Mingy zegt " De mens is harder dan steen en breekbaarder dan een ei. "

De nieuwste berichten op https://nos.nl
Joustra neemt illegale adopties onder de loep

De commissie die onderzoek gaat doen naar illegale adopties richt zich in elk geval op Brazilië, Bangladesh, Colombia, Indonesië en Sri Lanka. De te onderzoeken periode loopt ten minste van 1967 tot 1998, heeft minister Dekker bekendgemaakt. De commissie staat onder leiding van Tjibbe Joustra, die nu nog voorzitter is van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Dekker kondigde eind vorig jaar het onderzoek aan, nadat er informatie naar boven was gekomen over misstanden bij adopties. Daarbij waren mogelijk ook Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken. Nederlandse echtparen reisden in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw naar Brazilië om een Braziliaans kind in hun gezin op te nemen. Ze gaven het in Brazilië aan als hun eigen kind en namen het dan mee naar Nederland.

Stukje van de puzzel

Dekker wil dat duidelijk wordt wat er precies is gebeurd. Hij zegt zich goed te kunnen voorstellen dat mensen die in onzekerheid verkeren over hun identiteit op zoek zijn naar antwoorden. "De omstandigheden van hun adoptie destijds kunnen een stukje van de puzzel zijn."

Commissievoorzitter Joustra stopt per 1 mei bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 1 mei is ook de dag dat het adoptie-onderzoek begint. De commissie bestaat verder uit hoogleraar Beatrice de Graaf en Bert-Jan Houtzagers, staatsraad in de Raad van State. Het onderzoek moet volgend jaar oktober af zijn.Minister gaat kijken naar minder nachtvluchten Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen gaat kijken of het mogelijk is om het aantal nachtvluchten op Schiphol terug te brengen. Ze reageert daarmee op een wens van de Tweede Kamer.

Die wil in meerderheid dat het aantal nachtvluchten omlaag gaat. Veel omwonenden van de luchthaven slapen slecht door de vliegtuigen die tussen 23.00 en 6.00 uur opstijgen en landen. D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren pleiten zelfs voor een volledig verbod op nachtvluchten.

Andere Europese luchthavens

Wettelijk mogen er nu maximaal 20.000 nachtvluchten per jaar plaatsvinden van en naar Schiphol. Verschillende partijen wijzen erop dat andere grote luchthavens in Europa, zoals Frankfurt en Parijs, veel minder of zelfs helemaal geen nachtvluchten hebben.

In de Tweede Kamer zei minister Van Nieuwenhuizen dat ze bereid is te onderzoeken of het aantal nachtvluchten verminderd kan worden. Ze zal daarbij ook kijken naar de ervaringen in het buitenland.

De uitkomsten van dat onderzoek komen terug in de Luchtvaartnota die ze later dit jaar zal presenteren. Ze waarschuwde wel voor al te hoge verwachtingen. "Vliegen op andere tijden betekent voor andere mensen overlast." Ook de veiligheid en het behoud van werkgelegenheid laat ze meewegen.

Ook de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) liet vorige week in een advies weten voorstander te zijn van minder nachtvluchten.Topman door het stof: imago OM is beschadigd

De topman van het Openbaar Ministerie gaat diep door het stof na het zeer kritische rapport over de integriteit binnen zijn organisatie. Hij noemt het in een reactie bijzonder pijnlijk wat de commissie Fokkens heeft vastgesteld.

"Het imago van het OM, dat onkreukbaar moet zijn, is beschadigd door verwijtbaar gedrag van twee collega's en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan", zei procureur-generaal Van der Burg, de voorzitter van het college van PG's.

Aanleiding is de liefdesrelatie tussen de twee hoofdofficieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Zij ontkenden die relatie lange tijd, ondanks herhaalde vragen van leidinggevenden. "Daarmee zijn de gedragsnormen lange tijd overschreden en dat heeft schadelijke gevolgen gehad voor de gehele organisatie en haar medewerkers en voor het vertrouwen in de leiding van het OM."

Voor hoge functionarissen andere normen

Toen de relatie uiteindelijk wel bekend werd, greep het toenmalige college van pg's niet in. "Daardoor bestond in de organisatie de indruk dat voor hoge functionarissen andere normen golden. Dat is onacceptabel."

Van Nimwegen is inmiddels geschorst en het buitengewoon verlof van Bloos is verlengd. Op hun plekken binnen het OM komen nieuwe mensen.

Volgens Van der Burg heerst er bij het Openbaar Ministerie een cultuur waarin onvoldoende ruimte is om dit soort pijnlijke zaken aan de orde te stellen. Er komt een plan om dat te verbeteren.

Handen uit de mouwen

Ook minister Grapperhaus is het eens met de commissie dat de problemen binnen het OM niet mogen worden beschouwd als een incident. "Het is een krachtig signaal om de handen uit de mouwen te steken", schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De minister benadrukt dat de conclusies van Fokkens niet alleen over het niet integere gedrag van twee mensen gaan, maar ook over de manier waarop de top van het OM ermee is omgegaan.Commissie: topfunctionarissen OM schenden integriteitsregels

Een onderzoekscommissie vindt dat het ethisch leiderschap bij het Openbaar Ministerie moet worden versterkt. De commissie-Fokkens, die onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van een relatie tussen een procureur-generaal en een hoofdofficier van justitie, constateert allerlei problemen die "niet als incident kunnen worden beschouwd".

Volgens de commissie heeft "onvoldoende ontwikkeld leiderschap bijgedragen aan het onderzochte gedrag en niet-ingrijpen" en is er binnen het OM zelf ook onvrede over de cultuur van "het weinig transparante karakter van benoemingen". Fokkens vindt dat het OM "een behoorlijke slag moet maken om de onvrede op te pakken. "Herstel van het vertrouwen van de medewerkers van het OM en van het publiek in de leiding hebben daarbij prioriteit."

Onderzoeksleider Fokkens deelt de conclusies van het onderzoek:

De commissie heeft sterke aanwijzingen dat voormalig procureur-generaal Marc van Nimwegen in strijd met de regels eerder een relatie had met hoofdofficier van justitie Marianne Bloos dan ze zelf hebben toegegeven. En de geruchten over de relatie waren de aanleiding voor de overplaatsing van de procureur-generaal, zegt de commissie. Daarbij speelde ook de belangstelling van NRC voor de affaire een rol.

Naar aanleiding van het rapport heeft de top van het OM Van Nimwegen gisteren geschorst. Hij was sinds vorig jaar al met "buitengewoon verlof". Het buitengewoon verlof van Bloos is verlengd.

Benoeming

Fokkens concludeert onder meer dat de twee de geruchten tegenover de voorzitter van het college van procureurs-generaal hebben tegengesproken en dat dat in strijd was met de integriteitsregels. Volgens de commissie is Van Nimwegen tot hoofdofficier van justitie benoemd, "mede omdat het ministerie zijn vertrek uit het College wenselijk achtte".

Fokkens vindt dat het toenmalige college van procureurs-generaal te terughoudend is omgegaan met de geruchten over de relatie.

Aanbesteding software in strijd met regels

Ook op een ander punt concludeert de commissie dat integriteitsregels zijn geschonden. De aanbesteding van software werd gegund aan het bedrijf van een zwager van Van Nimwegen. De commissie acht het aannemelijk dat Van Nimwegen bij de keuze van dat bedrijf betrokken was.

Een eerdere kortstondige relatie van Van Nimwegen met een ondergeschikte officier van justitie is volgens Fokkens ten onrechte ook niet gemeld. Maar het is niet aannemelijk dat de vrouw voordeel van die relatie heeft gehad.

Een deel van het onderzoeksrapport wordt voorlopig niet openbaar gemaakt, omdat de informatie mogelijk te privacygevoelig is.Toezichthouder grijpt in bij plan voor miljoenenhack geheime dienst

De nieuwe toezichthouder op de inlichtingendiensten heeft voorkomen dat een van de Nederlandse geheime diensten een enorme hack uitvoerde. Daarbij wilde de dienst de gegevens van miljoenen klanten van een bedrijf downloaden om bij de gegevens van een onbekend aantal doelwitten te komen.

Dat ging in dit geval te ver, schrijft toezichthouder TIB (Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden) in zijn jaarverslag. De TIB is ingesteld om te beoordelen of een verzoek voor een tap of hack door de geheime dienst door de beugel kan.

In andere gevallen is een vergelijkbaar verzoek wel goedgekeurd, zegt de voorzitter van de TIB, Mariëtte Moussault. "Soms moeten de geheime diensten heel veel informatie binnenhalen om niet duidelijk te maken naar wie ze precies op zoek zijn", zegt Moussault.

"Dit is een bevoegdheid die de geheime diensten gebruiken. Maar de lat ligt wel heel hoog als de privacy van heel veel mensen geschonden wordt."

In het voorbeeld dat de TIB noemt in zijn jaarverslag, werd die lat niet gehaald. Er waren minder vergaande manieren om de informatie te verkrijgen. "Maar soms is dit nodig om bijvoorbeeld een aanslag te voorkomen."

Of de AIVD of de MIVD de hack wilde uitvoeren, is onbekend. Ook is niet bekend om wat voor soort bedrijf het gaat.

De AIVD wil dat desgevraagd niet zeggen. "Maar als wij zo'n grootschalige hack zouden uitvoeren, zouden we dat zo snel mogelijk weer terugbrengen naar de relevante informatie", laat een woordvoerder weten. Niet-relevante informatie wordt dan weggegooid.

Minister akkoord

Dat de toetsingscommissie het plan moest afkeuren, betekent dat de verantwoordelijke minister er in eerste instantie wel mee akkoord ging. Bij de AIVD is dat de minister van Binnenlandse Zaken, voor de MIVD die van Defensie.

Bij het referendum over de nieuwe inlichtingenwet ging veel aandacht uit naar de bevoegdheid van de inlichtingendiensten om op grotere schaal te tappen. In reactie op de kritiek kwamen daarvoor ook extra waarborgen.

Maar voor hacks op grote schaal kwamen die waarborgen er niet, waarschuwde de toezichthouder eerder al. Dat terwijl de privacy-impact van zo'n grootschalige hack groter kan zijn dan het onderscheppen van internetverkeer.

Begin deze maand kondigde de andere toezichthouder op de geheime diensten, de CTIVD, al een onderzoek naar de hackbevoegdheid van de geheime diensten aan.

Ongericht tappen

De inlichtingendiensten hebben ook voor het eerst de nieuwe tap-mogelijkheid gebruikt. Het eerste verzoek daartoe werd door de TIB afgewezen, omdat de inlichtingendiensten hem te breed wilden inzetten. Een later verzoek werd wel goedgekeurd.

Ook wilden de inlichtingendiensten communicatie van buitenlandse journalisten inzien die was afgetapt. Dat heeft de toezichthouder niet goedgekeurd, want in de wet staat dat de rechter zich daarover moet buigen.

Eerder trok de toetsingscommissie aan de bel omdat de inlichtingendiensten te veel tap- en hackverzoeken deden die te ver gingen, niet goed waren gemotiveerd of fouten bevatten. Inmiddels is dat verbeterd, blijkt uit het jaarverslag: werd aanvankelijk 1 op de 20 verzoeken afgewezen, nu is dat 1 op de 50.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat inlichtingendiensten tussen mei vorig jaar en april in totaal ruim 2150 verzoeken voor onder meer taps en hacks hebben gedaan. Dit najaar wilde de toezichthouder dat aantal ook al noemen, maar toen werd het nog tot staatsgeheim verklaard.

In een schriftelijke reactie benadrukt de AIVD dat er "stappen voorwaarts" zijn gezet. "Het aantal afgewezen verzoeken is sterk gedaald."PvdA wil nationale belasting voor techreuzen

Er moet een landelijke belasting komen voor digitale bedrijven zoals Google en Airbnb. Oppositiepartij PvdA komt daartoe met een initiatiefwetsvoorstel. Veel partijen in de Tweede Kamer zien zo'n heffing voor online bedrijven wel zitten.

Het voorstel van de PvdA zou gelden voor techbedrijven die wereldwijd minimaal 750 miljoen euro omzet maken en in Nederland voor minimaal 25 miljoen euro aan producten of diensten verkopen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als Uber, Twitter en Airbnb.

Netflix en Spotify

Deze ondernemingen betalen weinig tot geen belasting in Nederland, omdat ze hier geen fysiek kantoor hebben. Doen ze dat wel, dan betalen ze alleen belasting over de winst. Dat moet anders, zegt de PvdA.

De belasting moet betaald worden over de digitale omzet, zoals de omzet die Netflix en Spotify halen uit het abonnementsgeld dat mensen maandelijks betalen voor de streamingdiensten, of de opbrengsten van Google uit advertenties.

Door zo'n belasting op te leggen aan bedrijven zou jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro kunnen worden geïnd, denkt het ministerie van Financiën. De PvdA denkt dat dat bedrag zelfs kan oplopen tot 400 miljoen euro.

In strijd met verdragen

Landen als Frankrijk, Oostenrijk, Groot-Brittannië, België en Spanje willen hun eigen digitale belasting invoeren. Makkelijk is dat niet, omdat het nog maar de vraag is of dat in lijn is met de internationale belasting- en handelsverdragen.

Het Nederlandse kabinet wacht liever op een internationale oplossing, omdat het efficiënter is om een dergelijke belasting gezamenlijk in te voeren. Hierover wordt door 127 landen gepraat in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Begin juni publiceert de OESO een tussenstand. Anderhalf jaar later, eind 2020, moet de richtlijn voor alle landen af zijn.

Om op korte termijn toch iets voor elkaar te krijgen heeft de Europese Commissie voorgesteld een belasting op digitale diensten in te voeren via een Europese richtlijn. Dat voorstel werd echter verworpen. Ook in Nederland was een meerderheid van de partijen, om uiteenlopende redenen, tegen een Europese belasting.

Positieve reacties

Toch wordt er in de Tweede Kamer positief gereageerd op een nationale belasting. "Ook digitale bedrijven moeten hun fair share betalen", zegt Tony van Dijck van de PVV. De SP heeft zelfs al twee keer een motie ingediend waarin wordt gepleit voor een nationale belasting voor digitale bedrijven. Opvallend is dat de PvdA destijds tegen een van die moties heeft gestemd.

Ook de VVD vindt het belangrijk dat de techreuzen belasting gaan betalen. "Zij werken vaak internationaal en kunnen verkassen als het belastingklimaat hen niet bevalt, een mkb'er kan dat niet", zegt Helma Lodders van de VVD. "Daarom zijn afspraken met andere landen in internationaal verband noodzakelijk."

D66 spreekt over een interessant voorstel, maar de Europese taks heeft wel de voorkeur. "Grote techbedrijven weten heel goed hoe de interne markt werkt", zegt D66-Kamerlid Sneller. " Als Europese samenwerking uiteindelijk niet haalbaar is, is een nationale taks een interessant alternatief."Vorig jaar ruim 4100 moties in de Tweede Kamer. Kan dat niet anders? 

Een lijst van bijna tweehonderd debatten die nog gevoerd moeten worden. Wekelijks ruim honderd moties waarover gestemd moet worden. En een toenemend aantal hoofdelijke stemmingen, waarvoor Kamerleden hun lopende debat moeten verlaten en alle 150 één voor één in de plenaire zaal "voor" of "tegen" moeten zeggen. Het is druk in de Kamer, en Kamervoorzitter Arib maakt zich er zorgen om.

"De lijst groeit en groeit" zegt ze. Sommige aangevraagde debatten staan al ruim een jaar op de wachtlijst. Wie het onlangs verschenen rapport De Staat van de Kamer doorleest, ziet dat 2018 in veel opzichten een recordjaar was.

Aan kop staat het aantal moties, voorstellen van Kamerleden waarin extra inzet van de regering wordt gevraagd, of een andere koers van het beleid. In 2017 waren het er 2471, in 2018 steeg dat naar 4141.

Ook het aantal zogeheten dertig-leden-debatten steeg flink. Debatten waarbij ook een minderheid van dertig Kamerleden onderwerpen op de agenda kan zetten. Waren dat er in 2008 nog 550, vorig jaar was dat gestegen naar 1537. Ook het aantal hoofdelijke stemmingen steeg met 60 naar recordhoogte.

Terughoudender

Al die toenemende drukte baart Kamervoorzitter Arib zorgen. "Laatst zat ik een debat over de woningmarkt voor, dat was toch zeker meer dan een jaar geleden aangevraagd."

Arib denkt dat het daarom goed is als Kamerleden terughoudender zijn, al begrijpt ze dat de druk op Kamerleden is toegenomen. "Het heeft ook te maken met de interactie tussen media, Kamerleden en politiek. Een Kamerlid dat zegt: ik heb nog geen mening, ik ga eerst het rapport eens bestuderen. Daar zit geen journalist op te wachten. Een Kamerlid dat een debat aanvraagt, komt sneller in de krant".

Een ontwikkeling die ook hoogleraar Bert van den Braak van de Universiteit Maastricht ziet. "Het is een trend. Bovendien, wie een debat aanvraagt is vaak ook de eerste spreker in zo'n debat. Voor een kleinere fractie een manier om in the picture te komen."

Versplintering

Het toenemende aantal debatten heeft volgens hem ook te maken met het stijgend aantal partijen en fracties. Het verdwijnen van de zuilen en de versplintering van het politieke landschap brengt dat nu eenmaal met zich mee.

Tientallen debatten staan er nu op de agenda van de Kamer in de wacht. Aan het begin van deze week stonden er voor de Kamer nog 96 reguliere debatten en nog 90 dertig-leden-debatten op de rol.

"Bij de planning proberen we voorrang te geven aan wetgeving en initiatiefwetten. Maar voor actuele ontwikkelingen in de samenleving vegen we de agenda schoon. Zoals het debat over de ziekenhuizen in de financiële problemen", aldus Arib.

Van de 4141 moties die er vorig jaar werden ingediend, werden er 1485 aangenomen. Dat wil zeggen dat 2656 moties, bijna twee derde, niet werden aangenomen.

4141 moties in 38 vergaderweken, dat komt gemiddeld neer op ruim honderd per week. Maar dat is maar een gemiddelde en zo kan het zomaar dat er op een dinsdag over bijna 200 moties gestemd moet worden. "Behoorlijk veel", zo verzucht Arib.

Is het dan allemaal verspilde moeite en energie? Arib: "Laat ik zeggen dat iets wat je vaak gebruikt wel aan kracht verliest. Vroeger was zo'n motie nog echt een ding, dan ging een bewindspersoon nog wel eens met knikkende knieën naar huis. Maar die tijden zijn wel voorbij".

Vertrouwensproblemen

Ook Bert van den Braak herinnert zich de tijden dat moties nog wel 'een ding' waren. Neem het kabinet Van Agt-Wiegel uit de jaren 70. "De tweede oliecrisis was uitgebroken, de werkloosheid was hoog en het kabinet moest flink bezuinigen. Een CDA-motie om de VVD in die tijden te dwingen de bezuinigingen in de sociale zekerheidssfeer af te zwakken, dat was niet zomaar iets."

In de huidige tijden waarin meer partijen compromissen moeten sluiten, zullen regeringspartijen elkaar niet zo snel met een zware motie in een debat verrassen. Sterker nog, dat zou tot flinke vertrouwensproblemen kunnen leiden. Daarom worden veel zaken in het wekelijkse coalitieoverleg of daarbuiten besproken. Over dat beleid zou Van den Braak wel wat meer in de media willen horen.

Terug naar de moties die vorig jaar niet werden aangenomen. Waren die dan allemaal zinloos? "Niet per se. Niet alleen bij het aanvragen van debatten, ook bij het indienen van moties geldt toch: het punt is gemaakt", aldus Van den Braak, "met de aandacht en het even in de publiciteit zijn".

En wat zou een oplossing kunnen zijn om het aantal debatten en moties - die toch allemaal geld en tijd kosten - terug te dringen? Van den Braak is het met Arib eens dat Kamerleden allereerst zelf terughoudender zouden kunnen zijn.

"Maar je zou ook kunnen denken aan het veranderen van de regels voor het houden van debatten. Zo zou je de drempel van de minderheidsdebatten kunnen verhogen naar 50. Aan de andere kant: ook de wachtrij van meerderheidsdebatten is lang. En het heeft ook weer iets democratisch, dat je in ons land ook met een kleine minderheid onderwerpen op de Kamer-agenda kunt zetten", aldus Van den Braak.

Andere regels? Hogere drempels? Een commissie onder leiding van SGP-fractievoorzitter Van der Staaij bestudeert sinds vorig voorjaar de werkwijze van de Tweede Kamer en de vraag of er iets moet veranderen. Het advies wordt rond de zomer verwacht. Voorzitter Arib merkt af en toe al dat Kamerleden nadenken over de veelheid van debatten en voorstellen. "'Voorzitter, ik hoef toch geen motie', hoor je dan tijdens een debat."

Soms is Arib ook verrast over of iets nu wel of niet leeft. "Dan zit ik een debat voor waarvan ik denk, dit is misschien wat klein of technisch voor veel mensen. Kom ik 's avonds thuis, zie ik me toch veel reacties op Twitter. Dus ja, in het algemeen zouden Kamerleden wat terughoudender kunnen zijn. Tegelijkertijd, het markeren van je positie, dat is ieders goed recht".D66 wil verbod op nachtvluchten Schiphol

Regeringspartij D66 wil een stop op vluchten tussen 23.00 uur en 05.00 uur op vliegveld Schiphol. Op luchthavens in Duitsland, Engeland en Frankrijk landen 's nachts veel minder vliegtuigen. D66 vindt dat Nederland daar een voorbeeld aan moet nemen.

Op Schiphol vertrekken en landen jaarlijks zo'n 20.000 nachtvluchten. Op het Britse Heathrow zijn dat er zo'n 5800 en op het Franse vliegveld Charles de Gaulle bijna 5500. Op de Duitse luchthaven Frankfurt zijn nachtvluchten helemaal verboden. "Schiphol heeft er meer dan Parijs, Londen en Frankfurt samen", zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte.

Essentieel

's Nachts vliegen vooral vrachtvliegtuigen en toestellen van budgetmaatschappijen. Die vluchten zijn niet belangrijk voor de rol van Schiphol als internationale overstapplek, zegt D66.

Een verbod op nachtvluchten betekent dat sommige vakantie- of vrachtvluchten moeten uitwijken naar nabijgelegen luchthavens als Luik en Maastricht.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de luchtvaart en wordt duidelijk of het D66-plan een meerderheid haalt. De partij hoopt vooral op steun van de linkse en kleinere partijen in de Kamer.

Er gaan soms geluiden op om Schiphol naar zee te verplaatsen om de overlast te verminderen. Daarover maakten we eerder deze video:Geduld Arib is op: er moet nu informatie komen over renovatie Binnenhof

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer ergert zich aan de trage informatievoorziening door staatssecretaris Knops over de renovatie van het Binnenhof-complex. Kamervoorzitter Arib heeft namens het presidium een briefje naar Knops gestuurd met het verzoek om voor 17.00 uur vanmiddag te reageren op een begin april gestuurde brief en een conceptverslag van een gesprek met een topambtenaar.

In de brief van 3 april uiten Arib en rest van het dagelijks bestuur hun grote zorgen over de voortgang van het renovatieproject. Het presidium wil ook weten waarom Knops twee architectenbureaus wil laten werken aan deze complexe renovatie.

Het Kamerbestuur denkt dat het een groot risico is als er "twee kapiteins op één schip" zitten. "Tot onze spijt is er tot op heden nog geen schriftelijke reactie ontvangen", schrijft Arib.

Niet openbaar

Dat geldt ook voor een gesprek dat het presidium op 26 maart had met topambtenaar Bertham, die verantwoordelijk is voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). "Ondanks meerdere ambtelijke verzoeken is hier tot op heden ook geen reactie op gekomen."

Het is onduidelijk of Knops voor 17.00 uur de gevraagde informatie heeft gegeven. Brieven aan het presidium hoeft de staatssecretaris niet openbaar te maken, net zo min als een verslag van een overleg.Klimaatdoelen lijken in plannen CO2-heffing GroenLinks en PvdA wel haalbaar

Met de invoering van een CO2-heffing voor de industrie is het mogelijk om de klimaatdoelen te halen. Het gaat om een zogenoemde 'platte' heffing, die inhoudt dat bedrijven een vast bedrag betalen voor iedere ton CO2-uitstoot.

Dat blijkt uit voorlopige doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van plannen van GroenLinks en de PvdA om de CO2-uitstoot terug te brengen. Wel ontstaat bij het invoeren van een CO2-heffing het risico dat bedrijven naar het buitenland vertrekken, stelt het PBL.

De twee linkse partijen hebben het PBL gevraagd hun eigen voorstellen voor een CO2-belasting door te rekenen, omdat het bureau twijfelt aan de haalbaarheid van de plannen die in het concept-klimaatakkoord staan. De partijen denken dat hun plannen duidelijker en doeltreffender zijn. Het PBL zegt meer tijd nodig te hebben voor een definitieve doorrekening van de voorstellen.

Boete

In het concept-klimaatakkoord is een zogenoemd bonus/malus-systeem voorgesteld. Bedrijven krijgen een doelstelling opgelegd waarvoor ze subsidies kunnen krijgen, een bonus. Maar als ze de doelstellingen niet halen krijgen ze een boete, een malus dus.

GroenLinks en PvdA geloven dat hun eigen plannen voor een generieke heffing voor iedere ton CO2-uitstoot meer resultaat opleveren. Het Planbureau geeft hun dus gelijk: de doelstelling voor de industrie in het klimaatakkoord is een reductie van de uitstoot van 14,3 megaton. De plannen van de 'industrietafel' waar over het klimaatakkoord is onderhandeld, komen waarschijnlijk niet verder dan 6 tot maximaal 14 megaton.

Strengere heffing

Het plan van de PvdA voor een heffing leidt in de voorlopige doorrekening tot een afname van 11 tot 22 megaton van de CO2-uitstoot. GroenLinks stelt een wat strengere heffing voor en komt uit op een reductie tussen 12 en 24 megaton. Het kabinet heeft al toegezegd de uitkomsten van deze doorrekeningen mee te wegen in zijn afwegingen.

Begin juni komt het kabinet met een uitwerking van de klimaatplannen, met daarin een "verstandige" CO-heffing. Het is nog onduidelijk hoe die heffing er precies uit gaat zien. De PvdA en GroenLinks vrezen dat de regeling niet streng genoeg is, zeiden ze begin april. Maar volgens minister Wiebes was er nog geen uitgewerkt plan en waren er alleen nog "verkennende gesprekken" gevoerd.Gedoe over vergoedingen, maar wat krijgt een Kamerlid eigenlijk?

Geharrewar over vergoedingen voor Kamerleden. Gisteren raakte Dion Graus (PVV) in opspraak vanwege zijn verblijfskostenvergoeding. Woont hij wel waar hij zegt dat hij woont, was de kwestie. Vandaag kwam daar Theo Hiddema van Forum voor Democratie bij. Ook bij hem is er onduidelijkheid over zijn woonplaats en dus of zijn vergoeding wel terecht is.

Het roept de vraag op hoe het zit met vergoedingen voor Kamerleden. Hoeveel krijgen ze? En waarom eigenlijk?

Om te beginnen krijgt een Tweede Kamerlid geen salaris. Maar dat betekent niet dat het liefdewerk oud papier is: parlementariërs ontvangen namelijk een zogenoemde schadeloosstelling (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van bruto ruim 109.000 euro per jaar (de Kamervoorzitter en ondervoorzitters wat meer).

2500 gulden per jaar

De term schadeloosstelling stamt uit de negentiende eeuw, toen volksvertegenwoordiger nog slechts een nevenfunctie was. Bijna alle Kamerleden waren toen financieel onafhankelijk. In de Grondwet van 1815 stond dat Kamerleden een schadeloosstelling kregen voor reis- en verblijfskosten. Die kwam neer op 2500 gulden per jaar en 1,50 gulden per gereisd uur. In 200 jaar is dat langzamerhand meer geworden, tot de 109.000 euro van nu.

Daarbij zijn er nog enkele vergoedingen waar ze aanspraak op kunnen maken: een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer (ongeveer dezelfde die geldt voor ambtenaren), een vergoeding voor andere binnenlandse dienstreizen van maximaal 4900 euro en een toeslag voor beroepskosten van 2762,40 euro. Die laatste kunnen Kamerleden naar eigen inzicht besteden.

Afspiegeling

En dan is er de verblijfskostenvergoeding waar nu veel over te doen is. De hoogte daarvan is afhankelijk van de afstand tussen het woonadres en het Binnenhof. Het maximum is 24.000 euro per jaar. De vergoeding is bedacht voor de diversiteit: zo kan het parlement een afspiegeling zijn van alle regio's.

Kamerleden die ver weg wonen krijgen meer, omdat ze gemiddeld vaker de nacht in een hotel in Den Haag moeten doorbrengen. De vergoeding is echter niet afhankelijk van de werkelijke verblijfskosten. Ook als je gewoon iedere nacht in je eigen bed slaapt, krijg je geld. Sterker nog: als je gewoon in Den Haag woont, krijg je ook zo'n 1000 euro per maand.

Daarbij wordt niet gecontroleerd of de parlementariër echt woont op het opgegeven woonadres. Dat gebrek aan controle is de laatste dagen onderwerp van gesprek, maar ook over de hoogte van het bedrag is niet iedereen te spreken.

Bij elkaar kunnen alle vergoedingen en de schadeloosstelling samen uitkomen rond de 1,5 ton. "Dit zijn natuurlijk belachelijke bedragen", zegt SP-fractievoorzitter Marijnissen. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff drukt zich wat milder uit: "Wat betreft de hoogte van de bedragen: we hebben inderdaad niet te klagen als Kamerleden."

Bedrijfsleven

Maar hoewel de schadeloosstelling in 200 jaar flink is gestegen, is het bedrag nog altijd aan de lage kant vergeleken met topsalarissen in het bedrijfsleven. En daar zit misschien wel de crux, want het Kamerlidmaatschap moet ook aantrekkelijk zijn voor mensen die ervaring hebben opgedaan in andere sectoren.

Maar die kloof dichten, ligt ingewikkeld. De Kamer gaat namelijk zelf over de hoogte van het salaris. En parlementsleden zien de krantenkoppen ('Zakkenvullers') al voor zich als ze zichzelf een flinke loonsverhoging geven.

Om dat te omzeilen en toch te zorgen dat het Kamerlidmaatschap aantrekkelijk blijft, wordt hun loonstrookje 'bijgeplust' met vergoedingen, zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "Maar op een gegeven moment zijn al die vergoedingen niet meer uit te leggen. En op dat punt zijn we nu misschien wel gekomen."Nieuwe regels voor Sea Watch verdelen coalitie

Sea Watch maakt bezwaar tegen plotselinge nieuwe regels voor migrantenschepen en heeft daarom een kort geding aangespannen tegen minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. En binnen de coalitie staan de meningen haaks op elkaar.

De nieuwe veiligheidseisen, die al vanaf 1 april gelden, betekenen dat het schip niet meer mag uitvaren. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft al laten weten dat als de organisatie dat toch doet, er "handhavend" wordt opgetreden. Het schip wordt dan aan de ketting gelegd.

'Machtsmisbruik'

Sea Watch vindt dat het ministerie misbruik maakt van de bevoegdheid om veiligheidsregels te stellen en vermoedt dat het eigenlijke doel van het kabinet een strenger migratiebeleid is. Anne Dekker van Sea Watch Nederland noemt het "machtsmisbruik". "We hebben heel veel onderhandeld, maar er is gewoon geen ruimte", zegt Dekker.

De nieuwe eisen zijn overgenomen uit verdragen voor de internationale scheepvaart. Daar geldt: hoe meer mensen aan boord, hoe strenger de eisen.

"Bij iedere groep drenkelingen die aan boord wordt genomen, vinden er lange onderhandelingen plaats om te bepalen welke landen bereid zijn om mensen op te nemen, voordat het schip de haven mag invaren", heeft Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer laten weten als reden voor de nieuwe veiligheidseisen. "Hierdoor liggen schepen noodgedwongen langer op zee met grote groepen mensen aan boord."

Maar de Kamer is verdeeld. ChristenUnie en D66 willen een overgangstermijn. Greenpeace en Women on Waves krijgen namelijk wel een jaar de tijd om aan de regels voor actieschepen te voldoen. GroenLinks vindt dat humane reddingsoperaties op zee niet mogen stoppen.

De VVD wil dat het schip nooit meer uitvaart omdat het mee zou werken aan mensensmokkel door voor de kust van Libië mensen op te pikken en hen naar Europa te brengen. Ook het CDA wil het schip nooit meer op zee zien.

De afgelopen jaren is het aantal vluchtelingen afgenomen, evenals het aantal doden en vermisten.

Lampedusa

Hanne Beirens, plaatsvervangend directeur van de denktank Migration Policy Europe, noemt de afgekondigde veiligheidsmaatregelen waardoor schepen aan de ketting blijven ironisch.

"Elk land heeft een zekere creativiteit", zegt Beirens."In Italië wordt geroepen dat geen enkel schip mag aanmeren tenzij een overeenkomst is gemaakt met het coördinatiepunt. Vooraf toestemming dus, dat dan niet wordt gegeven. En in Spanje hebben ze gezorgd dat bepaalde schepen niet meer kunnen uitvaren. En nu is het de bedoeling dat de Sea Watch niet meer kan uitvaren."

"We verleggen steeds het probleem van de komst van migranten", zegt ze. "Eerst deden we meer aan de grensbewaking, daarna deden we moeilijk als het ging om het laten aanmeren van de schepen, en nu dat blijkbaar allemaal niet voldoende werkt, laten we de schepen maar helemaal niet meer uitvaren met behulp van dit soort maatregelen."

Ze vreest dat er nieuwe sitiaties zullen ontstaan zoals een aantal jaar terug op het Italiaanse eiland Lampedusa. "Vissersboten zullen weer migranten moeten oppikken. Needless to say: deze boten zijn nog minder goed uitgerust dan de Sea Watches van de wereld."Otten ook weg als fractiemedewerker Forum voor Democratie

Het partijbestuur van Forum voor Democratie heeft medeoprichter van de partij Henk Otten gevraagd terug te treden als medewerker van de Tweede Kamerfractie, zo heeft partijleider Baudet in een tweet laten weten. Otten was twee jaar medewerker bij de fractie en komt eind volgende maand waarschijnlijk in de Eerste Kamer als fractievoorzitter van FvD.

Otten noemt de tweet van Baudet "niet zo handig". "Het partijbestuur, waar ik zelf in zit, gaat helemaal niet over contracten van medewerkers van de Tweede Kamerfractie. Dat is een zaak van de Tweede Kamerleden", aldus Otten.

Gesprekken

Hij erkent dat er wordt gepraat over zijn toekomstige positie. "We zijn inderdaad in gesprek over de invulling van mijn nieuwe rol in de Eerste Kamer. De gesprekken hierover zijn nog gaande en het lijkt me beter om deze tussen partijen te voeren en niet via Twitter."

Otten benadrukt dat het voor Baudet "heel principieel" is dat Eerste Kamerleden niet in dienst kunnen zijn bij de Tweede Kamerfractie. "Hetzelfde geldt voor Jeroen de Vries, die ook naar de Eerste Kamer gaat en nu net als ik in de Tweede Kamer werkt", laat de tweede man van de partij weten. De discussie speelt volgens hem al sinds de verkiezingsuitslag van 20 maart. De Vries is nu voorlichter van Baudet.

Gisteren werd bekend dat Otten zijn functie als penningmeester neerlegt. Hij heeft dat besluit zelf genomen en het zou niets te maken hebben met zijn interview in NRC afgelopen zaterdag, waarin hij stevige kritiek uit op Thierry Baudet. Volgens Otten vaart de partijleider een te rechtse koers en moet hij andere volksvertegenwoordigers meer bij de partij betrekken.

Baudet zei gisteren dat hij verrast was door het kritische interview van Otten, maar hij ontkent dat er sprake is van een richtingenstrijd.

Volgens NOS-verslaggever Arjan Noorlander lijkt het conflict tussen Baudet en Otten zich te verergeren nu via tweets een meningsverschil over functies naar buiten komt. "Het is duidelijk dat ze het nog niet hebben uitgesproken, en dat is wel opmerkelijk voor een partij die een maand geleden de grootste werd bij de Provinciale Statenverkiezingen."

Kamerlid Hiddema ontkent dat er sprake is van een "richtingenstrijd" binnen de partij. Het kan voor Otten ook geen nieuws zijn dat hij weggaat bij de Tweede Kamerfractie, zei hij bij het tv-programma Pauw. "Dat is bij ons intern al maanden bekend."

Het vertrek van Otten uit de Tweede Kamerfractie is wel "eervol", staat in de tweet van Baudet. "We wensen hem alle succes in zijn nieuwe rol als beoogd Eerste Kamerlid!"Grote bedrijven moeten leveranciers eerder gaan betalen

Grote bedrijven moeten hun leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) eerder gaan betalen. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken wil de wettelijke termijn verlagen naar 30 dagen. Binnen die termijn moet ook de overheid zijn rekeningen betalen.

MKB-Nederland riep de staatssecretaris gisteren op de betalingstermijn te verlagen. Volgens de belangenclub komen veel ondernemers nu in de problemen omdat ze lang op hun geld moeten wachten.

Vorig jaar is de gemiddelde tijd waarbinnen grote bedrijven hun rekeningen betalen opgelopen tot 41,5 dagen. In de tien jaar daarvoor was de termijn juist aan het dalen.

Volgens Keijzer komt die trendbreuk door een initiatiefwet die in 2017 door de Tweede Kamer is aangenomen. Daardoor mogen grote bedrijven hun rekeningen 60 dagen laten liggen. Het lijkt erop dat ze dat ook doen.

Voor komende zomer komt er een evaluatie. Als daar inderdaad uit blijkt dat grote bedrijven de maximale termijn van 60 dagen als norm hanteren, gaat Keijzer de wet veranderen om de termijn te verlagen naar 30 dagen.Aanslagpleger Gökmen T. mishandelde cipier vlak voor vrijlating

Gökmen T., de man die heeft bekend dat hij op 18 maart de aanslag heeft gepleegd op een tram in Utrecht, heeft tijdens zijn eerdere detentie een gevangenisbewaarder mishandeld. Dat gebeurde op 25 februari van dit jaar, schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

T. kreeg een disciplinaire straf, maar werd een paar dagen later, op 1 maart, op last van het gerechtshof onder voorwaarden vrijgelaten. Op 18 maart opende hij het vuur in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Vier mensen kwamen bij de aanslag om het leven.

Misdaadjournalist Peter R. de Vries meldde begin deze maand al dat T. in de gevangenis een personeelslid zou hebben mishandeld. Dat zou zijn gebeurd omdat hij niet mocht bidden in de arbeidsruimte. Minister Grapperhaus wilde destijds niet op de kwestie ingaan, maar bevestigt het nu dus wel, en ook dat het vlak voor de vrijlating van T. gebeurde.

Minister: systeem evalueren

In zijn brief schetst Grapperhaus de gebeurtenissen die voorafgingen aan de aanslag. Gökmen T. zat in voorlopige hechtenis vanwege de verkrachting van zijn vriendin in juli 2017. Twee maanden later, in september, werd die hechtenis geschorst en kwam T. vrij. Omdat hij zich niet aan de voorwaarden hield, werd hij in januari van dit jaar weer vastgezet.

Twee dagen na de mishandeling van de bewaker beloofde T. aan het gerechtshof in Leeuwarden dat hij nu wel zou meewerken aan psychiatrisch onderzoek en onderzoek van de reclassering. Het hof besloot hem daarop vrij te laten.

De hele gang van zaken is voor Grapperhaus reden om de werking van het justitiële systeem op een aantal punten te evalueren. Ook laat hij onderzoeken hoe er is omgegaan met signalen dat de verdachte in de gevangenis aan het radicaliseren was.

PVV-leider Wilders zegt op Twitter dat hij het ongelooflijk vindt dat T. ondanks de mishandeling van de gevangenismedewerker is vrijgelaten. Minister Grapperhaus moet wat hem betreft aftreden vanwege de kwestie.Grapperhaus: snelheidsboetes A29 worden niet terugbetaald

Boetes die zijn opgelegd vanwege snelheidsovertredingen bij de Heinenoordtunnel op de A29 bij Barendrecht worden niet terugbetaald. Het Openbaar Ministerie had dat al gezegd en minister Grapperhaus sluit zich daarbij aan in antwoord op Kamervragen van de VVD.

De kantonrechter in Rotterdam gaf vorig jaar een automobilist gelijk, die protesteerde tegen de verkeersboete die hij moest betalen vanwege te hard rijden nadat hij was geflitst. De rechter was het met de man eens dat er niet geflitst had mogen worden op deze plek, omdat daar een kromming in de weg zit, waardoor een juiste meting onmogelijk was. Het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen die uitspraak, maar het hof kwam om procedurele redenen niet aan een oordeel toe.

18.000 boetes

Na het vonnis van de kantonrechter dachten veel mensen die ook een boete hadden betaald, dat ze het bedrag zouden terugkrijgen. In totaal zouden zo'n 18.000 boetes zijn uitgedeeld op basis van de camera bij de Heinenoordtunnel.

VVD-Kamerlid Dijkstra vroeg Grapperhaus het OM op te dragen "niet flauw te zijn en zo spoedig mogelijk over te gaan tot terugbetaling van onterechte boetes". Maar de minister antwoordt dat het OM op dezelfde plaats het Nederlands Meetinstituut (NMI) nog eens metingen heeft laten doen en dat daaruit gebleken is dat de metingen voldeden aan de eisen. Hij ziet geen reden om te twijfelen aan het onderzoek.

Boetes niet onterecht

"Dit betekent dat de snelheidsmeting niet onbetrouwbaar is geweest en de boetes derhalve niet onterecht zijn opgelegd", schrijft Grapperhaus. Hij voegt eraan toe dat het OM dat graag in het hoger beroep naar voren had gebracht, maar dat het hof niet aan een inhoudelijke beoordeling is toegekomen.

Volgens de minister heeft het OM een goede afweging gemaakt door het onderzoek van het NMI af te wachten en geen overhaaste beslissing te nemen. Hij benadrukt ook dat dat de betrokkenen zelf de mogelijkheid hebben (gehad) om de boete bij de rechter aan te vechten.Tweede Kamer wil inreisverbod 'haatprediker'

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil niet dat een extremistische christelijke prediker uit Amerika wordt toegelaten tot Nederland. De partijen vinden dat Steven Anderson uit Arizona op 23 mei niet naar Nederland mag komen om te spreken.

VVD-Kamerlid Yesilgoz twittert dat hij wat VVD betreft niets te zoeken heeft in Nederland. "Haatpredikers komen in alle vormen voor. Deze gevaarlijke 'prediker' vindt onder andere dat homo's moeten branden en dat de bloedige aanslag op een homobar in Orlando 'goed nieuws' was", stelt ze.

D66-Kamerlid Bergkamp vindt dat "de haatzaaier een groot gevaar vormt voor de waarden waar wij in Nederland voor staan: we zijn gelijk, tolerant en verdraagzaam."

"Wij vinden dat er geen podium kan zijn voor haatpredikers die zich tegen de rechtsstaat keren en oproepen tot geweld. Daarbij maakt het niet uit of ze van christelijke, islamitische of andere huize zijn", zegt ChristenUnie-Kamerlid Drost.

Ongewenste vreemdeling

Ook PvdA en SGP willen dat de Amerikaan bij de grens wordt tegengehouden, omdat hij oproept tot geweld of dat goedpraat. GroenLinks-Kamerlid Buitenweg twittert dat de vrijheid van meningsuiting weliswaar een groot goed is, maar dat de grens wordt getrokken bij het oproepen tot haat, geweld en intimidatie.

Het COC Nederland roept de staatssecretaris op om Anderson als ongewenste vreemdeling de toegang tot ons land te ontzeggen. Anderson is eerder al de toegang geweigerd of uitgezet door onder meer het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Botswana en Jamaica.

"Hij roept op tot haat. Hij wil dat overheden lhbt'ers vermoorden en dat lhbt'ers zichzelf een kogel door hun hoofd schieten", zei Philip Tijsma van COC Nederland vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Holocaust

Het CIDI sluit zich aan bij de oproep van het COC. Joden hebben volgens Anderson gelogen over de Holocaust, zodat de staat Israël gecreëerd kon worden. Het CIDI wijst erop dat het ontkennen van de Holocaust in Nederland strafbaar is.

Bronnen melden aan de NOS dat het kabinet bekijkt of de man daadwerkelijk geweerd kan worden.Prominente CDA'ers vragen om leiderschap voor nieuw radicaal midden

Een groep prominente CDA'ers vindt dat het CDA "leiderschap moet tonen om steun te winnen voor een nieuw radicaal midden". In een opiniestuk in Trouw schrijven ze dat in deze tijd van versnippering het politieke midden dreigt te vervliegen, waardoor het moeilijker wordt te regeren.

Het stuk is geschreven door onder anderen oud-topambtenaar Jeroen Kremers, hoogleraar Lans Bovenberg en ex-directeur Raymond Gradus van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Geen grijs midden

De auteurs benadrukken dat veel mensen het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden in hun zorgen over het eigen bestaan en dat zich dat uit in boosheid tegen heel veel. De ondertekenaars wijzen op thema's als klimaatverandering, internationale veiligheid, langer werken met grotere baanonzekerheid en economische rechtvaardigheid.

Daarvoor is volgens hen een inhoudelijk gedreven midden nodig dat zich wil laten overtuigen door de beste ideeën. "Niet een grijs midden dat besluitvorming tegenhoudt uit angst om zetels te verliezen", schrijven Kremers en zijn medestanders.

In het stuk wordt opgeroepen tot debat om de christen-democratie op inhoud uit te dagen en te versterken. De auteurs vinden onder meer dat Nederland op het gebied van duurzaamheid de achterstand op omringende landen moet inhalen en dat daarvoor draagvlak moet worden gemobiliseerd, "niet alleen onder burgers, maar ook onder grote bedrijven".

Omslag in denken over Europa

Kremers en de anderen schrijven verder dat "wij verantwoordelijkheid moeten nemen, nu Europa onder druk staat". Volgens hen is een omslag in denken nodig waar we tegen zijn en waar we voor zijn in Europa. "Dus aanhaken bij de Frans-Duitse as en bouwen aan Europese militaire integratie, aan een sterkere eurozone met eigen stabiliteitsbudget".

Ook prominenten als de oud-ministers Hirsch Ballin en Klink, oud-SER-voorzitter Wijffels en oud-staatssecretaris Van Rooy hebben aan het discussiestuk meegewerkt, zonder dat dat dat betekent dat ze het met elk onderdeel eens zijn. Eerder pleitte CDA-voorzitter Ploum al voor meer inhoudelijke discussie in de partij.'Boete voor religieuze huwelijken is een eerste stap, maar er is meer nodig'

Wie een religieus huwelijk aangaat voordat hij of zij voor de wet is getrouwd, moet een boete krijgen. Dat is de kern van een wetsvoorstel van VVD en GroenLinks.

Het is de initiatiefnemers vooral te doen om misstanden bij islamitische huwelijken aan te pakken. "We moeten niet een soort parallelle samenleving creëren waarin het islamitisch recht voor het Nederlands recht gaat", zei VVD-Kamerlid Van Wijngaarden in het NOS Radio 1 Journaal.

Het is nu al zo dat een religieus leider kan worden beboet als hij een kerkelijk huwelijk sluit vóór een burgerlijk huwelijk. "Toch lappen sommige imams de regels aan hun laars", zei Van Wijngaarden. Hij wil samen met zijn GroenLinks-collega Buitenweg de boete uitbreiden tot mensen die zelf in het huwelijk treden en de getuigen.

Door de regels aan te scherpen, hopen beide partijen te voorkomen dat vrouwen rechteloos achterblijven wanneer het bijvoorbeeld tot een scheiding komt. Ook zouden zo gedwongen huwelijken kunnen worden voorkomen.

Shirin Musa van de vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom is blij met het initiatief. Zij heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet om de positie van vrouwen binnen religieuze huwelijken te verbeteren en huwelijkse gevangenschap tegen te gaan.

"Er zijn nog veel meer veranderingen nodig, maar dit is in ieder geval een eerste stap." Volgens Musa komen vrouwen op den duur sterker te staan. "Nu komt het nog voor dat vrouwen alleen voor de islam trouwen. Wanneer ze willen scheiden, ontdekken ze dat ze een heleboel rechten niet juridisch hard kunnen maken."

Toch denkt niet iedereen dat een boete het juiste middel is. Juriste Pauline Kruiniger deed onderzoek naar religieuze huwelijken. Ze pleit juist voor extra voorlichting. "Ik merk bijvoorbeeld dat veel vrouwen een religieus huwelijk aangaan zonder dat ze weten dat dit geen plichten en rechten met zich mee brengt. Dat zie je niet alleen in de islam, maar ook bijvoorbeeld onder autochtone religieuze groepen in Nederland. Met een boete ben je al vrij laat in het proces, namelijk pas na voltrekking van het huwelijk."

Ook bespreekt de Kamer een tweede voorstel waarmee het makkelijker moet worden om religieuze huwelijken te ontbinden en daarmee huwelijkse gevangenschap tegen te gaan.

Zo'n voorstel heeft wél nut, denk Kruiniger. "Nu is het bij een islamitisch huwelijk heel moeilijk om het huwelijk te ontbinden als één van de partijen niet wil meewerken. Vrouwen kunnen dan wel voor de Nederlandse wet gescheiden zijn, in de ogen van familieleden en vrienden blijven ze al die tijd getrouwd. En dat kan weer excessen als eerwraak met zich meebrengen."

'Accepteer je lot'

Shirin Musa ondervond dit probleem aan den lijve toen ze in 2010 wilde scheiden van haar Pakistaanse partner. Hij weigerde mee te werken. Toen ze navraag ging doen over haar rechten kreeg ze overal hetzelfde te horen. "Mensen zeiden: accepteer je lot, je bent nou eenmaal een vrouw, of ga naar een sharia-rechtbank."

Ze liet het er niet bij zitten, nam een advocaat in de arm en stapte naar de rechter. "Na twee jaar procederen kreeg ik de rechter zo ver om mijn man te sommeren mee te werken." Daarmee was ze eerste moslimvrouw in Nederland die dat lukte.

Nu zet Musa zich op haar beurt in voor vrouwen in soortgelijke situaties. "Het kostte mij extreem veel kracht om mij eruit te vechten, terwijl ik al steun van lieve vrienden en familieleden had. Niet elke vrouw heeft dat."Ook vergoeding voor Groninger in aardbevingsgebied die huis niet verkoopt

Huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied kunnen straks ook als ze hun huis niet verkocht hebben een schadevergoeding krijgen als de waarde van hun woning is gedaald. Daarbij wordt gekeken naar de postcode van het gebied waar ze wonen.

Minister Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat dat systeem vanaf volgend jaar in de plaats komt van de huidige regeling, waarbij huiseigenaren alleen compensatie kunnen claimen als ze hun huis verkopen.

Instituut Mijnbouwschade

In de nieuwe regeling komen alle huiseigenaren in aanmerking voor compensatie. Bovendien hoeven ze niet langer rechtstreeks zaken te doen met de NAM, maar ze kunnen hun verzoek indienen bij het onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen. De kosten worden vervolgens verhaald op de NAM.

De waardedaling wordt berekend op basis van twee percentages: een vast percentage voor de imagoschade en een percentage dat wordt bepaald door het aantal bevingen in een bepaald postcodegebied. De waardedaling in het aardbevingsgebied loopt van gemiddeld 2,4 procent in Oldambt tot 12,9 procent in Loppersum.

Ook voor mensen die hun huis al hebben verkocht

Bewoners kunnen er ook voor blijven kiezen pas een vergoeding te vragen als ze hun huis verkopen: dan wordt de compensatie berekend op basis van de verkoopwaarde in plaats van de WOZ-waarde.

Ook mensen die hun huis al eerder hebben verkocht, maar geen aanspraak hebben gemaakt op compensatie, kunnen alsnog voor een vergoeding in aanmerking komen.Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

-344

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en Warchild

Het goede doel!

Mingy en kika

Het goede doel!

Mingy en Unicef

Het goede doel!

Mingy en wakkerdier