Mingy zegt " Het geheim van een goed huwelijk: vóór je trouwt je ogen goed openhouden en daarna... een oogje dichtknijpen. "

De nieuwste berichten op https://nos.nl
Werkgevers willen na toespraak Rutte in gesprek over lonen

Premier en VVD-leider Rutte dreigt lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven niet door te laten gaan als grote bedrijven de salarissen van het personeel niet fors verhogen. Op een partijbijeenkomst in Aalsmeer zei hij dat de winsten van grote ondernemingen tegen de plinten op klotsen. "Maar het enige wat echt stijgt in die grote bedrijven zijn de salarissen van de topmannen, niet de cao's. Die gaan onvoldoende omhoog en dat vind ik niet acceptabel", voegde hij eraan toe.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen in een gezamenlijke reactie dat ze zich ook zorgen maken over de koopkracht van de middengroepen en hierover graag in gesprek gaan met de minister-president en de VVD.

Wel wijzen ze erop dat de cao-lonen nu flink stijgen: gemiddeld met bijna 3 procent. "Het is lang geleden dat we deze stijgingen hadden". De werkgevers geven naar eigen zeggen inmiddels ruim loonsverhogingen, maar de middengroepen schieten er netto weinig mee op. Dat komt volgens hen doordat mede door het kabinetsbeleid ook de prijzen en de collectieve lasten stijgen.

Ongeschreven regel

Rutte zei in zijn toespraak voor de VVD-leden dat het helemaal mis gaat. Hij noemde het een ongeschreven regel dat het als het met grote bedrijven goed gaat het ook goed gaat met het personeel.

Rutte benadrukte dat de cao-lonen van grote bedrijven bepalend zijn voor de rest van Nederland. "Ze zijn trendsettend." De premier en VVD-voorman zei dat er een "fundamentele wederkerigheid" moet zijn tussen wat het bedrijf verdient en wat de mensen verdienen. Hij onderstreepte dat het laatste wat hij wil is om bedrijven tegen te werken, maar dat dit een heel fundamenteel punt is. Volgens hem moet deze "basale naoorlogse deal" hersteld worden.

Rutte zei dat hij er over nadenkt de tarieven in de vennootschapsbelasting niet of minder te verlagen als de lonen bij grote bedrijven de komende tijd niet aanzienlijk stijgen. Hij overweegt "als zij het niet doen dat geld via een lagere inkomstenbelasting terug te geven aan de werknemers. Dat is het risico dat ze daarmee lopen."

Rutte benadrukte dat zijn partij in het strijdperk komt voor hardwerkende mensen, die vroeg opstaan en vooruit willen komen. De grote groep Nederlanders met een heel normaal salaris, die voelt dat in gevallen van tegenslag de buffers uitgeput raken, heeft volgens Rutte een bondgenoot in de VVD.

Politiek verslaggever Wilma Borgman van de NOS noemt de uitspraken van Rutte heel opmerkelijk. "Een liberale premier die tegen het bedrijfsleven blaft. Dit kabinet stelt keer op keer koopkrachtstijgingen in het vooruitzicht en keer op keer blijken die tegen te vallen. Rutte zal toch iets moeten. Bovendien is dit ook een reactie op de hele discussie over de afschaffing van de dividendbelasting. Toen kreeg het kabinet steeds de kritiek dat het er alleen maar zit voor het bedrijfsleven. Daar zijn deze uitspraken een antwoord op."Opluchting en blijdschap, maar ook kritiek na steun bonden voor pensioenakkoord

Politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties reageren overwegend positief op het besluit van leden van vakbonden FNV en CNV om in te stemmen met het pensioenakkoord.

Premier Rutte noemt het goed en belangrijk nieuws voor Nederland als het akkoord doorgaat. Volgens hem ligt er een afgewogen pakket, dat de wensen van alle partijen zo goed mogelijk beantwoordt, zonder dat iemand helemaal zijn zin krijgt. Hij hoopt dat het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd aan te passen, zo snel mogelijk kan worden behandeld. "Daar worden alle voorbereidingen voor getroffen."

Ook minister Koolmees reageert verheugd op de instemming door FNV en CNV. "We hebben een goed akkoord voor een toekomstbestendig pensioenstelsel, Daarom ben ik erg blij met deze uitslag." Koolmees hoopt dat ook vakbond VCP akkoord gaat: "Dan kunnen we met de sociale partners beginnen met de uitwerking".

Uit de regeringsfracties komen soortgelijke reacties: zij benadrukken de ruime steun. Ook de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA, die zich eerder al achter de afspraken schaarden, spreken van goed nieuws. GroenLinks-leider Klaver benadrukt dat mensen in zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Hij vindt dat de politiek nu snel moet regelen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren. Ook PvdA-leider Asscher zegt het kabinet aan zijn beloften te zullen houden.

Kritische reacties

PVV-leider Wilders is juist teleurgesteld. Volgens hem worden de pensioenbelangen verkwanseld. Hij vindt het "gekkenwerk" dat "285.000 mensen van de FNV plus nog van wat andere bonden voor 17 miljoen Nederlanders beslissen dat de AOW-leeftijd naar 67 gaat en nog hoger".

Ook de SP vindt dat een beter akkoord nodig is. Partijleider Marijnissen benadrukt dat de AOW-leeftijd blijft doorstijgen en volgens haar zijn er niet genoeg garanties dat mensen met een zwaar beroep op tijd kunnen stoppen met werken. "Wij zullen voorstellen blijven doen voor een eerlijk pensioen", voegt ze eraan toe.

50Plus-voorman Krol zegt dat het democratisch proces bij de FNV zijn beloop heeft gehad, maar hij betreurt de uitslag. Volgens hem wordt het grootste probleem, "de absurd lage rekenrente", niet opgelost. Krol vindt dat we "door de ongedekte cheques van het pensioenakkoord niet weten waar nu ja tegen hebben gezegd". 50Plus zal zich blijven inzetten voor een goed geĆÆndexeerd pensioen.

Werkgevers

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland reageren verheugd met het instemmen van FNV en CNV met het pensioenakkoord. "Nu komt het aan op snelle en zorgvuldige uitvoering van de gemaakte afspraken vanuit de stuurgroep van vakbonden, werkgevers en overheid, zodat mensen - ook diegenen die kritisch zijn over het akkoord- snel de positieve effecten gaan merken", staat in een verklaring.

De werkgevers hopen dat ook de leden van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) dinsdag achter het akkoord staan.

ANBO

Ouderenbond ANBO is opgelucht dat FNV het akkoord heeft aanvaard. "Ik ben heel blij dat deze stap is genomen", zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. "Het verwerpen van het akkoord in 2010 heeft ons negen jaar stilgezet, met als gevolg dat de pensioenen 15 tot 20 procent minder waard zijn geworden. Nu moeten we doorpakken."

FNV-voorzitter Busker is blij met het besluit van zijn vakbond. "Hiermee wordt het vertrouwen van jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld."FNV en CNV stemmen met ruime meerderheid in met pensioenakkoord

De vakbonden FNV en CNV stemmen in met het pensioenakkoord, dat gesloten is met de werkgevers en het kabinet. Een zeer ruime meerderheid van de leden van beide bonden stemde voor, waarna het ledenparlement van de FNV en het bestuur van het CNV ook hun goedkeuring gaven.

Daarmee lijkt de weg vrij, na een impasse van ruim 9 jaar, om hervormingen van het pensioenstelsel door te voeren: een belangrijk succes voor het Nederlandse poldermodel van overleg tussen de organisaties van werkgevers en werknemers en de overheid.

Bij de FNV had het 105 leden tellende ledenparlement een doorslaggevende stem, na het online referendum onder de leden. De FNV-leden stemden met een meerderheid van 76 procent in met het akkoord, waarna het parlement met een meerderheid van 77 procent akkoord ging. De bond noemt de opkomst met 375.000 stemmen, ruim een derde van alle FNV-leden, hoog. Het is de hoogste opkomst bij een FNV-referendum ooit.

Voorzitter Busker van de FNV maakte de uitslag bekend en vertelde wat de gevolgen zijn van het akkoord:

Bij het CNV stemde 79 procent voor.

Nu de grootste en meest kritische bond heeft ingestemd lijkt de weg vrij om de afspraken te gaan uitvoeren. Alleen vakcentrale VCP moet nog een oordeel vellen. Dat gebeurt dinsdag.

Sneller met pensioen, minder snel korten

Eind vorig jaar leek een nieuw pensioenstelsel nog ver weg, na het uiteenspatten van het pensioenoverleg. Koolmees voerde daarna de druk op door aan te kondigen dat hij doorging met de hervorming van het stelsel. De bonden voerden acties en er kwamen extra toezeggingen.

Op de korte termijn zullen vooral ouderen die de komende jaren met pensioen gaan merken dat ze hierdoor sneller kunnen stoppen. En gepensioneerden hebben de komende jaren minder kans dat er gekort wordt.

Voor jongeren moet het nieuw stelsel het vertrouwen in de houdbaarheid van de pensioenen herstellen. De doorsneepremie, waardoor jongeren in feite de pensioenen van ouderen subsidiƫren wordt namelijk afgeschaft.

Heet hangijzer

Een stuurgroep moet nu gaan uitwerken hoe het akkoord in de praktijk precies uitgewerkt wordt. Heet hangijzer daarbij wordt de compensatie die nodig is om de leeftijdsgroep van 35 tot 55 jaar te ontzien.

Die generatie heeft immers al meebetaald voor de ouderen voor hen, maar krijgt straks geen pensioen meer van de jongere generatie. Die rekening van ruim 60 miljard euro, ongeveer 4 procent van het totale pensioenkapitaal dat de fondsen nu in kas hebben, zal eerlijk verdeeld moeten worden over de generaties. Dat kan weer gevolgen hebben voor de hoogte van premies en de hoogte van de huidige en toekomstige pensioenen.Een spannende dag voor onze pensioenen, dit gaat er gebeuren

Negen jaar geruzie en gedoe over een nieuw pensioenstelsel komt vandaag tot een voorlopig hoogtepunt in een Van der Valk hotel in Apeldoorn. Het FNV-ledenparlement komt daar bijeen om zich uit te spreken over het pensioenakkoord. Een cruciaal oordeel, want formeel hebben de parlementsleden het laatste woord bij de FNV.

Wat staat er op het programma?

Om 12.00 uur sluiten de stembussen van het online-ledenreferendum. De ruim 1 miljoen FNV-leden hebben dan hun stem kunnen uitbrengen voor of tegen het pensioenakkoord. Ook kon 'geen mening' worden aangevinkt.

Een uur later krijgt het FNV-bestuur een telefoontje van een notaris: de uitslag. Die wordt direct doorgegeven aan het ledenparlement. Dat bestaat uit vertegenwoordigers van sectoren en bonden binnen de FNV. Het referendum is raadgevend, het parlement hoeft de uitslag dus niet over te nemen.

Rond 14.00 uur wordt een 'persmoment' voorzien. Voorzitter Han Busker presenteert dan de uitslag van het referendum Ć©n het beslissende oordeel van het ledenparlement. Mogelijk heeft het parlement meer dan een uur nodig. In dat geval verschuift de presentatie naar later in de middag of misschien zelfs de avond.

Verslaggever Eva Wiessing peilde de stemming in Apeldoorn:

Wie stemmen er?

Onder de ruim 1 miljoen FNV-leden die in het referendum mogen stemmen, zitten volgens het CBS meer mannen dan vrouwen. Ruim de helft is tussen de 45 en 65 jaar oud en de meesten zijn hoger opgeleid. In Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Zeeland is een groter deel van de bevolking lid dan in de andere provincies.

Het parlement bestaat uit 105 vertegenwoordigers van verschillende sectoren en vakbonden. Het zijn actieve vakbondsleden, net als de FNV'ers die de stakingsacties leidden om de pensioenleeftijd vast te zetten op 66.

Wat staat er op het spel?

Het pensioenakkoord. Dat gaat niet alleen over de mensen die nu een pensioen krijgen, maar ook over de 9 miljoen mensen die nu sparen voor hun pensioen. Ɖn over de mensen die wel zouden willen sparen voor een pensioen, maar dat nu niet goed kunnen.

In het pensioenakkoord zijn principe-afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel. Want het huidige stelsel, daar is iedereen het wel over eens, is niet meer houdbaar. Er zijn nieuwe afspraken nodig voor een betere en eerlijker verdeling van de gezamenlijke inleg, nu zo'n 1500 miljard euro.

Wat betekent het akkoord voor jou?

Is de uitslag te voorspellen?

De eis dat de pensioenleeftijd bevroren moet worden op 66 jaar komt niet terug in het pensioenakkoord. Dat voorziet in een geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd naarmate de gemiddelde levensverwachting stijgt. Daar was kritiek op tijdens informatieavonden die de FNV de afgelopen dagen hield.

Ook de mogelijkheden om eerder te stoppen voor mensen met een zwaar beroep stuiten op bezwaar; die zouden te beperkt zijn. Daarnaast wordt de mate waarin pensioenen in het nieuwe stelsel meestijgen met de prijzen door een deel van de FNV'ers te min gevonden.

Ook nieuwe regels voor het berekenen van de pensioenbuffers, die deze week naar buiten kwamen, schoten FNV'ers in het verkeerde keelgat. Door die nieuwe regels kunnen pensioenen mogelijk minder meestijgen met de prijzen.

FNV-voorzitter Busker vindt het pensioenakkoord de best haalbare deal, maar het is al met al nog geen gelopen race. Veel zal afhangen van de uitslag van de ledenraadpleging en in hoeverre het parlement zich daarnaar wil voegen.

Wat als?

Als het ledenparlement Busker steunt, kan er verder worden gegaan met de hervorming van ons pensioenstelsel, volgens het akkoord dat daar vorige week over werd gesloten. Het CNV stemde zaterdagochtend al in met het akkoord, de VCP zal naar alle verwachting komende week volgen.

Stemt het FNV-ledenparlement tegen, dan is formeel de handtekening van FNV-voorzitter Busker onder het pensioenakkoord waardeloos. Zonder akkoord gaat de pensioenleeftijd sneller omhoog. Ook zullen enkele fondsen mƩƩr moeten gaan korten op pensioenuitkeringen dan mƩt een akkoord.

Bij een 'nee' van de FNV betreedt 'de polder' (het overleg tussen werkgevers, werknemers en kabinet) onbekend terrein. Zal het resultaat van negen jaar moeizaam onderhandelen zonder meer in de prullenbak verdwijnen? Dat is moeilijk voor te stellen.

Maar hoe het dan verder moet? Werknemers, de vakbonden dus, zijn in zekere zin mede-eigenaren van de pensioenfondsen, want ze zitten in de besturen die bepalen hoe de pensioenfondsen opereren. Ze zijn dus nodig om het huidige stelsel te vervangen door een nieuw systeem.

"Er is gƩƩn plan-B" klonk het vaak de afgelopen dagen, ook premier Rutte zei het gistermiddag na de ministerraad nog maar eens. Maar daarnaast geldt ook dat, om het onhoudbare pensioenstelsel houdbaar te maken, werkgevers, werknemers en kabinet tot elkaar veroordeeld zijn en blijven.PvdA dreigt in Eerste Kamer tegen onderwijsbegroting te stemmen

De PvdA dreigt later dit jaar tegen de onderwijsbegroting in de Eerste Kamer te stemmen. PvdA-leider Asscher wil dat het kabinet de salarissen van leraren in het basisonderwijs verhoogt tot het niveau van hun collega's in het voortgezet onderwijs en daarvoor de portemonnee trekt. "Het lerarentekort wordt steeds nijpender", zei Asscher in het NOS Radio 1 Journaal. "Vooral kinderen die extra aandacht nodig hebben, zijn daarvan de dupe."

Het kabinet heeft eerder al geld beschikbaar gesteld om de salarissen in het basisonderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen, maar dat gaat veel leraren niet ver genoeg. De PvdA vindt dat minister Slob met een bedrag van 580 miljoen euro over de brug moet komen. Als Slob dat niet doet, zal de partij zich in de Eerste Kamer mogelijk tegen de onderwijsbegroting keren.

Tekort aan leraren basisonderwijs

De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft geen meerderheid meer in de Eerste Kamer en heeft daar dus steun nodig van andere partijen. In de regel stemmen de meeste partijen in de Senaat voor een begrotingsvoorstel. Bij de begroting voor dit jaar verwierp alleen de Partij voor de Dieren de onderwijsbegroting.

Asscher benadrukt dat het tekort aan leraren in het basisonderwijs steeds verder oploopt. "Als we op deze weg blijven doorgaan, zijn er in 2023 ruim 4200 openstaande vacatures voor voltijdsbanen. Dat is onacceptabel, want dan kunnen we niet langer alle kinderen dezelfde kansen bieden", zegt de PvdA-voorman.CNV stemt in met pensioenakkoord na 'ja' van leden

Het CNV schaart zich definitief achter het pensioenakkoord. Het algemeen bestuur volgt daarmee de uitslag van de ledenraadpleging. 79 procent van de CNV-leden stemt in met het akkoord dat moet leiden tot een nieuw pensioenstelsel.

Van de ruim 260.000 leden hebben er zo'n 40.000 een stem uitgebracht. CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden is daar tevreden over. "Een prima opkomst. Deze uitslag is representatief voor wat onze leden ervan vinden", zegt hij.

Overeenstemming

Werknemers, werkgevers en het kabinet bereikten vorige week overeenstemming over waar het naartoe moet met onze pensioenen. Alle partijen zijn het erover eens dat het huidige stelsel niet meer houdbaar is. Maar hoe het dan wel moet, daar werd negen jaar lang moeizaam over onderhandeld. Het gaat onder meer over de pensioenleeftijd, de mate waarin beleggingsrisico's doortellen in pensioenpremies en uitkeringen en de mogelijkheden om een persoonlijk potje op te bouwen, in plaats van collectief te sparen.

De principe-afspraken die er nu liggen, zijn ondertekend door de voorzitters van vakbonden FNV, CNV en VCP. Maar voor een definitief groen licht willen de bonden eerst nog de leden raadplegen. Het CNV is de eerste die met uitsluitsel komt. De FNV volgt later vandaag, de VCP geeft zijn eindoordeel volgende week.

Vakbonden willen betrokken blijven

Van Wijngaarden benadrukt dat de steun van zijn bond rust op de afspraak dat de vakbonden betrokken blijven bij de verdere uitwerking van het akkoord. "Er gaan alleen nieuwe wetten naar de Tweede Kamer als de stuurgroep daar ja tegen heeft gezegd."

Van Wijngaarden doelt op de stuurgroep die een nieuw pensioenstelsel gaat ontwerpen, op basis van het akkoord. In de stuurgroep zitten onder anderen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.'Fiscus frustreerde onderzoek naar falen in affaire kinderopvangtoeslag'

De Belastingdienst heeft een onderzoek naar het eigen handelen in de affaire rond het stopzetten van kinderopvangtoeslagen ernstig gefrustreerd. Dat melden RTL Nieuws en Trouw na eigen onderzoek. Volgens die media hadden ambtenaren die al jaren betrokken waren bij het stopzetten van de toeslag van honderden ouders sleutelposities in het onderzoek. Zo zouden ze stukken hebben achtergehouden voor de Tweede Kamer.

Zo'n 300 ouders zijn in de problemen gekomen omdat een gastouderbureau in Eindhoven centraal kwam te staan in een groot fraude-onderzoek. Achteraf bleek de zaak gebaseerd op achterhaalde informatie, maar de toeslagen die de ouders kregen van de Belastingdienst werden wel stopgezet. Staatssecretaris Snel zegde deze week toe dat de gedupeerde ouders een tegemoetkoming krijgen.

Trouw en RTL hebben nu een reconstructie gemaakt van de affaire, waaruit zou blijken dat in eerste instantie niet goed is gezocht naar de fouten. Daarna zouden stukken, die slecht zouden uitpakken voor de fiscus, zijn achtergehouden voor accountants die de dienst onderzochten. Een belangrijke schijf waarop documenten stonden, mochten de onderzoekers niet inzien, volgens RTL en Trouw.

'Geen nieuwe munitie'

Volgens de media heeft een ambtenaar die al jaren procedeert tegen ouders een belangrijke rol in het achterhouden van de stukken. Hij zou er in interne documenten, ingezien door Trouw en RTL, op hebben aangedrongen het falen van de dienst niet te laten blijken.

Uit interne documenten zou blijken dat de ambtenaar gewaarschuwd was door collega's, maar dat hij desondanks de ouders niet goed wilde informeren. De ambtenaar zou zo hebben willen voorkomen dat de gedupeerden "nieuwe munitie" kregen.

Oude signalen

RTL en Trouw schrijven verder dat staatssecretaris Snel honderden documenten die uiteindelijk wel zijn gevonden, niet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Onder die achtergehouden stukken zitten mogelijk verslagen van bezoeken die de Belastingdienst eind 2013 bracht aan de ouders, op basis waarvan de dienst besloot de toeslagen stop te zetten.

Ook zou blijken dat de signalen die tot het fraude-onderzoek door de fiscus leidden uit begin 2011 stammen. Het daadwerkelijke onderzoek begon pas eind 2013. Volgens Trouw en RTL Nieuws werden positieve bevindingen uit de tussenliggende periode genegeerd.Van Nieuwenhuizen: crisisteam voor oplossingen stikstofbeleid

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur noemt de uitspraak van de Raad van State over de Nederlandse stikstofaanpak heel ingrijpend. "Zo'n beetje ieder bouwproject wordt erdoor geraakt." Ze zegt dat er een "crisisstaf" op is gezet onder leiding van minister Schouten van Landbouw.

Volgens Schouten komt het team van mensen van verschillende ministeries en provincies eind volgende week bijeen. Het is de bedoeling dat er nog voor de zomer een complete lijst ligt van projecten die door het besluit worden geraakt. "We gaan met gezwinde spoed aan de slag."

Een van de projecten die in de problemen kan komen, is de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten in 2020. Schouten zegt dat ze dat nog niet kan overzien. "Wel is het zo dat bepaalde vergunningen afgeven moeilijk wordt op dit moment," zegt ze.

De Raad van State zei eind mei dat het Nederlandse beleid in strijd is met de Europese natuurwetgeving, die erop gericht is om de uitstoot van stikstof terug te dringen.Voor 20.00 uur geen tv-reclame meer, meer samenwerking Publieke Omroep

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt voor een groot deel reclamevrij, de programmering moet meer naar online verschuiven en er moet meer samenwerking tussen lokale, regionale en landelijke omroepen komen. Dat staat in de plannen van minister Slob over de toekomst van radio en televisie.

Slob erkent dat er flink bezuinigd zal moeten worden. "Het is een grote opgave, die niet van de een op de andere dag zal zijn gerealiseerd en voor de publieke omroep significante materiƫle en personele consequenties zal hebben."

Veel lekte al uit. Kern blijft dat het derde net NPO Regio gaat worden. Het regionale tv-aanbod moet daardoor een groter bereik krijgen. De experimentele en jongerenprogramma's die nu op NPO 3 worden uitgezonden, hoeven wat de minister betreft niet te verdwijnen maar moeten "een passende plek binnen het aanbod te krijgen". Verder moeten kleinere omroepen zoals WNL kunnen blijven bestaan.

Grotendeels reclamevrij, uitzondering sportevenementen

Voor 20.00 uur mag geen tv-reclame meer worden uitgezonden. Dat is volgens het kabinet een eerste stap naar het reclamevrij maken van de publieke omroep. Slob wil de afhankelijkheid van reclame afbouwen omdat de inkomsten steeds minder goed kunnen worden ingeschat. Ook vindt hij het niet wenselijk dat straks door nieuwe vormen van tv-reclame data van gebruikers worden geƫxploiteerd.

Het idee is ook dat kinderen op deze manier minder aan reclame worden blootgesteld. Het kabinet wil wel een uitzondering maken voor grote sportevenementen, zoals de Olympische Spelen. Dan mag er dus wel reclame voor 20.00 uur uitgezonden worden.

Online verdwijnen alle commercials. Online-adverteerders gebruiken al steeds vaker persoonlijke gegevens van gebruikers, wat volgens het kabinet niet strookt met "de waarden van een publiek gefinancierde omroep".

Jaar langer de tijd

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de nieuwe plannen in 2021 werden ingevoerd, maar de omroepen krijgen nu een jaar langer de tijd, tot 2022. De overheid zal een deel van de wegvallende inkomsten compenseren. Het kabinet verwacht een inkomstendaling van zo'n 60 miljoen en wil dat voor 40 miljoen compenseren. De rest moet 'Hilversum' binnenhalen met bezuinigingen.

Het kan volgens Slob geen kwaad om te kijken of het hier en daar goedkoper kan, bijvoorbeeld door te snijden in het aantal topsalarissen. Omdat de beloning van topfunctionarissen en presentatoren "een voortdurende bron is van discussie en toenemende irritatie" wil het kabinet een verdere afbouw van het aantal medewerkers dat meer verdient dan is afgesproken.

De Ster verwacht dat de ingreep veel meer kost dan 60 miljoen. De organisatie die de reclamezendtijd verkoopt raamt de kosten op minimaal 80 miljoen euro.

NPO: 'Een grote bezuiniging'

De NPO is bezorgd over de plannen. "De maatregelen kunnen leiden tot opnieuw een grote bezuiniging. Het kabinet schrijft dat het uitgesloten is dat de programmering zal worden geraakt. Met de plannen zoals die nu voorliggen, is dat onmogelijk", zegt NPO-voorzitter Shula Rijxman. "Deze maatregelen zullen vooral ten koste gaan van het programma-aanbod voor jongeren. Zeker als NPO 3 wordt omgevormd tot een regiozender zal ons bereik onder jongeren drastisch afnemen en jong talent steeds minder kansen krijgen bij de publieke omroep."

De NOS zegt in een reactie positief te zijn over "de rol die voor ons lijkt weggelegd voor het versterken van de regionale en lokale journalistiek in Nederland en een eventuele bijdrage aan private journalistieke marktpartijen."

"Tegelijkertijd laten enkele voorgestelde maatregelen in de brief nog veel ruimte voor interpretatie over de opdracht en de financiƫle stabiliteit van de publieke omroep", aldus een woordvoerder. "Met name de onduidelijkheid over de financiƫle stabiliteit is zorgelijk."

'Goed voor regionale journalistiek'

De organisatie van regionale omroepen, de RPO, vindt de plannen goed voor de regionale journalistiek in Nederland. "Door de programma's van regionale omroepen via NPO 3 uit te zenden neemt het bereik en de impact van de regionale nieuwsvoorziening sterk toe", zegt RPO-bestuurder Gerard Schuiteman.

"Dit nieuwe derde net kent wat ons betreft dertien regionale vensters zodat gelijktijdig in Friesland de programma's van Omrop FryslĆ¢n en in Brabant de programma's van Omroep Brabant uitgezonden worden", vindt Schuiteman. "Ook kan in het hele land een gezamenlijk programma van de regionale omroep, het NOS Journaal, of een programma van de landelijke omroep uitgezonden worden."Koolmees gaat een dagje met een vuilnisman meelopen

Minister Koolmees gaat een dagje meelopen met vuilnisman Carlos Pinto, die wil laten zien dat zijn baan te zwaar is om tot 67 jaar en drie maanden door te werken.

Volgens het concept-pensioenakkoord is dat de leeftijd waarop hij AOW krijgt. Dat is eerder dan onder de huidige regels, maar Pinto vindt dat hij nog "veel te lang" moet werken.

De vuilnisman sprak de minister vanmorgen aan. Hij stelde voor om een dag van baan te ruilen. Maar dat voorstel ging de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid iets te ver.

Er zijn wel telefoonnummers uitgewisseld om een afspraak te maken. De minister vindt het leuk om te kijken hoe het er op het werk van Pinto aan toe gaat en laat weten dat hij graag het gesprek over de AOW-leeftijd aangaat.

Pinto is lid van de FNV en heeft in het referendum "een dikke nee" gestemd.CuraƧao krijgt nog enig respijt om begroting op orde te krijgen

De Rijksministerraad heeft nog geen knopen doorgehakt over CuraƧao. Het zag ernaar uit dat het land een 'aanwijzing' zou krijgen om het financieel beheer en de begroting op orde te brengen. Maar staatssecretaris Knops zegt dat de Rijksministerraad er over drie weken over verder zal praten.

Knops benadrukte dat Den Haag en Willemstad al langer praten over mogelijkheden om de economie op CuraƧao te stimuleren en hervormingen van de grond te krijgen. "Die gesprekken zullen we blijven voeren en we gaan de samenwerkingsovereenkomst uitwerken en concretiseren."

De Rijksministerraad heeft ook gepraat over het verzoek van CuraƧao om af te wijken van de 'gewone' begrotingsregels, omdat er sprake zou zijn van een bijzondere situatie: de crisis in Venezuela. Ook daar is nog geen besluit over genomen. Knops erkende wel dat de crisis in Venezuela grote gevolgen heeft voor CuraƧao.

Premier Rhuggenaath van CuraƧao, die ook bij de Rijksministerraad was, is blij dat er nog "ruimte" is om de gesprekken voort te zetten. Hij benadrukte dat zijn regering zich heeft gebonden aan een "duurzamer, structureel hervormingsprogramma". Rhuggenaath zei er zeker van te zijn dat dat met steun van Nederland gaat lukken.Hoge Raad: belasting over vermogen was oneerlijk

De Belastingdienst is er in 2013 en 2014 ten onrechte van uitgegaan dat spaarders een gemiddeld rendement van vier procent zouden behalen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak die was aangespannen door de Bond voor Belastingbetalers. Mensen met spaargeld of ander vermogen zouden deze uitspraak kunnen gebruiken om zelf bezwaar te maken tegen hun belastingaanslag.

De Belastingdienst ging ervan uit dat op vermogen een rendement van 4 procent gehaald werd en over dat bedrag werd belasting geheven. Maar de spaarrente daalde in die jaren juist hard. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat in 2013 en 2014 4 procent rendement alleen gehaald kon worden als daarbij (veel) risico genomen werd.

Inkomsten uit vermogen worden belast via de zogenaamde vermogensrendementsheffing, ook wel bekend als box 3. Deze belasting gaat over spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen.

De aanslag is gebaseerd op een fictief vast rendement en niet van het rendement dat in werkelijkheid wordt gemaakt. Dat wordt ook wel forfaitair rendement genoemd.

De Hoge Raad oordeelde zelfs dat als door de belasting verlies gemaakt wordt, er sprake is van schending van het recht op eigendom. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is aan de orde als er minder rendement is gehaald dan 1,2 procent, in plaats van 4 procent fictief rendement waar 30 procent belasting over geheven wordt.

Geen directe gevolgen

De uitspraak van de Hoge Raad heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die vinden dat ze te veel hebben betaald. Die zaak liep alleen voor 2013 en 2014 en volgens belastingadviseur Arjo van Eijsden van EY wordt het erg lastig om voor die periode geld terug te krijgen. "Je moet dan al bezwaar hebben aangetekend, kunnen aantonen dat je de 1,2 procent rendement niet hebt gehaald en je gehele financiƫle situatie wordt dan ook nog meegenomen."

Wel kunnen belastingbetalers deze uitspraak gebruiken om zelf bezwaar te maken tegen latere belastingaanslagen. De Bond van Belastingbetalers raadt iedereen dan ook aan om dit te doen.

Sinds 2017 is er een nieuw stelsel ingevoerd voor belasting op vermogen. Ook hier is sprake van een fictief rendement en daarover lopen momenteel verschillende zaken. Nederland is een van de weinige landen ter wereld die een fictief rendement hanteren.

De Bond van Belastingbetalers is tevreden over de vaststelling van de rechter dat het fictieve rendement in 2013 en 2014 voor veel spaarders en beleggers niet haalbaar was. Volgens de Bond betreft de belasting op vermogen 3 miljoen belastingplichtigen. De meesten zullen een rendement van 1,2 procent over die jaren niet halen, denkt de belangenclub.

Aanpassen lastig

Het kabinet heeft in het regeerakkoord ook al aangegeven dat het de belasting op spaargeld beter wil laten aansluiten op werkelijk rendement maar dat blijkt lastiger dan gedacht. Het zou voor te veel administratie en lastige berekeningen zorgen.

Staatssecretaris Snel van Financiƫn liet daarom in april weten dat er opnieuw onderzoek gedaan wordt naar een belasting op werkelijk rendement. Het zou aan het volgende kabinet zijn om iets met dat onderzoek te doen. Snel ziet wel in dat spaarders nu minder rendement halen dan dat belast wordt. Hiervoor wil de staatssecretaris op Prinsjesdag met een plan komen om die spaarders te ontzien.

Vandaag zei Snel in een reactie op de uitspraak van de Hoge Raad dat hij nog niet precies weet wat de gevolgen van het arrest zijn en voor hoeveel gevallen dit consequenties heeft.

''De uitspraak van de Hoge Raad is een duidelijk signaal om het systeem aan te passen'', zegt belastingadviseur Van Eijsden. Volgens hem kan het kabinet er nu voor kiezen om het fictieve rendement te verlagen of een werkelijk rendement te rekenen. "Daar moet het ministerie van Financiƫn mee aan de slag." Ook de Bond van Belastingbetalers wijst naar de regering. "De bal ligt nu bij het kabinet."VVD denkt na over vorm van rekeningrijden

De VVD sluit een vorm van rekeningrijden in de toekomst niet uit. In de podcast Betrouwbare Bronnen zegt Tweede Kamerfractievoorzitter Dijkhoff dat het denken niet stilstaat. "Als straks heel veel mensen elektrisch rijden, moet je een manier hebben waarop die straks ook netjes een fair share meebetalen", voegt hij eraan toe.

Volgens Dijkhoff gaat zijn partij er in de aanloop naar het programma voor de volgende Kamerverkiezingen over praten.

Deze week kwamen diverse organisaties in verkeer en vervoer met voorstellen om te voorkomen dat het verkeer vastloopt en een van de ideeƫn daarbij was invoering voor automobilisten van een prijs per kilometer. In het regeerakkoord is afgesproken dat er deze kabinetsperiode geen rekeningrijden komt en ook minister Van Nieuwenhuizen wil er niet aan.

Geen spitsheffing

De VVD is altijd tegen rekeningrijden geweest. In Betrouwbare Bronnen benadrukt Dijkhoff dat voor hem het grootste probleem een spitsheffing is. Daar is hij in elk geval tegen. Maar over andere vormen wil hij wel nadenken.

Hij benadrukt dat automobilisten nu al meer betalen naarmate ze meer rijden, omdat ze dan ook vaker moeten tanken: "Als het niet meer via de pomp gaat, moeten we nadenken hoe dat wel moet. Ik heb geen taboe op ideeƫnvorming."

Ook Dijkhoff onderstreept dat er deze kabinetsperiode geen rekeningrijden zal komen. Maar voor de periode daarna wil hij een discussie binnen de VVD over de vraag hoe je het betaalt als steeds meer mensen elektrisch rijden.

"Of je nog net zoveel opbrengsten aan belastingen uit de auto's wilt halen als nu is Ć©Ć©n vraag. En hoe je het verdeelt tussen de diverse auto's, zodat niet mensen die elektrisch rijden amper betalen en mensen die tanken het allemaal moeten ophoesten, daar denken wij over na."

Van Nieuwenhuizen zei vanochtend dat er geen licht zit tussen haar woorden en die van Dijkhoff. "We hebben nu al rekeningrijden, want we betalen per liter bij de pomp. Op de lange termijn moeten we er een oplossing voor vinden dat steeds meer mensen elektrisch rijden en geen accijns betalen."

GroenLinks-leider Klaver reageert verrast op de uitspraken van Dijkhoff. Volgens hem is de VVD nu om. Hij wil dat het kabinet nog deze regeerperiode een proef begint met rekeningrijden. Dan zou een volgend kabinet het systeem kunnen invoeren.VVD komt met helpdesk tegen integriteitsproblemen

De VVD heeft een telefonische helpdesk opgericht voor partijleden die willen overleggen over gevoelige ethische kwesties. Partijvoorzitter Christianne van der Wal wil dat het aantal problemen rond integriteit van VVD'ers afneemt en de lijn is bedoeld dilemma's te kunnen voorleggen. "Je kunt bellen of overleggen om te spiegelen en te sparren", zei Van der Wal in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1.

In de helpdesk zitten drie VVD-burgemeesters, een gedeputeerde en enkele afgevaardigden van VVD-afdelingen. De voorzitter is burgemeester Potters van De Bilt. Volgens hem moet de commissie laagdrempelig te benaderen.

Negatief in het nieuws

De VVD kwam de laatste jaren veelvuldig negatief in het nieuws door integriteitskwesties rond partijleden. Enkele voorbeelden: in 2013 werd de Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers veroordeeld voor corruptie. Kamerlid Mark Verheijen kwam twee jaar later in opspraak vanwege dubieuze declaraties, later bleek overigens dat hij de gedragsregels niet had overtreden, maar toen was hij al weg als Kamerlid.

Ook trad partijvoorzitter Henry Keizer af na een integriteitsschandaal rond de overname van een uitvaartbedrijf en werd oud-wethouder en oud-Kamerlid Jos van Rey veroordeeld voor witwassen, omkoping en ambtelijke corruptie. Het meest recente geval: senator Anne-Wil Duthler werd uit de fractie gezet na artikelen in Quote over belangenverstrengeling.

Geen kwesties meer

Van der Wal beschouwt integriteit als een van haar belangrijkste thema's. "We willen die lijstjes natuurlijk niet aanvoeren en we willen Ć¼berhaupt geen kwesties hebben." Op de vraag of het klopt dat VVD'ers het niet zo nauw nemen met de regels, antwoordde de partijvoorzitter op NPO Radio 1 "dat er misschien wel een relatie zal liggen tussen liberalen en minder strikte mensen, maar dat het erom gaat dat we een moreel kompas hebben."

Volgens haar ontwikkel je zo'n moreel kompas alleen en scherp je het aan door continu het gesprek met elkaar te voeren en door elkaar aan te spreken.

De commissie komt op vragen niet met een hard ja of nee, maar zal een adviserende rol spelen.Ollongren wil permanente adviescommissie over beloning politici

Het kabinet wil dat een extern adviescollege gaat adviseren over de salarissen van politici. Minister Ollongren verwacht van dat college een "onafhankelijk en gedepolitiseerd oordeel" over beloningskwesties.

Ze heeft een wetsvoorstel gemaakt, waarop burgers en instanties nu commentaar kunnen leveren. Ollongren noemt besluiten over de rechtspositie van politici complex, omdat de betrokkenen over hun eigen beloning moeten beslissen. Volgens haar is er altijd een zekere terughoudendheid bij kabinet en parlement over dit onderwerp.

Het huidige systeem zou ertoe kunnen leiden "dat men, om weg te blijven bij de indruk dat men bezig is met het voor zichzelf en collega's riant te maken, steeds verder versobert en op een gegeven moment onder de grens van het redelijke komt", schrijft de minister.

Commissie-Dijkstal

Een permanent adviescollege moet aan die bezwaren tegemoetkomen. Ollongren wijst op een eerdere commissie onder leiding van oud-VVD-leider Dijkstal, die ook allerlei voorstellen heeft gedaan over de rechtspositie van politici.

Dat was een tijdelijke commissie; de nieuwe moet een blijvend karakter krijgen. De commissie mag niet politiek gekleurd zijn en er mogen geen mensen in zitten die actief zijn in het openbaar bestuur.

Het college moet adviezen uitbrengen over bezoldiging, uitkeringen na aftreden of ontslag, pensioenen, onkostenvergoedingen en nevenfuncties. Ook als het college er is, blijft het parlement het laatste woord houden.'Reclames schrappen bij Publieke Omroep kost meer dan gedacht'

Het plan om op de tv-zenders NPO 1, 2 en 3 tot 20.00 uur geen reclame uit te zenden kost veel meer dan gedacht, denkt de Ster. De organisatie die de reclamezendtijd verkoopt raamt de kosten op 80 tot 90 miljoen euro. Eerder werd een bedrag van 60 miljoen euro genoemd.

Minister Slob voor Media komt volgens Haagse bronnen binnenkort met het plan om de publieke omroep grotendeels reclamevrij te maken. Online verdwijnt de reclame helemaal, bij de tv-zenders mogen er overdag en in het begin van de avond geen reclames worden getoond.

"Dat zou volgens de eerste berichten 60 miljoen euro kosten, dat vind ik al veel, maar dat bedrag ligt in werkelijkheid veel hoger", zegt Ster-directeur Frank Volmer in het NOS Radio 1 Journaal. "Als we kijken naar wat we tot 20.00 uur verkopen aan reclames, dan gaat het over de helft van de tv-omzet. In de plannen wordt ook ingegrepen in digitale media, die staan voor de komende jaren voor 10 miljoen in de boeken."

Slob zou het verlies aan inkomsten deels willen compenseren, voor 40 miljoen. Het andere deel zou de publieke omroep zelf moeten oplossen, bijvoorbeeld door te bezuinigen.

Waardering

Ster-directeur Volmer heeft een brief geschreven aan minister Slob in een ultieme poging om hem op andere gedachten te brengen. Volgens Volmer kan een verbod op online reclames het begin van het einde zijn van reclames op de publieke omroep.

"Digitaal is waar de toekomst van radio en tv ligt. De gehele advertentiemarkt zal op termijn digitaliseren. Juist het opdoen van ervaring in deze zich snel ontwikkelende markt is essentieel om een serieuze speler in het Nederlandse medialandschap te blijven."

Sommige kijkers zullen blij zijn dat de reclame verdwijnt, maar volgens de Ster-directeur valt de afkeer van commercials wel mee. "De waardering bij kijkers blijkt uit onderzoek veel groter te zijn dan soms door de media gesuggereerd wordt", aldus Volmer.

De NPO zei al ook niet blij te zijn met de plannen. "Als dit klopt, betekent dit opnieuw een forse bezuiniging voor de publieke omroep", aldus een woordvoerder.Vaders willen wel, maar hun bazen niet: ouderschapsverlof blijft moeizaam

Aan de werkende vaders ligt het niet, die willen graag meer worden betrokken bij de zorg voor hun kind. Toch maken ze tot nu toe weinig gebruik van verlofregelingen, constateert kenniscentrum Rutgers in het rapport "The State of Dutch Fathers. Vaderschap in Nederland". Dat wordt vanmiddag aangeboden aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Waar het dan wel aan ligt? Vaders durven vaak het ouderschapsverlof niet aan te kaarten bij hun leidinggevenden en hun collega's. Tot nu toe maakt 11 procent van de vaders er gebruik van en dat is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij vrouwen ligt dat percentage op 23 procent.

'Te ingewikkeld'

Vaders krijgen, volgens Rutgers, nog vaak te horen van hun werkgever dat zo'n verlof te ingewikkeld is of niet past bij de bedrijfscultuur. Of vaders vragen er niet om, omdat ze bang zijn voor een negatieve reactie.

Ook kan het vaders ontbreken aan positieve voorbeelden, zoals een mannelijke leidinggevende die al wel gebruik heeft gemaakt van ouderschapsverlof, zegt Rutgers. Dat bepleit een cultuuromslag in alle sectoren van de samenleving zodat vaders zich wel vrij voelen om verlof op te nemen.

Niet alleen focussen op de moeder

Een cultuuromslag is onder meer nodig in de zorg en in onderwijsinstellingen. Die moeten zich niet alleen focussen op de moeder, maar ook vaders betrekken bij het kind. Ook kunnen HR-afdelingen, managers en collega's een belangrijke rol spelen door zich positief uit te spreken over kraam- en ouderschapsverlof en beslissingen om werk en zorgtaken beter te verdelen, adviseert het kenniscentrum.

De afgelopen jaren is er veel gepraat over een meer gelijke verdeling van zorgtaken tussen vaders en moeders. Die zou ook moeten leiden tot een hogere arbeidsdeelname van vrouwen en een verkleining van de loonkloof.

Uitbreiding vaderschapsverlof

Om vaders meer te betrekken bij de kinderen is op 1 januari het recht op verlof na de geboorte van de baby uitgebreid van twee naar vijf dagen. De werkgever betaalt dit verlof en mag dit niet weigeren.

Daarnaast mogen vaders vanaf 1 juli 2020 ook gebruikmaken van het aanvullend vaderschapsverlof van vijf weken tegen 70 procent van hun salaris. Werkgevers kunnen dit aanvullen tot 100 procent.

Bedrijven en organisaties die het vaderschapsverlof al hebben verruimd zijn onder meer de gemeente Den Haag, die ambtenaren 6,5 week vrij geeft, waarbij het salaris volledig wordt doorbetaald. Microsoft Nederland maakt het voor werknemers mogelijk zes weken betaald vaderschapsverlof op te nemen. ING geeft een maand verlof en de mogelijkheid aansluitend drie maanden onbetaald verlof op te nemen.

Ouderschapsverlof

Kenniscentrum Rutgers pleit er verder voor dat mensen beter gebruik maken van de regelingen die er nu zijn en dat ze daarin ook worden gestimuleerd. Om die uitbreiding van het vaderschapsverlof na de geboorte een succes te maken, moet er volgens Rutgers nu al meer worden geĆÆnvesteerd in het opnemen van ouderschapsverlof door vaders. Anders slaagt de verruiming van het vaderschapsverlof niet, is de verwachting.

Het ouderschapsverlof is er voor ouders met kinderen tot 8 jaar. Het is een wettelijke regeling waarbij een ouder tijdelijk minder werkt om meer bij zijn of haar kind te kunnen zijn. In die eerste acht levensjaren hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof, met een maximum van 26 keer het aantal uren dat een ouder per week werkt.

Koolmees is het eens met de boodschap dat er een cultuuromslag nodig is om vaders een grotere rol te geven bij de opvoeding van de kinderen. "We moeten hier aandacht voor hebben. De werkgevers moeten dit mogelijk maken op de werkvloer."

Toch zijn er wel bedrijven, die wel een ruimhartige regeling hebben. EĆ©n van de koplopers is een bedrijf in medische hulpmiddelen uit Leiden:Kabinet zet geld opzij voor werklozen door sluiting kolencentrales

Het kabinet zet ruim 20 miljoen euro opzij voor werknemers die door milieumaatregelen hun werk verliezen. Het gaat onder meer om werknemers van kolencentrales. Dat schrijven de ministers Koolmees van Sociale Zaken en Wiebes van Economische Zaken.

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moet de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 bijna gehalveerd worden. Recent onderzoek van de planbureaus wees uit dat die doelen volgens de huidige klimaatplannen niet gehaald worden. Eerder berichtte de NOS al dat het kabinet honderden miljoen extra uittrekt om de doelen wel te bereiken.

In het regeerakkoord spraken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie af dat de kolencentrales in 2030 dicht moeten. Twee centrales, de Hemweg en de Amercentrale, gaan nu al eerder dicht. Ook voor de andere centrales wordt naar eerdere sluiting gestreefd.

'Kolenfonds'

In maart zegde minister Wiebes de Kamer toe naar vormen van compensatie te kijken. Vakbonden zeggen al langer dat er voor werknemers die hun baan verliezen een kolenfonds moet komen, vergelijkbaar met het mijnenfonds na de sluiting van de Limburgse mijnen.

FNV denkt dat alleen al door de sluiting van kolencentrales 2800 banen op de tocht komen staan. De vakbond zegt "na jaren van strijd" verheugd te zijn met het nu toegezegde geld.

"Met de financiƫle injectie van 22 miljoen euro kunnen dit jaar al de medewerkers uit de kolenketen in en rond de Hemwegcentrale in Amsterdam worden geholpen", aldus de vakbond op de site. Het gaat om zo'n 100 mensen in het westelijk havengebied van Amsterdam, bij de Hemwegcentrale en overslagbedrijf OBA. Het geld kan gebruikt worden om mensen aan ander werk te helpen.Rudi Vranckx over de Belgische IS-kinderen: dit is nog lang niet afgelopen

Zes Belgische kinderen van IS-strijders zijn vandaag uit Syriƫ teruggehaald. Na onderhandelingen met Belgische diplomaten zijn de kinderen door de Koerden overgedragen. Tot nu toe wilde Belgiƫ alleen kinderen terughalen als ze zelf een ambassade of consulaat in Turkije of Irak konden bereiken Ʃn als hun Belgische nationaliteit bewezen kon worden.

Vier van de zes zijn tieners, een van hen is zelfs meerderjarig. Dat is opvallend omdat de regering tot nu toe heeft gezegd alleen kinderen jonger dan 10 jaar terug te willen halen. De zes verbleven zonder familie in een gesloten Koerdische kamp. Vier van hen zijn weeskinderen en verloren zowel hun vader als hun moeder in IS-gebied.

Een team van Belgische artsen en psychologen was ter plaatse om dringende medische zorg te verstrekken. En ook de Belgische journalist Rudi Vranckx was erbij.Wachttijden voor rijbewijzen blijven te lang

De wachttijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen CBR zijn nog steeds niet opgelost. Mensen die hun rijbewijs willen ontvangen of verlengen of die een gezondheidsverklaring moeten inleveren om hun rijbewijs te houden moeten te lang wachten.

Dat blijkt uit een brief van minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Zowel bij het ministerie als het CBR komen nog veel klachten binnen. Van Nieuwenhuizen noemt de situatie "zorgelijk".

Een paar maanden geleden stelde de minister het CBR onder verscherpt toezicht . Dat blijft nog steeds van kracht, aldus de minister.

75-plussers

Een oorzaak van de achterstanden is dat er veel meer aanvragen voor gezondheidsverklaringen van 75-plussers zijn.

Het verkrijgen van zo'n verklaring duurt soms langer dan een half jaar.

Voor beroepschauffeurs kan het zeer vervelende gevolgen hebben: sommigen zitten thuis omdat ze de verlenging van hun rijbewijs niet op tijd geregeld kregen.

Regels niet altijd in acht genomen

Het CBR nam al maatregelen. Zo werd extra medisch personeel aangetrokken om dossiers te kunnen beoordelen. De klantenservice werd uitgebreid en de openingstijden van de klantenservice werden verruimd. Maar de problemen zijn dus nog niet voorbij, en daarom worden er nog steeds artsen gezocht.

Om de problemen te verzachten geeft het CBR voorrang aan mensen van wie de documenten het eerst verlopen. De verwachting is dat nog zeker tot eind dit jaar met dit zogeheten 'prioriteren op afloopdatum' gewerkt moet worden.

De organisatie is er inmiddels wel in geslaagd om de enorme wachttijden voor de examens weg te werken.

Uit gesprekken met keuringsartsen blijkt nog een ander probleem: ze hanteren niet allemaal dezelfde keuringen. Zo gebruikt niet elke arts bij testen de testen lichtbak en worden de minimale testafstanden niet altijd in acht genomen.Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en leger des heils

Het goede doel!

Mingy en kika

Het goede doel!

Mingy en Save the Childeren

Het goede doel!

Mingy en greenpeace