Mingy zegt " Je verliest jezelf in het lawaai van de wereld en vindt jezelf terug in de stilte. "

De nieuwste berichten op https://nos.nl
Coalitie: verplichte integriteitstoets voor wethouders

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen dat er een verplicht integriteitsonderzoek komt voor kandidaat-wethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar maken, wil D66. Ze komen met deze voorstellen nadat twee Haagse wethouders van de lokale partij Groep de Mos worden verdacht van corruptie.

Sommige gemeenten kiezen al voor een integriteitsonderzoek bij de benoeming van wethouders, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Den Haag koos ook niet voor zo'n onderzoek.

"Het ontbreken van integriteitsonderzoek en onvoldoende transparantie over hun inkomsten maakt ons lokaal bestuur kwetsbaar. We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt", zegt CU-Kamerlid Van der Graaf.

Ondermijning voorkomen

Bij een integriteitsonderzoek wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden. De verplichting van dit onderzoek moet wat CDA en CU betreft voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 geregeld zijn. "Zo'n onderzoek voordat iemand is benoemd kan voorkomen dat beïnvloeding ook nog eens ondermijning wordt", zegt CDA-Kamerlid Van der Molen.

D66 ondersteunt het voorstel en ook de VVD is positief. Wel wijst D66 er op dat een verplichte screening extra kosten voor de gemeenten met zich meebrengt. "Voor die financiering moeten wij als overheid zorgen", zegt Kamerlid Den Boer (D66). De D66'er dient binnenkort een plan in om lokale partijen te verplichten hun financiering openbaar te maken.

Minister Ollongren heeft wetgeving in de maak om het het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht te stellen voor kandidaat-wethouders. Ook worden er integriteitstoetsen en gedragscodes ontwikkeld voor kandidaat-bestuurders, een verplichting zit daar nog niet in.Spaartaks: wie levert in en wie verdient eraan?

Hoeveel belasting je moet betalen over je spaargeld en beleggingen, gaat vanaf 2022 veranderen. Vrijdag gaf staatssecretaris Snel van Financiën meer invulling aan de aanpassing van de vermogensrendementsheffing. In een brief aan de kamer legde hij uit wat de effecten ervan zijn op verschillende groepen.

Die groepen zijn relevant omdat het een budgetneutraal plan is. Dat betekent dat de overheid verwacht net zoveel belasting te innen als nu, alleen de last wordt anders verdeeld. Er gaan dus mensen op vooruit, maar anderen gaan er op achteruit. Een paar van die groepen zijn in dit artikel uitgelicht.

Lees hier hoe het ook alweer zat met de nieuwe belasting voor sparen en beleggen.

Dit zijn alle veranderingen op een rij.

Voor wie pakt het voordelig uit?

In de kern is het plan zo opgesteld dat spaarders erop vooruitgaan, en beleggers erop achteruit. Bij spaarders wordt er namelijk niet meer vanuit gegaan dat een deel van dat geld is belegd, en er een hoger rendement is behaald dan in werkelijkheid is gebeurd.

Vooral voor mensen met (bijna) alleen maar spaargeld is het dus voordelig. Heb je tot 440.000 spaargeld, en geen beleggingen en schulden, dan hoef je daarover geen belasting meer te betalen. Ongeveer 1,35 miljoen mensen vallen in die groep.

En spaarders met heel veel spaargeld?

Die gaan er ook op vooruit. Iemand met een spaarsaldo van 1 miljoen euro hoeft daar in het nieuwe systeem 11.616 euro minder belasting over te betalen dan nu.

Ook voor de 1,1 miljoen mensen mensen die naast spaargeld wel beleggingen hebben, maar geen schulden, kunnen erop vooruit gaan. Maar hoe groter het aandeel beleggingen is, hoe waarschijnlijker het is dat het nieuwe systeem nadelig voor hen uitpakt.

Wie hoeft nu niks te betalen, en straks wel?

Het nadeel wordt groter als je naast spaargeld en beleggingen ook schulden hebt. In het huidige systeem mag je die schuld van je vermogen aftrekken. Maar in het nieuwe systeem mag je alleen de fictieve debetrente verrekenen met het fictieve rendement op beleggingen.

Dat betekent voor zo'n 112.000 mensen dat zij in het nieuwe systeem wel belasting over hun vermogen moeten betalen, terwijl ze dat nu niet hoeven te doen. Hun vermogen minus hun schulden is nu namelijk zo laag dat het niet belast wordt.

Voor de meeste van hen betekent dit dat ze gemiddeld 500 euro belasting moeten betalen. Een klein deel daarvan, zo'n 2.000 mensen, moet gemiddeld 15.000 euro belasting betalen.

Wie betaalt nu al belasting, maar gaat nog meer betalen?

Voor zo'n 6000 belastingplichtigen loopt het nadeel nog sterker op. Zij hebben veel bezittingen, en hele hoge schulden. Gemiddeld hebben zij zo'n 225.000 euro spaargeld, 4,5 miljoen euro aan beleggingen en 2,9 miljoen euro aan schulden. In het nieuwe systeem gaan zij 25.000 euro meer belasting over hun vermogen betalen dan nu.Vrijheden vijf gedetineerden nog altijd beperkt na zaak Michael P.

De vrijheden van enkele gedetineerden in klinieken blijven beperkt na de zaak rond Michael P., schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Ook zijn sommige betrokkenen teruggestuurd naar de gevangenis.

Dit voorjaar verschenen kritische rapporten over de gang van zaken rond Michael P., de moordenaar van Anne Faber. De risico's van de gewelddadige zedendelinquent waren niet ingeschat, zijn behandeling in een kliniek in Den Dolder schoot tekort en hij mocht al snel zonder begeleiding naar buiten.

Dekker trok daarop de vrijheden van 24 gedetineerden in, omdat ook bij hen de risico's niet voldoende waren ingeschat. Die inschatting is inmiddels wel gemaakt.

Op dit moment zitten zes van hen nog in een forensische kliniek; onder wie vijf zonder vrijheden. Nog eens vijf mensen zijn teruggestuurd naar de gevangenis, bijvoorbeeld omdat ze niet meewerkten aan hun behandeling. De rest is inmiddels weer vrij.

Afwezig

Dit voorjaar plaatste Dekker de kliniek van Fivoor in Den Dolder onder verscherpt toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De kliniek moest dagelijks rapporteren wat er speelde.

De afgelopen maanden gebeurde het 33 keer dat een cliënt ongeoorloofd afwezig was. Volgens Dekker worden de gemeente en buurtbewoners inmiddels goed op de hoogte gehouden en hoeft de kliniek niet langer direct te melden aan het ministerie.

Risico's

Minister Dekker schrijft ook dat de informatie-uitwisseling en risico-inschatting inmiddels zijn verbeterd. Sinds juni is het verplicht om bepaalde gegevens uit het gevangenisdossier te delen met een kliniek, ook als een gedetineerde dat zelf niet wil.

Om betere risico-inschattingen te kunnen maken, worden psychologen in de gevangenissen op dit moment bijgeschoold. Omdat de risicotaxaties nog niet in orde waren, konden een tijdlang geen gedetineerden meer in klinieken geplaatst worden. Dat is volgens Dekker inmiddels opgelost.

De minister wil ook extra personeel voor de forensische zorg, maar de sector heeft nog altijd veel moeite met het vinden van nieuwe werknemers. Ook wordt nog aan gewerkt om de administratieve druk in de forensische zorg te verminderen.Kamer eist snel openheid over Nederlandse luchtaanval bij Hawija

Een groot deel van de Tweede Kamer eist openheid van minister Bijleveld over de luchtaanval die Nederland heeft uitgevoerd in de Iraakse stad Hawija. Meerdere partijen werken aan een brief waarin ze zeggen dat ze volgende week duidelijkheid willen.

Bij het bombardement in Hawija in 2015 kwamen zeker zeventig mensen om het leven. Vandaag meldden de NOS en NRC dat het ging om een aanval van een Nederlandse F-16.

Minister Bijleveld van Defensie wil niet bevestigen dat Nederland betrokken was bij het incident. "In de coalitie hebben we met elkaar afgesproken dat we de veiligheid van iedereen, maar ook van vliegers, vooropstellen. Hoe vervelend dat ook is."

'Minister heeft probleem'

SP-Kamerlid Karabulut reageert verbouwereerd op het nieuws. Ze vroeg eerder al in de Tweede Kamer of Nederland verantwoordelijk was voor het bloedbad in Hawija. De minister wilde daar toen niet op reageren. "Als het klopt wat ik hier zie, dan heeft de minister wel een probleem", zegt Karabulut. "Ofwel ze heeft informatie achtergehouden. Of ze heeft ons onvolledig geïnformeerd."

"Als internationaal recht wordt geschonden, dan moeten ook wij daar open en eerlijk over zijn, om vervolgens te kijken: wat zijn dan de consequenties. Daar hebben slachtoffers recht op, maar ook wij als Nederlandse bevolking", aldus Karabulut.

Samen met GroenLinks en de PvdA werkt ze aan een brief om namens de vaste Kamercommissie voor Defensie te verzoeken om nog volgende week openheid te geven. Volgens PvdA-Kamerlid Kerstens kan dat ook snel. "Deze informatie is er al. Er hoeft niemand meer voor naar Irak te vliegen." Net als zijn collega's zegt hij geschokt te zijn over de aanval, en verrast dat hij het in de media heeft moeten lezen in plaats van het van Defensie zelf te horen.

Ook coalitiepartij D66 wil dat de minister nu snel opening van zaken geeft. Kamerlid Belhaj wil bovendien afspraken maken om te voorkomen dat bij nieuwe missies transparantie opnieuw ontbreekt. "In de toekomst moet zo snel mogelijk gecommuniceerd worden of er burgerslachtoffers zijn gevallen bij een Nederlands bombardement."

Veel vragen

Het onderzoek van de NOS en NRC roept bij veel Kamerleden ook nog vragen op over de toedracht van het incident. Het Openbaar Ministerie liet in 2018 weten dat na een eerste feitenonderzoek, geen verder onderzoek zou worden gedaan. Kamerlid Voordewind van regeringspartij ChristenUnie vindt dat vreemd.

D66 hoopt dat er nu alsnog een nieuw onderzoek komt van het OM. "Al is het natuurlijk belangrijk dat het OM zijn eigen afweging maakt", zegt Belhaj. "Wij gaan daar als politiek niet over." Mogelijk leidt een onderzoek tot "een vorm van" Nederlandse erkenning van aansprakelijkheid, zegt Belhaj.

VVD-Kamerlid Bosman wil niet reageren op "speculaties" en wacht eerst nadere berichtgeving van Defensie af. Het CDA is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Schadeafhandeling

Zelf wil minister Bijleveld ook meer openheid, zegt ze. "Ik vind dat we slecht nieuws ook moeten brengen. En ik ben nu bezig in de organisatie en daarbuiten om te kijken of we meer kunnen vertellen." Ze hoopt op "niet al te lange termijn" daar wat meer over te kunnen zeggen.

Uit het onderzoek van NOS en NRC blijkt onder meer dat de schadeafhandeling van slachtoffers niet of nauwelijks op gang is gekomen. Volgens de minister kan Nederland daar weinig aan doen. "Daar is een regeling voor gemaakt, waar je je in het land zelf moet melden. Dit zijn landen waar dat niet altijd zo soepel verloopt. Ik kan er nog een keer naar vragen, om te kijken hoe dat gaat. Maar daar is Nederland niet aan zet, dat moet echt in het land zelf gebeuren."Nederlandse militairen langer in Irak

Nederlandse militairen blijven tot eind 2021 actief in Irak. Het kabinet heeft besloten de huidige missie met twee jaar te verlengen. Het gaat om zo'n zestig militairen die Koerdische Peshmerga-strijders en Iraakse militairen trainen in Noord-Irak en Bagdad.

De missie is in het kader van de internationale coalitie tegen terreurgroep IS en moet voorkomen dat die organisatie weer de kop opsteekt. Naast deze trainingen blijft Nederland actief in de NAVO-missie in Irak. Daarvoor levert Nederland twintig militaire en civiele experts die de Iraakse overheid adviseren.

De verlenging kost naar schatting 16 miljoen euro per jaar.Verbod op rookruimtes in de horeca vanaf 1 april gehandhaafd

De overheid gaat het verbod op rookruimtes in de horeca vanaf 1 april 2020 handhaven. Een overtreding van het verbod kan een boete opleveren van 600 euro. Bij elke nieuwe overtreding wordt de boete voor de horecaondernemer verhoogd, tot uiteindelijk 4500 euro bij de vierde overtreding.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid is tot dit besluit gekomen na een rechterlijke uitspraak eind vorige maand, die de rookruimtes met onmiddellijke ingang verbood. Blokhuis had aanvankelijk met de branche afgesproken dat de horecaondernemingen tot 2022 de tijd hadden, maar dat kan door de uitspraak niet meer.

De uitspraak geldt voor alle horeca-inrichtingen, zoals cafés, discotheken, coffeeshops, shishalounges, concertzalen, hotels en restaurants. Zij worden geacht hun rookruimte zo snel mogelijk te sluiten. Doen ze dat niet, dan worden ze hier bij inspecties tot 1 april op aangesproken. Na die datum krijgen ze een boete.

Waarschuwing

Vooral cafés kunnen controles verwachten. Restaurants krijgen bij voedselveiligheidscontroles ook een rookruimtecontrole. Bedrijven die de komende maanden een waarschuwing krijgen, kunnen sowieso na 1 april een nieuw bezoek verwachten.

Blokhuis gaat vanwege de uitspraak ook onderzoeken of rookruimtes in de (semi-)publieke sector en openbare gebouwen per 2021 kunnen worden afgeschaft. Ook wil hij rookruimtes op alle werkplekken in 2022 sluiten als dat haalbaar is.Nederlandse luchtaanval in Irak veroorzaakte zeker zeventig burgerdoden

Bij een aanval van een Nederlandse F-16 op een autobommenfabriek van IS in Irak zijn in 2015 zeker zeventig burgers gedood. Dat zeggen bronnen tegen de NOS en NRC. Door het bombardement werd een complete wijk in Hawija verwoest. Het was een van de bloedigste aanvallen van de internationale coalitie in de strijd tegen IS.

Het is de eerste keer dat duidelijk wordt waar Nederland heeft gebombardeerd in Syrië en Irak en hoeveel burgerslachtoffers daarbij zijn gevallen. Het kabinet zegt al jaren geen mededelingen te willen doen over concrete aanvallen en burgerslachtoffers vanwege de veiligheid.

Het Amerikaanse Pentagon bevestigt desgevraagd dat bij de aanval in de nacht van 3 juni 2015 zeventig burgers om het leven zijn gekomen. Ooggetuigen spreken van een veel hoger aantal doden, honderden gewonden en zeker 23 kinderen die zijn gestorven. Het ministerie van Defensie wil niet bevestigen dat Nederland betrokken was bij het bombardement.

Verslaggever Lex Runderkamp bezocht de plek waar de Nederlandse F-16-bom viel. Zo ziet het er daar uit:

Hoe de Nederlandse aanval zo gruwelijk mis kon gaan, is onduidelijk. De NOS en NRC hebben afgelopen zomer in Irak onderzoek gedaan naar het incident, en spraken daar met nabestaanden en autoriteiten. Daaruit blijkt dat bij de inwoners van Hawija algemeen bekend was dat er vluchtelingenfamilies verbleven rondom de fabriek. Toch is er gebombardeerd. Hawija was destijds in handen van IS.

De NOS sprak onder meer een Irakees die zegt dat hij als informant deze informatie wel heeft doorgegeven aan het Iraakse leger. Of die kennis de Nederlandse luchtmacht heeft bereikt, is onduidelijk.

Volgens het Pentagon is het incident zo groot geworden door de enorme hoeveelheid munitie die in de fabriek lag opgeslagen. Die veroorzaakte een tweede explosie, zei de Amerikaanse luchtmachtgeneraal John Hesterman na de aanval op een persconferentie van de coalitie. Volgens Hesterman was het "targetingproces" zeer zorgvuldig, en is er gebruikgemaakt van een vrij kleine bom. Over vluchtelingen ter plaatse heeft hij het niet.

Tweede Kamer

Aan Kamerleden is vorig jaar alleen verteld (.pdf) dat bij een aanval op een autobommenfabriek "zeer waarschijnlijk" burgerslachtoffers zijn gevallen. Over de ernst van het incident is de Tweede Kamer nooit geïnformeerd, ook niet toen er door Kamerleden specifiek naar is gevraagd. Dat het om het incident bij Hawija gaat, dat het zeker is dat er tientallen burgers bij zijn omgekomen, en dat er vluchtelingen verbleven is hun niet meegedeeld.

Het Openbaar Ministerie onderzocht vorig jaar de zaak en concludeerde dat er geen aanleiding is om over te gaan tot vervolgonderzoek. Het Pentagon kwam tot dezelfde conclusie. Het OM heeft geen onderzoek gedaan in Hawija.

Geen schadevergoeding

Uit de gesprekken met slachtoffers in Hawija blijkt ook dat schadevergoedingen niet tot nauwelijks worden uitgekeerd. Volgens minister Bijleveld van Defensie kunnen nabestaanden, bij nevenschade door Nederlandse vliegtuigen veroorzaakt, zich melden. "In eerste instantie moeten de Iraakse burgers terechtkomen bij de Iraakse autoriteiten", zei ze in mei in de Tweede Kamer.

Daarnaast bestaat er volgens de minister de mogelijkheid dat Nederland zelf schadevergoedingen uitkeert. "Mocht een Nederlandse inzet onverhoopt toch tot burgerslachtoffers leiden, dan zal per geval worden beoordeeld of er aanleiding is tot het betalen van schadevergoeding."

Verschillende nabestaanden en gedupeerden in Irak zeggen dat ze bij de Iraakse overheid hebben aangeklopt voor een schadevergoeding. Velen hebben nooit meer iets uit Bagdad gehoord. De autoriteiten van Hawija bevestigen dit. Andere slachtoffers zeggen dat ze smeergeld moesten betalen, voordat ze een vergoeding kregen uitgekeerd.'Laat buitenlandse jongeren dienen in Nederlandse leger en bij politie'

De personeelstekorten bij de Nederlandse politie en defensie zijn zo nijpend, dat het mogelijk moet worden voor niet-Nederlandse jongeren om als agent of militair aan de slag te gaan. Vakbonden en andere belangenorganisaties uit de veiligheidssector, die zijn verenigd in de Coalitie voor Veiligheid, doen die suggestie en vragen de Tweede Kamer "om out of the box te denken".

Voorwaarde is dat de rekruten Nederlands spreken. Daarom denkt Mark de Natris, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, aan jongeren uit landen waarmee Nederland een historische band heeft. "Zuid-Afrikanen bijvoorbeeld, maar ook Surinamers of Arubanen."

Hij zegt dat er heel veel Zuid-Afrikaanse jongeren zijn die graag naar Nederland komen om bij defensie te werken. Zij moeten dan wel Afrikaans spreken, een taal die grote overeenkomsten heeft met Nederlands. "Ze zullen eerst de keuring moeten doorlopen", zegt De Natris in het NOS Radio 1 Journaal. "Als ze geschikt worden bevonden, mogen ze in het Nederlandse leger."

Het idee om de vele duizenden vacatures door buitenlanders te laten vervullen "kan misschien bij u de wenkbrauwen doen fronsen", schrijft De Natris aan Kamerleden (.pdf). "Echter, er moet echt iets gaan gebeuren om de personeelstekorten aan te pakken."

Het is nu nog niet toegestaan om zonder Nederlandse nationaliteit in het leger of bij de politie te werken. Daarvoor zou de wet dus moeten worden veranderd.

De Natris verwijst ook nog naar het voorstel van D66 van een half jaar geleden om het leger open te stellen voor andere EU-burgers. Geen slecht idee, vindt hij, maar in de praktijk levert het niets op. Duitsland probeerde het ook, maar stopte ermee bij gebrek aan belangstelling. "Jonge Europeanen staan niet te trappelen om in dienst te treden."Dekker: rechtsstaat niet in geding na neerleggen verdediging Weski

Minister Dekker wil geen oordeel geven over het besluit van advocaat Inez Weski om de verdediging van Ridouan Taghi neer te leggen. "Dat moet de rechter doen", zegt Dekker. Hij noemt het belangrijk dat verdachten goed vertegenwoordigd worden door een advocaat, wel benadrukt hij dat de rechtsstaat hiermee niet in het geding is.

Weski stopt met de verdediging omdat ze het liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is, geen eerlijk proces vindt. De raadsvrouw vindt dat ze van de rechtbank onvoldoende onderzoek mag doen naar de verklaringen van de kroongetuige en de versleutelde berichten die de verdachten naar elkaar stuurden. Ook zegt ze dat de rechtbank zich teveel laat leiden door het OM.

"Een individuele advocaat die haar werk neerlegt, dat kan gebeuren, maar dat betekent niet onmiddellijk dat de rechtsstaat in het geding is", zegt Dekker. Minister Grapperhaus van Justitie valt hem hierin bij. "Ik sta pal voor voor de onafhankelijkheid van onze rechters, onze rechtsstaat is zeer evenwichtig geregeld", zegt Grapperhaus.

Volgens Dekker kan het het liquidatieproces Marengo verder gaan: "Of er wordt een andere advocaat gevonden, of de rechter moet een andere oplossing vinden."Auto met jerrycans rijdt politiebureau Kerkrade binnen

In Kerkrade is vanochtend vroeg een auto het politiebureau binnengereden. Niemand is gewond geraakt.

Waarschijnlijk wilde de bestuurder brandstichten. De politie heeft in de auto jerrycans met een vloeistof erin gevonden, vermoedelijk een brandstof. Het aansteken mislukte; er ontstond een brandje, maar het vuur werd snel gedoofd.

De bestuurder, een 30-jarige man uit Brunssum, heeft zichzelf gemeld bij een ander politiebureau. Hij is opgepakt. Zijn motief is nog onbekend. Onderzoek heeft geen verband uitgewezen tussen de man en een criminele organisatie, zegt de politie.

Er waren twee agenten in het bureau toen de auto naar binnen reed, maar zij waren op een andere plek. Het bureau in Kerkrade blijft het hele weekend dicht. Mensen kunnen terecht in Brunssum en Heerlen.

Verbijstering

Burgemeester Dassen-Housen van Kerkrade is verbijsterd door de aanrijding. "Hier werken mensen die staan voor onze veiligheid. Dit kunnen we niet met elkaar accepteren."

Ze zegt de gebeurtenis indruk heeft gemaakt op agenten in de gemeente. "We zijn door het oog van de naald gekropen dat er geen grote brand is ontstaan." Over een motief van de dader wil de burgemeester niet speculeren.

Voor het begin van de wekelijkse ministerraad werd ook minister Grapperhaus om een reactie gevraagd. Hij zei dat "we keihard moeten ingaan" tegen mensen die geweld plegen tegen hulpverleners: "Dit moet uit de samenleving, want anders wordt die steeds meer ondermijnd."

Verder benadrukte hij dat het onderzoek naar de toedracht moet worden afgewacht.De grote stikstofworsteling van de politiek: 'We moeten het nu zorgvuldig doen'

Moet de veestapel kleiner? Op welke wegen gaan we minder hard rijden? Welke bouwprojecten blijven nog stilliggen?

Op die vragen komt voorlopig nog geen antwoord. Een meerderheid van de Tweede Kamer erkent dat de stikstofproblematiek zó ingewikkeld is dat er meer tijd voor oplossingen nodig is, bleek donderdagavond in een debat.

Natuurbeschermers die de noodklok luiden, boeren die massaal met hun trekker de weg opgaan, de binnenstad van Den Haag die vanwege de protesten wordt afgesloten met hulp van het leger, bouwprojecten die niet van start kunnen gaan of niet verder kunnen: de spanningen die de stikstofproblematiek oproept domineerden de afgelopen dagen het nieuws.

Meer tijd nodig

En wie twee weken geleden dacht dat het kabinet met de lang verwachte oplossing kwam - sinds de Raad van State dit voorjaar eerder beleid naar de prullenmand verwees - had het mis. Een brief van minister Schouten aan de Kamer van begin oktober was pas het begin van een steeds zichtbaarder worsteling. Ook al wil iedereen snel duidelijkheid, het is duidelijk dat er meer tijd nodig is.

Dat die zorgvuldigheid niet overbodig is werd woensdag al duidelijk toen wetenschappers en juristen in een hoorzitting in de Kamer betoogden dat de plannen van het kabinet zowel ten opzichte van de boeren als de natuur juridisch niet haalbaar zijn.

Donderdag bleken de provincies en de minister er ook niet uit te komen. Ze nemen zeker zes weken extra tijd en een meerderheid in de Kamer legt zich daarbij neer.

Schouten erkende dat de afgelopen weken te veel onduidelijkheid is ontstaan. De provincies namen na Schoutens brief van 4 oktober veel verdergaande maatregelen dan het kabinet en dat stuitte vooral in de landbouw op groot verzet. Onder druk van hier en daar gewelddadig verlopen boerenprotest trok een aantal provincies de maatregelen weer in.

De minister gaf toe dat ze dingen "beter had moeten doen" en dat haar aanpak met name bij boerengezinnen tot onzekerheid heeft geleid. "Daar steek ik de hand ook in eigen boezem. Juist omdat is gebleken hoe complex het is nemen we nu meer tijd. Het is geen big bang die ik even kan doen. We moeten dit zorgvuldig doen".

Valse beloftes

Maar de oppositie is kritisch. GroenLinks-leider Klaver vroeg zich meerdere malen af hoe deze chaos heeft kunnen ontstaan. Onder meer PvdA, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden dat de minister en de coalitie moeten erkennen dat het verminderen van stikstofuitstoot alleen kan als de veestapel kleiner wordt. De partijen nemen het CDA en VVD kwalijk dat die de indruk wekken dat dat niet nodig is. Ze spreken over "valse beloftes".

Ook Forum voor Democratie en de PVV vinden dat de waarheid niet verteld wordt, maar dan op een andere manier: die partijen vinden juist dat het stikstofprobleem overdreven wordt. De PVV wil dat het kabinet gaat kijken of alle zogenoemde Natura-2000 gebieden behouden moeten blijven, nu "boeren omvallen en Nederland op slot zit". De stikstofuitspraak van de Raad van State had vooral betrekking op die natuurgebieden.

CDA-Kamerlid Geurts stelde dat hij "gedwongen krimp van boeren niet gaat meemaken". VVD-Kamerlid Harbers, nog maar een paar weken woordvoerder op dit terrein, zei ook tegen het dwingen van boeren te zijn.

Hoezeer de politieke partijen ook van mening verschillen, over één ding zijn ze het wel eens: de problemen spelen veel breder dan alleen in de landbouw. Het kabinet en de provincies gaan opnieuw om de tafel en het is de bedoeling dat we uiterlijk 1 december meer horen over de oplossingen.

PvdA, PvdD, GroenLinks en SP vinden dat de politiek moet erkennen dat inkrimping van de veestapel onvermijdelijk is. CDA en VVD willen boeren niet dwingen te stoppen. VVD-Kamerlid Harbers legt uit waarom.Van pokerspeler tot beurshandelaar: deze mensen spekken de kas van politieke partijen

Politieke partijen drijven vooral op subsidies en ledencontributies, maar ze krijgen soms ook duizenden euro's van vermogende donateurs. Achter die grote bedragen zitten de meest uiteenlopende mensen. Van een professioneel pokerspeler tot een vermogende beurshandelaar, allemaal spekten ze de partijkassen.

Nieuwsuur vroeg, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, alle jaarverslagen en andere financiële verslagen van de politieke partijen op. Uit die stukken is veel op te maken. Bijvoorbeeld dat de VVD in 2018 landelijk veruit het meest geld uitgaf (3,6 miljoen euro) aan verkiezingscampagnes. Maar uit die documenten blijkt ook wie er vorig jaar achter grote donaties zaten.

Quote 500

De grootste individuele donatie kreeg GroenLinks. De in 2018 overleden psychotherapeut Joop Valstar uit Amsterdam liet 166.000 euro na aan de partij.

Forum voor Democratie kreeg tienduizend euro van professioneel pokerspeler Martijn Gerrits, die op Malta woont. De op Cyprus woonachtige Nederlandse ondernemer Nick Galea doneerde 15.000 euro. Het advocatenkantoor van Kamerlid Theo Hiddema gaf hetzelfde bedrag aan de partij.

Bij de VVD zijn er meerdere stichtingen die geld geven, bijvoorbeeld 50.000 euro van Stichting Oeconomische Politiek. Daarnaast zorgden twee broers gezamenlijk voor een donatie van 35.000 euro: ondernemers Ernst en Richard Nijkerk.

De broers, waarvan er een in Singapore woont, gaven al vaker geld aan de VVD. Ze verkochten hun ICT-bedrijf en staan daardoor in de Quote 500.

Jaarlijkse afdracht

Ook bekend van die lijst van rijke Nederlanders is Rob Defares. Volgens het zakenblad heeft de beurshandelaar een vermogen van anderhalf miljard euro. Hij was de grootste geldschieter van D66 met een bedrag van 25.000 euro. Uitgever Willem Sijthoff gaf 17.500 euro.

D66 verwacht ook dat burgemeesters die lid zijn van de partij een donatie doen, maar daar hadden ze niet allemaal zin in. In het jaarverslag valt te lezen: "Een aantal burgemeesters heeft geen gehoor gegeven aan de oproep een jaarlijkse afdracht te doen aan de partij."

De SP kreeg, vanwege de verplichte afdracht binnen die partij, vooral giften van de eigen politici. Samen gaven ze meer dan vier miljoen euro aan de SP. Partijleider Lilian Marijnissen gaf het meest: 87.812,59 euro.

Ook Groenlinks-politici dragen geld af aan de partij. In totaal één miljoen.

50Plus krijgt niks

50Plus kreeg het afgelopen jaar voor het eerst in jaren géén grote donaties. Bij individuele giften boven de 4.500 euro moet de naam van de donateur bekend worden gemaakt. Vastgoedondernemer Chris Thünnessen gaf de jaren ervoor nog trouw grote bedragen die boven die grens uit kwamen - in totaal meer dan drieënhalve ton - maar afgelopen jaar dus niks.

De ondernemer wil niet toelichten waarom hij de geldkraan heeft dichtgedraaid. Ook het CDA ontving volgens de boekhouding geen grote giften, terwijl dat eerder altijd wel het geval was.

Bij andere partijen zoals PvdA en ChristenUnie werden door enkele sympathisanten wel giften gedaan die boven de openbaarheidsgrens van 4.500 euro zaten. Bij Denk waren het de drie Kamerleden die bedragen tussen de 4550 en 5860 euro gaven en een boekhouder uit Vleuten gaf 6000 euro.

Campagnes en oorlogskas

De financiële documenten laten zien dat het heel erg verschilt hoeveel partijen uitgeven aan verkiezingscampagnes. In 2018, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, spendeerde de VVD 3,6 miljoen euro aan campagnes. Die partij teerde dat jaar dan ook flink in op het eigen vermogen (1,6 miljoen euro).

Forum voor Democratie besteedde ruim een miljoen aan deze kostenpost. De SP gaf 849.000 euro uit aan verkiezingscampagnes en bijna een half miljoen aan overige campagnes. Daarmee was de partij nog relatief bescheiden in vergelijking met de anderen. Dit terwijl die partij dus veruit het meest binnenkrijgt van de eigen politici en ruim 11 miljoen euro eigen vermogen heeft, waarvan 5,9 miljoen op de bank staat.

D66 spendeerde 2,46 miljoen euro aan campagnes. Van het partijbudget ging meer dan een miljoen naar reclamebureau Zigt.

Partij van de toekomst

In de boekhouding staan veel opmerkelijke zaken. Zo creëerde de VVD een boekhoudkundige post 'partij van de toekomst'. Eerder werd er nog in geïnvesteerd in die ambitie om partij van de toekomst te worden, maar het afgelopen jaar was de investering nul euro.

Het CDA gaf bijna 46.000 euro uit aan verkiezingsonderzoek. Ideeën voor het verkiezingsprogramma werden bijvoorbeeld getoetst op draagvlak en campagneslogans werden getest.

Bij Forum voor Democratie werd ruim 107.000 euro uitgetrokken voor een zomer- en een winterschool. Daarvan werden boeken (á 12.000 euro) en drie nachten voor zestig jongeren in een kasteel betaald. Zelf moesten de jonge cursisten nog 250 euro betalen voor de opleiding.Kort geding over terughalen IS'ers: discussie onder experts

De staat dwingen Nederlandse vrouwen en kinderen die vastzitten in twee gevangenkampen met IS-strijders in Noordoost-Syrië terug te halen, leidt tot discussie onder wetenschappers. Advocaat André Seebregts pleit er al langere tijd voor en spant nu, samen met collega's, een kort geding aan.

Deze week vlamde de discussie over het al dan niet terughalen van vrouwen of kinderen opnieuw op. Het kabinet vindt dat de Syriëstrijders en hun kinderen niet kunnen worden teruggehaald, omdat het noordoosten van Syrië te onveilig zou zijn. De regering wil berechting van de strijders in de regio.

Marion van San, hoogleraar criminologie aan de Erasmus universiteit, heeft regelmatig contact met de vrouwen in de kampen Al-Hol en Al-Roj. Ze is voorstander van terughalen. "Als je ze daar laat zitten, is de kans groot dat ze weer in de armen komen van extremistische organisaties. In Nederland komen ze in een justitieel traject terecht, en worden ze daarna ook nog stevig in de gaten gehouden. Je kunt ze dus beter gecontroleerd laten terugkomen, dan dat ze helemaal uit het zicht raken."

Ook over de kinderen maakt Van San zich zorgen. "Het Nederlandse kabinet wil de Syriëgangers in de regio berechten, maar wat doe je dan met de onschuldige kinderen? Daar laten, en laten opnemen in Irakese pleeggezinnen? Over 10, 15 jaar zijn het allemaal twintigers, met een link naar Nederland, die een veel groter gevaar kunnen opleveren, dan als je ze nu terughaalt", aldus Van San.

Hoogleraar sociologie Ruud Koopmans, werkzaam aan de Humboldt Universiteit in Berlijn en auteur van het boek 'Het vervallen huis van de islam', voelt niets voor het terughalen van de IS-vrouwen en hun kinderen. "Ik vind dat je eerst moet kijken naar de slachtoffers. Die willen de strijders in de regio laten berechten. Die slachtoffers willen de waarheid weten, hun pijnigers recht in de ogen kijken. En zien dat die mensen een juiste straf krijgen. Daar hebben de slachtoffers recht op", zegt Koopmans.

Volgens de hoogleraar is het moeilijk om vast te stellen of de mogelijk terugkerende Nederlanders zich daadwerkelijk hebben afgekeerd van IS. "De meerderheid van de vrouwen in die kampen hangt nog steeds de ideologie van IS aan. Er zal heus wel een aantal zijn dat van plan is brave burgers te worden, alleen is voor ons verdomd moeilijk te weten welke goedwillend, en welke mensen kwaadwillend zijn."

Twee kampen

Volgens advocaat Seebregts bevindt het grootste deel van de groep Nederlandse vrouwen en kinderen zich in het kamp Al-Hol. Daar verblijven 16 vrouwen en 41 kinderen. Dit kamp ligt buiten het gebied dat Turkije in Syrië als veiligheidszone wil innemen. In het kamp Al-Roj zijn 7 vrouwen en 14 kinderen. Dat ligt wel in de beoogde Turkse veiligheidszone.Coalitie ontevreden over het optreden van minister Blok

Kamerleden van de coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie hebben toenemende kritiek op het opereren van minister Blok van Buitenlandse Zaken. Ze vinden dat hij te weinig initiatief neemt en te snel oordeelt dat iets niet kan omdat er internationaal geen draagvlak voor zou zijn. Zo wilde hij vorige week, na de inval in Syrië, niet bij de EU aandringen op economische sancties tegen Turkije. Pas na lang aandringen van de oppositie en CDA, D66 en CU kwam hij hiervan terug.

CDA-Kamerlid Van Helvert: "Het is soms heel hard duwen en trekken om een kleine beweging tot stand te brengen." CU-Kamerlid Voordewind: "Als we de minister een boodschap willen meegeven, houdt hij ons de haalbaarheid van de ideeën voor en daar spreekt geen groot enthousiasme uit om de wens van de Kamer op te pikken."

D66-Kamerlid Sjoerdsma zei afgelopen zondag in het tv-programma Buitenhof al dat Blok wat hem betreft te weinig daadkracht toont. Hij noemde hem "afwachtend, misschien wel apathisch". Terwijl van een minister van Buitenlandse Zaken juist "daadkracht en visie wordt gevraagd". Volgens oud-diplomaat en GroenLinks Kamerlid Van Ojik begint het "pijnlijk" te worden dat Blok niet alleen van de oppositie maar ook steeds vaker van de regeringspartijen kritiek krijgt.

Niet alleen bij de aanpak van Turkije stuitte de Kamer op weerstand bij Blok. Dat gebeurde al veel vaker. Onder andere in het debat over zijn China-beleid. Vrijwel alle partijen verweten Blok hierin onvoldoende aandacht voor de slechte mensenrechtensituatie in dat land, zoals onderdrukking van Oeigoeren, Tibetanen en christenen.

Ook botste Blok met de Kamer over de ontmoeting van koningin Máxima met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, korte tijd na de moord op de Saudische journalist Kashoggi, waarvoor de kroonprins verantwoordelijk wordt gehouden. Verder verwijt de Kamer Blok dat hij vergaderingen van Europese ministerraden te vaak aan Nederlandse ambtenaren in Brussel overlaat.

De kritiek op Blok is opvallend, omdat hij in de vorige kabinetsperiode, als minister voor Wonen en Rijksdienst, juist waardering oogstte. Vriend en vijand vonden dat hij, ook als ze het inhoudelijk met hem oneens waren, toen politiek slim zaken deed met de oppositie.

De Kamerleden hebben verschillende ideeën over hoe het komt dat Blok nu juist vaak met de Kamer in botsing komt. Van Helvert vermoedt dat hij mogelijk van premier Rutte de opdracht heeft gekregen geen fouten te maken en daarom heel voorzichtig is. "Maar het kan ook zijn dat het gewoon het VVD-beleid is van een realistische buitenland-politiek, wat dan wordt vertaald als: we moeten kijken wat haalbaar is en dan is dat ons standpunt." Voordewind daarover: "Niet alles is haalbaar maar als je er niet actief mee begint, weet je zeker dat je nergens terechtkomt."

Van Ojik vermoedt dat Blok eigenlijk weinig affiniteit heeft met Buitenlandse Zaken: "Het is geen geheim dat Blok niet stond te springen weer minister te worden. Toen Rutte hem belde om Zijlstra op te volgen (die moest stoppen vanwege zijn leugen over een bezoek aan de datsja van de Russische president Poetin -red.) heeft hij wel even moeten denken of dit wel wat voor hem was. En die twijfel is niet weggenomen. Bij mij niet en bij veel andere partijen niet. Die twijfel is eerder toe- dan afgenomen."

Loopjongen

Als de Kamer maar lang genoeg aandringt, zwicht minister Blok overigens doorgaans wel voor die druk. Zo wilde hij aanvankelijk geen speciale gezant voor godsdienstvrijheid aanstellen, een wens van onder andere de coalitiepartijen CDA en CU, maar kwam die er uiteindelijk toch.

Volgens politiek verslaggever Wilco Boom is het daarom niet zo dat de Kamer vindt dat Blok moet plaatsmaken. "Maar met zijn manier van opereren verliest hij steeds meer krediet, waardoor de Kamer hem steeds meer op de huid gaat zitten. En Blok wordt zo steeds meer een loopjongen van de Kamer in plaats van dat hij zelf beleid maakt."Voorlopig nog geen duidelijkheid over stikstofaanpak

Het kabinet en de provincies hebben meer tijd nodig om duidelijkheid te geven over de aanpak van de stikstofproblemen. Dat laat minister Schouten van Landbouw weten na overleg met de provincies.

Uiterlijk 1 december zullen rijk en provincies met een nadere invulling komen, aldus Schouten. "Ik ben de meest ongeduldige persoon zo ongeveer nu in Den Haag, maar we moeten dit ook zorgvuldig doen."

De overheden moeten met nieuw beleid komen sinds de Raad van State eind mei een streep zette door het vergunningenbeleid. De Raad oordeelde dat kwetsbare natuurgebieden niet beschermd zijn.

Begin deze maand presenteerde Schouten een concept aan de hand waarvan provincies vergunningen kunnen verlenen. Rijk en provincies legden de afspraken enigszins verschillend uit. De uiteindelijke regels van provincies gingen verder en stuitten vooral in de landbouw op enorm verzet. Een aantal provincies trok de maatregelen na de boerenprotesten in.

'Juridisch onhoudbaar'

Juristen en wetenschappers zeiden gisteren in een hoorzitting tegen partijen in de Kamer dat de kabinetsplannen om de stikstof terug te dringen juridisch onhoudbaar zijn. Ook is er kritiek op de reken- en meetmodellen.

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de stikstofproblematiek. Partijen dringen aan op snelle maatregelen zodat er meer duidelijkheid komt en bouwprojecten weer van start kunnen gaan.

VVD en CDA benadrukten in het debat dat ze boeren niet willen dwingen om te stoppen.

Door de grote hoeveelheid stikstof die neerdaalt, staat de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden in Nederland al jaren onder druk. Plantensoorten nemen in aantal af, waardoor vogels en insecten uit de gebieden verdwijnen.

Bij de presentatie begin deze maand werd duidelijk dat het kabinet honderden miljoenen zal uittrekken om de problemen op te lossen.

Het geld is onder meer bedoeld voor natuurherstel en voor het uitkopen van boeren die willen stoppen met hun bedrijf en om de bouw aan de gang te houden.

In deze video legt NOS op 3 uit waarom Nederland in de ban is van stikstof:113 aanpassen 'kost tijd', KPN schakelt zolang al door

KPN heeft recent een aanpassing gedaan waardoor mensen die 113 bellen direct worden doorgeschakeld naar 0900 0113. Dat bevestigt een woordvoerder van de provider aan de NOS. Dit geldt voor "een groot deel" van de klanten, klanten voor wie dit niet geldt krijgen een algemeen bericht te horen dat het nummer niet werkt.

Vanochtend meldde de Volkskrant dat twee personen de afgelopen tijd zelfmoord hebben gepleegd nadat ze vergeefs 113 hadden gebeld om contact te krijgen met de Zelfmoordpreventielijn. Het kabinet wil dat veranderen, maar dat kost tijd.

Vodafone onderzoekt hoe het gehoor kan geven aan het verzoek van de overheid. "Of we een bandje gaan laten horen of direct gaan doorschakelen weet ik nog niet", zegt een woordvoerder.

T-Mobile wil instellen dat mensen die 113 bellen een bericht te horen krijgen wat het goede nummer is. "We zijn dit aan het doorvoeren en hopen dit zo snel mogelijk up and running te hebben."

Europese afspraken

Het nummer 113 beschikbaar maken kan niet zomaar. Europees breed geldt 112 als het noodnummer. 113 wordt in een aantal Europese landen gebruikt door hulpdiensten.

"Er moeten dus eerst afspraken op Europees niveau worden gemaakt over gebruik van het nummer", zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. "Wij vinden ook dat het nummer beschikbaar moet komen, maar dat duurt dus even."

Volgens Economische Zaken moet er overeenstemming worden bereikt over gebruik ervan en is er een bezwaarperiode. Al met al duurt het nog even voordat het nummer net zo werkt als 112. Wanneer dit allemaal is afgerond, kon de woordvoerder niet zeggen.

Verwarring 114

Wat daarnaast meespeelt is het feit dat 113 zeer dicht bij 112 zit. Als iemand per abuis het verkeerde nummer intoetst, is dat een probleem. Dit probleem vond een aantal jaar geleden plaats met de meldlijn voor dierenmishandeling. 114 leek te veel op 112, waarna het nummer is aangepast naar 144.'Uitstel renovatie Binnenhof kan nog langer duren'

Het zou kunnen dat de renovatie van het Binnenhof langer dan 1 jaar wordt uitgesteld. "Ik kan niet garanderen dat het bij 1 jaar blijft", waarschuwde staatssecretaris Knops de Tweede Kamer. Door de stikstofproblematiek is er zo veel onduidelijk dat de startdatum van de verbouwing nog niet kan worden bepaald.

Gisteren liet Knops de Kamer in een brief weten dat de verhuizing van de gebruikers naar andere gebouwen in Den Haag definitief een jaar wordt uitgesteld. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het complex in het najaar van 2020 op de schop zou gaan.

Maar bij de renovatie komt stikstof vrij en die kan neerslaan in het natuurgebied Meijendel bij Den Haag, Sinds een uitspraak van de Raad van State, die een streep haalde door het Nederlandse stikstofbeleid, is dat een probleem. "We kunnen het natuurgebied niet verplaatsen en ook het Binnenhof niet", legde Knops uit.

Kosten: minimaal 10 miljoen

Het kabinet werkt aan nieuwe regels voor de compensatie van stikstofuitstoot, maar zolang die niet helemaal zijn uitgekristalliseerd, loopt het project vertraging op. Knops sluit een aparte oplossing voor het Binnenhof uit. "De nieuwe afspraken over stikstof gaan voor iedereen gelden, dus ook voor ons."

De Tweede Kamer wilde ook weten wat het jaar uitstel gaat kosten. Knops laat dat in kaart brengen, maar gaat uit van een bedrag van minimaal 10 miljoen euro. Dat komt dan boven op de bijna half miljard euro die al voor de renovatie van het Binnenhof is uitgetrokken.

Door het uitstel van minimaal 1 jaar gaan de gebruikers van het Binnenhof pas in 2021 naar de tijdelijke huisvesting. Het is de bedoeling dat ze na 5,5 jaar weer terugkeren naar het complex. De renovatie is nodig, omdat de gebouwen volgens de brandweer niet veilig zijn. Ook is sprake van veel achterstallig onderhoud.Henk Krol wil opnieuw lijsttrekker 50Plus worden

Henk Krol wil opnieuw lijsttrekker worden van 50Plus. Hij is daarvoor gevraagd door het bestuur van zijn partij. Voor de ledenvergadering op 14 december wordt aan de leden gevraagd of zij ook met Krol door willen.

Als de huidige partijleider "overtuigende steun" krijgt, wil het bestuur hem meteen aanwijzen als lijsttrekker in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Het bestuur noemt Krol een ervaren politicus die "onvermoeibaar opkomt voor de belangen van ouderen in Nederland". Het wil daarom graag met hem verder.

Krol is nu 69 jaar. Als de verkiezingen zijn, is hij bijna 71. Het bestuur zegt dat er op de kandidatenlijst van 50Plus "een of meerder potentials moeten figureren die te zijner tijd het stokje kunnen overnemen".

'Het allerbeste'

Overigens is het de ambitie van 50Plus om het huidige zetelaantal van vier te verdubbelen. Het wil dat doen onder het motto: "Alleen het allerbeste is goed genoeg".

50Plus heeft nog geen andere lijsttrekker dan Krol gehad. Hij trok de kar bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 en 2017.

In 2013 legde hij zijn functie als partijleider en Kamerlid neer, toen naar buiten kwam dat hij als werkgever bij de Gay Krant jarenlang had verzuimd pensioenpremies te betalen.

In het najaar van 2014 keerde hij terug, nadat de fractie van 50Plus door een conflict uiteen was gevallen in de fractie-Baay en de fractie-Klein. Krol verving de zieke Baay, die door 50Plus als de enige vertegenwoordiger van de partij in de Tweede Kamer werd gezien.Slob draait geldkraan Haga Lyceum dicht

Minister Slob zet zijn plan door om geen geld meer te geven aan het Haga Lyceum. Hij had de islamitische school dinsdag nog twee dagen respijt gegeven. Het bestuur van het Haga moest voor vandaag 12 uur alle taken overdragen aan een eerder voorgedragen interim-bestuurder. De school heeft hem vandaag geschreven dat die eis niet haalbaar is.

De bekostiging wordt nu met ingang van 1 december ingetrokken. Volgens de minister is zo'n maatregel nog nooit eerder genomen.

De school heeft wel een interim-bestuurder op het oog en die kan ook rekenen op de instemming van Slob. Maar het Haga Lyceum zegt dat die man niet meteen kan worden benoemd, omdat hij geen moslim is. Om hem alsnog te installeren moeten volgens het Haga eerst de statuten van de school worden aangepast en daarvoor zou meer tijd nodig zijn.

Oneigenlijke argumenten

Slob zei daarover dinsdag dat de school "oneigenlijke argumenten gebruikt door zich te beroepen op administratieve belemmeringen":

En vandaag gebruikt hij soortgelijke woorden. Volgens de minister zijn de statuten op zeer korte termijn te veranderen. Eerder zei de onderwijsinspectie dat er sprake is van financieel wanbeheer bij de school en dat het burgerschapsonderwijs er onder de maat is.

De school zal de Raad van State vragen de maatregel van de minister op te schorten. En er loopt ook nog een zaak tegen de Onderwijsinspectie.

In zijn brief aan Slob schrijft directeur-bestuurder Atasoy dat hij "onder overheidsdwang" gisteren de medezeggenschapraad en de ouderraad van de school heeft gevraagd de statuten te negeren en daarmee de verplichte sollicitatieprocedure over te slaan. Maar zij zijn daartoe niet bereid.

Grote impact

Atasoy benadrukt dat wijziging van de statuten een grote impact heeft op de grondslag van de school. Volgens hem doet Slob tekort aan "wettelijk verplichte onderdelen" door het advies- en instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad te beschrijven als een administratieve handeling.

De minister zegt te begrijpen dat zijn besluit voor de leerlingen, hun ouders en het personeel ingrijpend is. Maar volgens Slob heeft het bestuur alle kans gehad om aan zijn eerdere aanwijzing te voldoen en dwingt het Haga hem nu om deze maatregel te nemen. Hij benadrukt dat hij in overleg met de gemeente Amsterdam alles zal doen om de leerlingen "een veilige leeromgeving" te bieden.EU-leiders praten over brexit-deal, Johnson wil dat ze nieuw uitstel uitsluiten

De regeringsleiders van de EU-landen zijn in Brussel bijeen om te praten over het principe-akkoord over de brexit waarmee de premier Johnson en voorzitter Juncker van de Europese Commissie hebben ingestemd.

Johnson is als eerste aan het woord. Hij wil dat de EU-leiders instemmen met het principe-akkoord. Ook wil hij dat ze duidelijk maken dat er geen verder uitstel komt, melden bronnen in Londen.

De andere 27 EU-leiders zullen zonder Johnson verder over het akkoord en zijn verzoek praten. Het is niet zeker of ze vandaag al stemmen. Als ze meer tijd willen om het akkoord te bestuderen, is de stemming morgen.

Volgens de BBC verwacht Johnson van de Europese regeringsleiders dat ze duidelijk maken dat het deze deal of niets is. Het Lagerhuis komt zaterdagochtend in een speciale zitting bijeen om over de brexitdeal te stemmen. In september nam het parlement een wet aan die Johnson gelast de EU om verder uitstel te vragen als het parlement op 19 oktober geen brexitdeal heeft goedgekeurd.

Wat heeft Johnson nodig om de brexitdeal door het parlement te loodsen? Correspondent Tim de Wit legt het uit:

Juncker zei vanmiddag dat hij een nieuw uitstel van de brexit uitsluit. Twee keer eerder stemde de EU wel in met uitstel, nadat het Lagerhuis deals die Johnsons voorganger Theresa May had gesloten had verworpen.

Volgens Juncker is er nu echter geen reden om nogmaals uitstel te geven. Maar hij gaat daar niet over: dat moeten de 27 regeringsleiders beslissen.

Het staat zo goed als vast dat de EU-leiders geen blokkade voor het akkoord zullen opwerpen. Ierland schaarde zich vanmiddag achter het principe-akkoord. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney worden "de meest wezenlijke belangen van de Ieren ermee gediend". Hij sprak van een grote stap voorwaarts. "Deze deal erkent alles waar we drie jaar voor gestreden hebben."

Ook andere Europese landen reageerden positief. Premier Rutte noemde het na aankomst in Brussel heel bemoedigend nieuws dat er een akkoord is over de brexit. "We zijn er heel blij mee."

Rutte wilde niet zeggen wat er moet gebeuren als het Lagerhuis tegenstemt. Volgens hem is het akkoord een hele prestatie. "We zijn erin geslaagd van een vierkant een cirkel te maken."

Hij noemde het akkoord goed nieuws voor Nederland, met name ook voor Nederlandse bedrijven. "Wat we hier doen is de twee douane-unies op elkaar leggen, van de EU en het Verenigd Koninkrijk, waarbij je met een minimum aan gedoe maximaal spullen over de grens kan krijgen."

Ook Duitsland en Frankrijk kunnen zich erin vinden, al zei president Macron dat naar de details nog wel gekeken moet worden.

'We have a deal', zei voorzitter Juncker van de Europese Commissie vandaag in een gezamenlijke persconferentie met de Britse premier Johnson:

Onder anderen de Finse premier Antti Rinne zei dat de bal nu bij het Britse Lagerhuis ligt. "Ik hoop dat de brexitdeal ditmaal door het parlement komt", zei hij verwijzend naar de drie mislukte pogingen van premier Johnsons voorganger Theresa May om een brexitdeal door het Lagerhuis te loodsen.

Op voorhand ziet het er ook voor Johnson niet goed uit. De Noord-Ierse DUP heeft zich al tegen het akkoord gekeerd, waardoor het voor Johnson nog moeilijker wordt een meerderheid te krijgen. Vandaar dat hij de druk van de EU nodig heeft om het Lagerhuis aan zijn kant te krijgen.Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en het Rodekruis

Het goede doel!

Mingy en cliniclowns

Het goede doel!

Mingy en IFAW

Het goede doel!

Mingy en IFAW