Mingy zegt " Het aardige van egoisten is dat ze nooit over andere mensen praten. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
23e Halfjaarsrapportage aangeboden aan Tweede Kamer
“De veranderopgave is onverminderd groot en er is nog een lange weg te gaan”, schrijft staatssecretaris Snel bij de 23e halfjaarrapportage van de Belastingdienst. Naast de vernieuwing van de dienst komt onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan bod.

Start serie nieuwe onderzoeken naar verbetering belastingstelsel
Hoe kunnen we ons belastingstelstel toekomstbestendig en eenvoudiger maken? Dat is de kern van een serie nieuwe onderzoeken die het ministerie van Financiën dit jaar start en de basis vormt voor verschillende bouwstenen voor verbetering van ons belastingstelsel. Dit is bruikbaar bij een volgende kabinetsformatie.

Decentrale rekenkamers worden versterkt
De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Ollongren van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties en Hoekstra van Financiën ingestemd met een wetsvoorstel om decentrale rekenkamers te versterken. Lokale rekenmeesters hebben een belangrijke taak in het controleren van het gevoerde bestuur en hebben versterking nodig. 

‘EZK-regeling WBSO heeft aantoonbaar effect op innovatief bedrijfsleven’
De innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stimuleert aantoonbaar het aantal innovatieactiviteiten binnen ons bedrijfsleven en versterkt het Nederlandse vestigingsklimaat. Dat blijkt uit een onderzoek van Dialogic in samenwerking met APE en UNU-Merit naar de doeltreffendheid van deze fiscale regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de periode 2011-2017.

Staatssecretaris Snel ondertekent douaneverdrag met Vietnam
Staatssecretaris Snel heeft op 9 april in Hanoi een douaneverdrag met Vietnam ondertekend. Door het douaneverdrag kunnen beide landen beter, sneller en automatisch informatie uitwisselen, waardoor de douanes van beide landen nauwkeuriger kunnen inschatten bij welke goederen (fysieke) controle wenselijk of nodig is. Dit stimuleert de verdere handel tussen Nederland en Vietnam.

Uitgifte groene staatsobligatie op 21 mei 2019
Op 21 mei 2019 geeft de Nederlandse Staat zijn groene obligatie uit. Het Agentschap van de Generale Thesaurie heeft dit vandaag, samen met de details rondom de uitgifte, bekend gemaakt. De groene obligatie heeft een looptijd van 20 jaar en is gecertificeerd door het Climate Bonds Initiative. Nederland wordt het eerste land met een triple-A-rating (de hoogste kredietwaardigheid) dat een groene staatsobligatie uitgeeft.

Financiën nodigt publiek uit mee te denken over herdenkingsmunt 2020
De staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, nodigt alle Nederlanders uit om mee te denken over een thema van de herkenningsmunt 2020. Elk jaar worden er in Nederland herdenkingsmunten uitgebracht om een bijzonder moment of persoon in Nederland te eren.

Kabinetsdelegatie op handelsmissie naar Vietnam
Minister-president Rutte, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris Snel van Financiën gaan volgende week samen met 70 bedrijven op handelsmissie naar Vietnam. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, is zakelijk leider van de economische missie.

UBO-register vanaf januari 2020 in werking
Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via het register openbaar. Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren is vandaag, na advies van de Raad van State, ingediend bij de Tweede Kamer.

Ministeries brengen beleids- en uitvoeringsopties in beeld
Het kabinet laat het komende jaar verschillende beleids- en uitvoeringsopties in beeld brengen. Alle ministeries gaan hier gezamenlijk mee aan de slag. Aanleiding is een breed aangenomen motie Sneller c.s. die het kabinet hier om vraagt.

6,1 miljoen belastingaangiftes voor 1 april
De Belastingdienst heeft voor 1 april 6,1 miljoen belastingaangiftes ontvangen. Vorig jaar op hetzelfde moment hadden ook 6,1 miljoen mensen aangifte gedaan, het jaar daarvoor waren dat er 5,5 miljoen. Belastingplichtigen die voor 1 april aangifte doen, krijgen van de Belastingdienst voor 1 juli bericht of ze geld moeten betalen of terug krijgen. Men zocht de afgelopen maand veel naar informatie over “het doen van aangifte”. Naast vragen over de eigen woning wilden veel mensen weten welke zorgkosten voor de belasting aftrekbaar zijn.

Nederland en Duitsland spreken af samen op te trekken bij minimumbelasting
Staatssecretaris Snel heeft woensdag in Berlijn met de Duitse minister van Financiën Scholz de afspraak gemaakt om gezamenlijk op te trekken bij de gesprekken die in internationaal verband plaatsvinden over het invoeren van een minimumbelasting.

Overlijden Frans Andriessen
Op 22 maart 2019 overleed Frans Andriessen op 89-jarige leeftijd. Hij was minister in het kabinet Van Agt-I van 1977 tot 1980 (CDA). De minister en staatssecretaris van Financiën en de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën reageren op zijn overlijden.

Ministers nemen poolshoogte aan Europese oostgrens
Een gevechtsrantsoen in het veld. Dat kregen de ministers Ank Bijleveld-Schouten (defensie) en Wopke Hoekstra (financiën) voorgeschoteld in Litouwen. De bewindspersonen waren daar voor een 2-daags bezoek aan de Nederlandse militairen van de enhanced Forward Presence (eFP). Met deze inzet geeft de NAVO een duidelijk signaal af aan Rusland. De 29 bondgenoten zijn solidair met elkaar en bereid om elkaar te verdedigen.

Koning en minister Hoekstra brengen werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten
Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 5 maart 2019 samen met minister Hoekstra van Financiën een werkbezoek gebracht aan de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Amsterdam. De AFM is als zelfstandig bestuursorgaan een autonome toezichthouder, waar de minister van Financiën politiek eindverantwoordelijk voor is.

Resultaten toezichtsplan zzp’ers Belastingdienst
De Belastingdienst maakt vandaag de resultaten bekend van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Het toezichtsplan richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij 104 opdrachtgevers. Resultaat is onder andere dat bij 12 bedrijven vervolgonderzoek wordt ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid wordt onderzocht.

Internetconsultatie wetsvoorstel ontmoedigen lenen eigen vennootschap van start
Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap moeten vanaf 2022 belasting betalen over leningen die uitstijgen boven 500.000 euro, eigenwoningschulden uitgezonderd. Over dit wetsvoorstel (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap), dat in september vorig jaar al is aangekondigd, start het Ministerie van Financiën een internetconsultatie van 4 maart tot en met 1 april 2019.  

Aangiftecampagne 2019 van start
Vanaf vandaag doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018. Dit jaar hebben 8 miljoen mensen een uitnodiging ontvangen om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,3 miljoen ondernemers. Aangifte doen, kan ook dit jaar weer tot 1 mei. Mensen die voor 1 april aangifte doen, horen vóór 1 juli of zij geld terugkrijgen of moeten betalen.

Persbericht Franse minister Le Maire van Financiën en minister Hoekstra over toekomst Air France-KLM
Minister van Financiën Wopke Hoekstra en zijn Franse ambtgenoot Bruno Le Maire kwamen op 1 maart 2019 bijeen om de relatie van beide overheden met de groep Air France-KLM te bespreken. Dit gebeurde naar aanleiding van de aankoop van 14%  van de aandelen in Air France-KLM door de Nederlandse staat.

Twee derde van de Nederlanders wil vóór 1 april belastingaangifte doen
Vanaf vrijdag 1 maart kunnen 8 miljoen mensen hun belastingaangifte over 2018 doen, waarvan 6,7 miljoen particulieren. Zij kunnen tot 1 mei aangifte doen via Belastingdienst.nl/aangifte. De meesten willen echter niet tot het laatste moment wachten. Twee derde van de Nederlanders (67%) is van plan vóór 1 april aangifte te doen. Wie de belastingaangifte voor 1 april indient, ontvangt voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Wanneer iemand geld terugkrijgt, staat het bedrag meestal een week nadat het bericht ontvangen is op de rekening.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

-344

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en heldenmoed

Het goede doel!

Mingy en cliniclowns

Het goede doel!

Mingy en IFAW

Het goede doel!

Mingy en cliniclowns