerie jaarlijks ruim 5,5 miljoen euro voor uit voor de nieuwe plannen.Kamer: we hadden nooit aan de Stint moeten beginnen

De Stint had nooit mogen worden toegelaten op de openbare weg. Dat zeggen Tweede Kamerleden naar aanleiding van het rapport van TNO over de veiligheid van het voertuig. TNO concludeert dat de Stint op alle aspecten niet veilig is en in de huidige vorm niet geschikt voor personenvervoer.

De elektrische bolderkar werd in 2011 toegelaten als 'bijzondere bromfiets'. Er werd daarbij niet nauwkeurig gekeken naar de veiligheid. Kinderopvangcentra gingen de Stint op grote schaal gebruiken om kleine kinderen mee te vervoeren. Afgelopen september kwamen vier kinderen om het leven bij een ongeluk op een spoorwegovergang in Oss.

"Het toetsingkader was destijds niet op orde en het toezicht was niet goed. Dat is triest", zegt Kamerlid Remco Dijkstra van regeringspartij VVD. "We hadden er nooit aan moeten beginnen." Hij wijst erop dat de Tweede Kamer nooit heeft ingegrepen. "Ik hoop dat we daar lessen uit leren."

Politieke beslissing

De categorie 'bijzondere bromfiets' werd ingesteld voor de Segway, een soort balansboard die elektrisch wordt aangedreven. De politiek was destijds enthousiast over dat soort vernieuwende voertuigen. Om de ontwikkeling daarvan zo veel mogelijk te stimuleren werden er geen extra veiligheidseisen gesteld.

Ook minister Van Nieuwenhuizen beklemtoont dat het een politieke beslissing was om vooral nieuwe voertuigen een kans te geven de weg op te komen. Daarom is de Stint "veel lichter" getoetst.

Oppositiepartij SP begrijpt het besluit van Van Nieuwenhuizen dat de Stint voorlopig niet meer de weg op mag. "Veiligheid staat voorop, maar dat gold de afgelopen jaren kennelijk niet. Er heeft jarenlang een onveilig voertuig op de weg gereden", zegt Kamerlid Lacin.

GroenLinks wil vooral weten hoe het kan dat er zo'n verschil zit tussen de regels en wat er daadwerkelijk veilig is. Kamerlid Kröger noemt het schokkend dat dat verschil zo groot is.

De Tweede Kamer gaat binnenkort uitgebreid spreken over het TNO-rapport en de toekomst van de Stint.Kabinet komt met campagne tegen nepnieuws in verkiezingstijd

In de aanloop naar de verkiezingen start het kabinet in februari een campagne tegen nepnieuws. Die moet mensen helpen desinformatie te herkennen, zegt minister Ollogren.

Ze schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze Nederlanders van 18 jaar en ouder bewuster wil maken van de mogelijke aanwezigheid van desinformatie. De campagne wordt met name gevoerd op sociale media en duurt zo'n vier maanden, tot en met de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei. De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 20 maart.

Alertheid

Onder meer rond de Amerikaanse en Franse verkiezingen en rond de brexit is desinformatie verspreid. Die kwam onder meer uit Russische hoek. Volgens Ollongren hebben nepnieuwscampagnes in Nederland nog "geen grote negatieve impact" gehad op de samenleving. Dat komt volgens haar door het sterke mediabestel en het gevarieerde nieuwsaanbod. Het risico is daarom klein dat er "filterbubbels" ontstaan waarin mensen zich eenzijdig informeren, zegt Ollongren.

Toch vindt het kabinet dat mensen alert moeten zijn. Nieuwe technologie maakt het steeds moeilijker om te zien of een filmpje of een foto echt is of niet. En de dreiging van desinformatie door "bepaalde landen is reëel".

Buitenlandse inmenging

Het kabinet is bij de komende verkiezingen in Nederland gespitst op buitenlandse inmenging. Het is zelf niet van plan om nieuwsberichten eventueel het stempel 'nepnieuws' te geven.

In oktober had minister Ollongren al gezinspeeld op de bewustwordingscampagne.

Verder wordt volgend jaar onderzoek gedaan naar de effecten van sociale media en internetzoekmachines op verkiezingen.Stint is niet veilig en kan pas na aanpassingen terug de weg op

De Stint is op dit moment geen veilig middel om personen te vervoeren. Dat blijkt uit het onderzoek dat TNO deed naar de elektrische bakfiets. Volgens minister Van Nieuwenhuizen is duidelijk dat de Stint in zijn huidige vorm niet meer de weg op kan. Pas als er aanpassingen zijn gedaan, kan het voertuig weer toegelaten worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van het ongeluk met de elektrische bakfiets op een spoorwegovergang in Oss. Daarbij kwamen eind september vier kinderen om en raakten een vijfde kind en de begeleidster zwaargewond.

Slechte rem

TNO keek naar zes aspecten van de veiligheid en vindt de Stint op al die aspecten niet voldoende veilig. Vooral de rem is slecht. Daardoor heeft het voertuig een veel te lange remweg. De Stint staat na zes meter stil, terwijl dat hooguit drie meter mag zijn. Ook de elektronica deugt niet. De nuldraad van de gashendel kan loslaten en dan slaat de Stint op hol.

Minister Van Nieuwenhuizen besloot daarom dat de Stint niet terug de weg op mag:

Bij het ongeluk in Oss werd al snel gespeculeerd dat elektromagnetische straling van het spoor invloed zou hebben gehad op het rijgedrag van de Stint. TNO onderzocht dat, maar concludeert dat de aandrijving gewoon blijft werken als er sprake is van veel straling.

Dit TNO-rapport staat los van het onderzoek dat naar het ongeluk in Oss wordt uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut NFI.

Van Nieuwenhuizen zegt te begrijpen dat het besluit vervelende gevolgen heeft voor gebruikers, zoals kinderopvangcentra. "Maar de veiligheid staat voorop." Volgende week maandag en woensdag gaat de minister in gesprek met de Branchevereniging Kinderopvang.

Destijds vooral gekeken naar innovatieve aspect

De Stint is al jaren in gebruik bij veel kinderopvangcentra. Duizenden kinderen zijn ermee vervoerd. Bij de presentatie van het rapport zei minister Van Nieuwenhuizen dat er destijds bij de toelating van het voertuig vooral is gekeken naar het innovatieve aspect en minder naar de veiligheid.

De minister wil naar aanleiding van het rapport nieuwe eisen opstellen voor het toelaten van bijzondere bromfietsen, zoals de Stint. Ze verwacht dat ze daarmee in februari volgend jaar klaar is.

Voldoende kapstokken

De brancheorganisatie van kinderopvangcentra denkt dat de Stint, in aangepaste vorm, uiteindelijk weer de weg op kan. "De impasse is oplosbaar", zei voorzitter Felix Rottenberg van de brancheorganisatie in het NOS Radio 1 Journaal. "Er zijn een aantal stevige tekortkomingen geformuleerd, maar er zijn voldoende kapstokken om nieuwe Stints op de weg te brengen die voldoen aan de eisen die de minister formuleert."

Rottenberg wijst erop dat het aantal ongelukken met Stints "zeer beperkt" was en dat alternatieven soms geen verbetering zijn. "Busjes en taxi's zijn soms ook onveilig. Kinderen moeten bijvoorbeeld straten oversteken om bij busjes te komen. Er moet hard gewerkt worden om ervoor te zorgen dat er een nieuwe Stint komt."

Stint-fabrikant Edwin Renzen laat weten eerst de onderzoeksresultaten te lezen voordat hij met een inhoudelijke reactie komt. "Wij hebben vanmorgen de onderzoeksresultaten van de TNO rapporten over de Stint ontvangen en gebruiken de komende periode om deze te bestuderen."Vier Nederlandse organisaties vragen geld aan Koeweit

Vier Nederlandse organisaties hebben financiële steun gevraagd van Koeweit. Dat heeft minister Blok bekendgemaakt. Koeweit heeft aan het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd of Nederland bezwaren heeft tegen deze financiering.

Drie islamitische organisaties die geld aan Koeweit hebben gevraagd zijn Stichting Sociaal Cultureel Centrum Nederland in Den Haag, Stichting Tawhied in Roermond en Dar al Houda in Amsterdam. De laatste aanvrager is Stichting SPARK uit Amsterdam, een ngo.

De aanvragen van de vier organisaties zijn met verschillende ministeries en met de betrokken gemeenten besproken. Wat daaruit is gekomen, heeft Blok nog niet bekendgemaakt.

Koeweit werkt mee

Blok komt met deze bekendmaking tegemoet aan een verzoek van de Tweede Kamer om meer inzicht te krijgen in buitenlandse financiering van moskeeën en andere (islamitische) organisaties in Nederland. Koeweit werkt mee aan de afspraak om opening van zaken te geven over dit soort verzoeken om geld.

Aanleiding van deze nieuwe aanpak is de onthulling van Nieuwsuur dat zeker dertig islamitische organisaties in Nederland de afgelopen jaren financiering hebben aangevraagd in Golfstaten. Het gaat om miljoenen euro's uit Koeweit en Saudi-Arabië. De overheid hield die informatie geheim.Gerbrands voelde zich alleen en niet gesteund in PVV-fractie

PVV-Kamerlid Karen Gerbrands stapt op omdat ze zich niet meer thuis voelt in haar fractie. Dat blijkt uit haar afscheidsbrief, die Kamervoorzitter Arib heeft voorgelezen in de Tweede Kamer. Ze was zelf niet aanwezig. Gisteren was al bekend geworden dat ze stopt.

In de brief verwijst Gerbrands naar het afgelopen jaar, dat voor haar verschrikkelijk is geweest. Haar vriendin Willie Dille, oud-Kamerlid en net als Gerbrands gemeenteraadslid voor de PVV in Den Haag, pleegde zelfmoord. Dille had kort daarvoor geclaimd dat ze was verkracht door een groep moslims.

Door die gebeurtenissen was Gerbrands erg aangedaan. "Dan verwacht je een warme deken van de fractie om je heen. Maar de kille waarheid is: ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld", schrijft ze. Slechts een enkeling bood haar een beetje steun.

De Haagse gemeenteraadsfractie is volgens Gerbrands wel een fijne club mensen, en daarom blijft ze daar wel gewoon actief voor de PVV. Verder wil ze terugkeren in de zorg. Voordat ze de politiek in ging, was de 51-jarige Gerbrands verpleegkundige.

Emiel van Dijk vervangt Gerbrands. Van Dijk zat al eerder voor de PVV in de Tweede Kamer, als tijdelijke vervanger van de toen zwangere Gabriëlle Popken.ING-topman Hamers: fouten hadden nooit mogen gebeuren

ING-topman Hamers vindt het "heel erg" wat er dit jaar mis is gegaan bij zijn bank. Hij doelde daarmee op de eerst voorgestelde en later teruggedraaide salarisverhoging van hemzelf, en op de enorme witwasaffaire waarvoor ING een schikking van 775 miljoen euro heeft getroffen met het Openbaar Ministerie.

Hamers deed zijn uitspraken tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De Kamer wilde van allerlei belanghebbenden en deskundigen horen hoe de financiële sector ervoor staat, tien jaar na het begin van de financiële crisis.

Niet terug te draaien

Hamers erkende dat de meest recente affaires bij ING "niet goed" zijn. "Maar ik kan wat daar fout is gegaan niet terugdraaien." Dat hij oorspronkelijk een salarisverhoging zou krijgen, noemde Hamers een grote inschattingsfout.

Hij voegde eraan toe dat de fouten die de bank in de rol van 'poortwachter' tegen witwaspraktijken heeft begaan, nooit hadden mogen gebeuren. Volgens Hamers raakt dat iedere ING-medewerker en hemzelf ook. Hij begrijpt het negatieve beeld in de media over ING, maar hij zei dat er ook al dingen zijn veranderd. Hamers sprak van een langzaam proces om het gedrag en de cultuur aan te passen.

Zwakke financiële buffers

Ex-voorzitter De Wit van de parlementaire enquêtecommissie die de gevolgen van de crisis heeft onderzocht, heeft zorgen over de financiële gezondheid van banken. Hij benadrukte dat zijn commissie heeft gepleit voor "aanzienlijk hogere buffers" en hij vindt dat daar veel te weinig van is terechtgekomen. Met de buffers moeten de banken kapitaal opzijzetten om onverwachte verliezen op te vangen.

Volgens De Wit bestaat door de lage buffers het risico dat bij een nieuwe crisis de ene bank de andere meesleept. "Dan hebben we dus een nieuw serieus probleem met de stabiliteit van het financieel stelsel." De Tilburgse hoogleraar Bennink viel De Wit bij.Van Nieuwenhuizen wil extra bergers en verkeersinfo in strijd tegen files

Minister Van Nieuwenhuizen wil in de strijd tegen de files ook enkele technische maatregelen inzetten. Zo moeten verkeerscentrales beter gebruik gaan maken van actuele verkeersinformatie van automobilisten. Op die manier kunnen diensten bijvoorbeeld bij een ongeluk of een beginnende file sneller in actie komen.

Ook komen er zes extra plekken waar bergers tijdens spitsmomenten worden geparkeerd om snel in te kunnen grijpen bij incidenten. Dat brengt het totale aantal op 26.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Nieuwenhuizen dat ze verwacht dat er op korte termijn resultaten zichtbaar zullen worden. Ze hoopt daarmee op een vlottere doorstroming van het verkeer en een verbeterde verkeersveiligheid.

De minister kwam al eerder met maatregelen, zoals meer inspecteurs en de aanpak van knooppunten, maar nu gaat het vooral om technische aanpassingen.

Economische schade

Dit jaar was het flink drukker op de Nederlandse wegen. Het bedrijfsleven leed vorig jaar naar schatting 1,3 miljard euro schade als gevolg van files, een stijging van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De drukte op de weg is mede het gevolg van de economische groei: er rijden bijvoorbeeld meer vrachtwagens en bestelbusjes over de snelwegen. Van Nieuwenhuizen trekt 60 miljoen euro uit voor de extra maatregelen.PvdA: bijzondere scholen mogen leerlingen niet meer weigeren

PvdA-leider Asscher wil dat bijzondere scholen in het vervolg geen leerlingen meer mogen weigeren. Hij komt met een initiatiefwet om de vrijheid van onderwijs, verankerd in de grondwet, aan te passen.

Als het aan Asscher ligt, krijgen leerlingen een leerrecht en scholen een acceptatieplicht. "Dat is nodig om in de toekomst te voorkomen dat artikel 23 van de Grondwet wordt misbruikt door scholen om bepaalde kinderen te weigeren", zegt hij.

Openbare scholen worden nu teveel een afvoerputje van minder goede leerlingen. Daardoor zou volgens de PvdA-leider ongelijkheid ontstaan en zouden probleemgevallen bij elkaar komen.

Gevoelige kwestie

Artikel 23, dat de vrijheid van onderwijs regelt, was ooit bedoeld zodat ouders de school van hun idealen konden kiezen, zegt Asscher. "Nu wordt het artikel misbruikt om bepaalde leerlingen te weigeren. Omdat ze een taalachterstand hebben, hun ouders het verkeerde geloof aanhangen of omdat ze de school niet kunnen betalen. Daarom wil ik artikel 23 wijzigen."

Een aanpassing van het grondwetsartikel voor bijzonder onderwijs ligt gevoelig, zeker bij de christelijke partijen. De kans dat er iets verandert is klein, omdat de regeringspartijen in het regeerakkoord hebben afgesproken niets te veranderen aan het huidige beleid.D66 wil CO2-heffing voor energie- en industriesector

D66-fractievoorzitter Jetten wil een nationale CO2-heffing voor de energie- en industriesector. In een interview met Trouw zegt hij: "Het gaat internationaal niet hard genoeg. Wil je de komende tien jaar resultaten boeken, dan zijn nationale CO2-beprijzingen onontkoombaar."

Hij wil dat bedrijven die willen verduurzamen met subsidies worden geholpen. Bedrijven die bewust achterblijven, moeten boetes opgelegd kunnen krijgen.

Coalitiepartijen VVD en CDA zien vooralsnog weinig in de heffingen voor bedrijven. De maatregelen zouden bedrijven wegjagen uit Nederland. CDA-leider Buma waarschuwt al langer voor de kosten van klimaatmaatregelen. VVD wil wachten op het nieuwe Klimaatakkoord waar nu aan gewerkt wordt en dat er volgende week moet liggen.

Allerlei instanties zijn onder leiding van Ed Nijpels aan zogenoemde klimaattafels bezig om concrete voorstellen te doen om de snellere opwarming van de aarde terug te dringen.

Spannend

Jetten verwacht dat verreweg de meeste maatregelen volgende week al zijn uitgewerkt. "95 procent van de maatregelen uit het overleg aan de klimaattafels zal door iedereen gesteund worden. Het laatste deel is spannend", zegt hij in Trouw. Voor de onderwerpen waar die tafels niet uitkomen, verwacht Jetten maatregelen van minister Wiebes.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken tot een halvering van de CO2-uitstoot in 2030.

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren vinden dat niet genoeg.

Nederland dreigt in 2020 veel meer CO2 uit te stoten dan is afgesproken. Het kabinet komt in januari met nieuwe plannen om de vereiste CO2-vervuiling aan te pakken.PVV-Kamerlid Gerbrands verlaat Tweede Kamer

PVV-Kamerlid Gerbrands verlaat de Tweede Kamer. De reden van haar vertrek is nog niet bekend.

Het is ook nog onduidelijk of Gerbrands later nog terug zal keren als Kamerlid, maar ze zou wel in de Haagse gemeenteraad blijven.

Morgen zal de voorzitter van de Tweede Kamer een afscheidsbrief voorlezen van Gerbrands.

Gerbrands was woordvoerder curatieve zorg van de PVV. Ze zat voor het eerst in de Tweede Kamer tussen 2010 en 2012. In 2015 verving ze een PVV-Kamerlid dat met zwangerschapsverlof was. Vorig jaar maart keerde ze na de Tweede Kamerverkiezingen weer terug.

Willie Dille

In september kwam Gerbrands in het nieuws nadat ze een strafrechtelijk onderzoek naar de vermeende verkrachting van haar vriendin Willie Dille had geëist, die zelfmoord pleegde. Het Openbaar Ministerie besloot om geen onderzoek te doen, omdat er te weinig aanknopingspunten zouden zijn.

Emiel van Dijk volgt Gerbrands op. Hij zat eerder dit jaar al tijdelijk in de Tweede Kamer, omdat hij PVV-Kamerlid Popken verving tijdens haar zwangerschapsverlof.Kamer tegen voorlichting ongewenst zwangeren door anti-abortusclub

De Tweede Kamer is tegen subsidie voor voorlichting aan ongewenst zwangeren door organisaties die verbonden zijn aan anti-abortusclubs.

Regeringspartijen D66 en VVD keren zich tegen het voornemen van staatssecretaris Blokhuis dat ook deze organisaties subsidie kunnen krijgen voor de zogenoemde keuzehulp-gesprekken. Eerder uitten verschillende oppositiepartijen als GroenLinks en PvdA al bezwaren.

De bezwaren gaan met name over de organisatie Siriz, die voortkomt uit en verbonden is met de Vereniging voor Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) en de Week van het Leven. Siriz ontvangt 1,5 miljoen euro subsidie per jaar.

Veel aanpassen

D66 en VVD willen dat het kabinet ervoor zorgt dat organisaties die subsidie krijgen voor keuzehulp-gesprekken geen eenzijdige of sturende adviezen geven. D66-Kamerlid Bergkamp: "Wat mijn probleem is met Siriz is dat zij zeggen onafhankelijk te zijn, maar dat uit allerlei uitingen, zoals de website, blijkt dat dat niet zo is". Dat betekent dat Siriz veel moet aanpassen om daarvoor in aanmerking te komen. Staatssecretaris Blokhuis legt zich bij deze eis neer.

Blokhuis raakte door de discussie in een lastige politieke positie. De genoemde organisaties krijgen namelijk politieke steun van de ChristenUnie, de partij van Blokhuis. En zijn politiek assistent Broekema was tot 2017 lid van het bestuur van VBOK.

Siriz was vanavond niet bereikbaar voor commentaar.Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

-212

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en wakkerdier

Het goede doel!

Mingy en wakkerdier

Het goede doel!

Mingy en kankerbestrijding

Het goede doel!

Mingy en greenpeace