Mingy zegt " voor de hand liggende schijnen we meer tijd nodig te hebben. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Zo wordt het witwassen van geld uit criminaliteit of de financiering van terrorisme, via het financiële stelsel, verder aangepakt. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat vandaag is aangeboden voor internetconsultatie.

Kabinet stuurt wetsvoorstel vliegbelasting naar de Raad van State
Het kabinet wil per 1 januari 2021 een vliegbelasting invoeren. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een Europese belasting op luchtvaart. In het kabinet is afgesproken dat staatssecretaris Snel van Financiën alvast een voorstel voor een nationale vliegbelasting uitwerkt voor het geval een Europese vliegbelasting te lang op zich laat wachten. Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel daarvoor dat voor advisering naar de Raad van State wordt gestuurd. 

Bedenktijd voor beursvennootschappen
Bepaalde (vaak op korte termijn gerichte) aandeelhouders kunnen het bestuur van een Nederlandse beursvennootschap onder druk zetten om de strategie te wijzigen door bijvoorbeeld aan te dringen op splitsing van het bedrijf. Als het bestuur dit weigert, kan het leiden tot een verzoek om het ontslag van bestuurders of commissarissen. Ook kan een vijandig overnamebod het bestuur onder druk zetten. Om hier goed op te kunnen reageren, kan het bestuur straks gebruik maken van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Zo komt er meer tijd en rust om te beslissen.

Principe-akkoord over versterking Eurozone
De Europese ministers van Financiën zijn het in Brussel op hoofdlijnen eens geworden over een pakket aan maatregelen om de Eurozone verder te versterken en om op die manier Europa beter te wapenen tegen toekomstige crises. Het gaat daarbij onder andere om meer bevoegdheden voor het noodfonds ESM en substantiële nieuwe risicoreductie bij het vangnet voor banken ('backstop'); twee voor Nederland cruciale punten. Medio december zullen de EU-regeringsleiders een definitief besluit nemen over de uitkomst van de Eurogroep.

Najaarsnota 2018: Overheidsfinanciën verbeteren verder
De overheidsfinanciën zijn ten opzichte van de Miljoenennota 2019 verder verbeterd. Het begrotingsoverschot (EMU-saldo) komt in 2018 naar verwachting uit op 0,9% van het bruto binnenlands product (bbp) en de schuld daalt verder naar 52,7% van het bbp. Dit komt door de goede economische situatie en lagere verwachte overheidsuitgaven. Dit schrijft minister Hoekstra van Financiën in de Najaarsnota, die donderdag 29 november aan de Tweede Kamer is aangeboden. De Najaarsnota presenteert de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven voor het lopende begrotingsjaar 2018.

Ondertekening intentieverklaring wederzijds bijstandsverdrag met Singapore op het gebied van douane
Singapore en Nederland hebben op 22 november 2018 een intentieverklaring ondertekend om een wederzijds bijstandsverdrag op het gebied van de douane te sluiten.

Strengere eisen rondom afgifte rulings
Er komen strengere eisen rondom de afgifte van rulings met een internationaal karakter. Ook gaat de Belastingdienst voortaan per ruling een geanonimiseerde samenvatting publiceren. Dit schrijft staatssecretaris van Financiën donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. 

Minister Hoekstra stelt ‘Commissie toekomst accountancysector’ in voor verbetering werk accountants
Minister Wopke Hoekstra van Financiën stelt de ‘Commissie toekomst accountancysector’ in die onafhankelijk gaat onderzoeken hoe de kwaliteit van wettelijke controles door accountants kan worden verbeterd. De commissie gaat daarbij ook kijken naar mogelijke ingrepen in de structuur en de verdienmodellen van de accountantsorganisaties.

Minister Hoekstra ontmoet Centeno, Le Maire en Scholz
Eurogroepvoorzitter Mário Centeno komt woensdag 21 november naar Den Haag voor een ontmoeting met minister van Financiën Wopke Hoekstra. De dag erna reist Hoekstra naar Berlijn en Parijs voor overleg met zijn Duitse en Franse collega’s; Olaf Scholz en Bruno Le Maire. Onderwerp van gesprek is het versterken van de eurozone, bijvoorbeeld via een grotere rol voor het noodfonds ESM. Ook wordt er gesproken over actuele thema’s.

Tweede Kamer stemt in met pakket Belastingplan 2019
De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. Daarmee gaan de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, zodat werken lonender wordt.

Brede weersverzekering wordt aantrekkelijker voor boeren
Het kabinet wil de verzekering die boeren kunnen afsluiten tegen schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden, de brede weersverzekering, aantrekkelijker maken vanaf 1 januari 2020. Doel is om de assurantiebelasting van 21% die boeren over het afsluiten van de brede weersverzekering moeten betalen, vrij te stellen. Dit kan alleen als dit niet op staatsteunbezwaren van de Europese Commissie stuit.

Pleegouders houden belastingvrijstelling van hun vergoedingen
Pleegouders houden voor de vergoedingen die ze ontvangen voor het bieden van pleegzorg een belastingvrijstelling. Ze hoeven nu en in de toekomst de vergoedingen niet op te geven bij hun aangifte inkomstenbelasting. Dit voorstel heeft staatsecretaris Snel donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kabinet pakt 22 miljard euro belastingontwijking aan met bronbelasting
Het kabinet gaat met de bronbelasting op rente en royalty’s per 2021 heel gericht een geldstroom van € 22 miljard naar laagbelaste landen aanpakken. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO) in opdracht van het ministerie van Financiën.

Jaarplan 2019 Belastingdienst naar de Tweede Kamer
Vandaag heeft de staatssecretaris van Financiën Menno Snel het jaarplan 2019 Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd.

Tien EU-landen bepleiten sterkere crisisstructuur Europa
Nederland pleit samen met negen andere EU-landen voor een sterkere crisisstructuur voor Europa. Om dat te realiseren moet het Europese noodfonds (ESM) een grotere rol krijgen bij gewenste bezuinigingen en hervormingen van eurolanden die het fonds om geld vragen. Daarnaast willen de tien landen dat wanneer een lidstaat in de problemen komt door een onhoudbare overheidsschuld eerst de betrokken investeerders en beleggers hun verlies nemen. Pas daarna – en onder strikte voorwaarden – kan worden overgegaan tot steun vanuit het noodfonds ESM.

Nederlandse Staat gaat groene obligaties uitgeven
De Nederlandse staat gaat volgend jaar groene obligaties uitgeven. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat uitgifte van groene staatsobligaties wenselijk en mogelijk is. Hoekstra schrijft dat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Start consultatie nieuwe wet tegen belastingontwijking (ATAD2)
Dit kabinet neemt verschillende maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. In het wetsvoorstel ATAD2 staan maatregelen om structuren tegen te gaan waarbij bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van de verschillen in belastingstelsels van landen, de zogenaamde hybridemismatches. Over dit wetsvoorstel start het ministerie van Financiën nu een internetconsultatie van 29 oktober tot en met 10 december.

Minister Hoekstra bezoekt Letland, Denemarken en Zweden
Minister Wopke Hoekstra (Financiën) brengt maandag 29 en dinsdag 30 oktober een bezoek aan zijn collega’s in Letland, Denemarken en Zweden. Maandag spreekt hij in Riga met de Letse minister van Financiën Dana Reizniece-Ozola en later die dag wordt Hoekstra in Kopenhagen ontvangen door zijn Deense collega Kristian Jensen. De dag erna staat in Stockholm een ontmoeting met de Zweedse minister Magdalena Andersson op het programma. Centraal thema tijdens de tweedaagse reis is het versterken van de financiële stabiliteit in Europa.

Overlijden Wim Kok
We zijn bedroefd door het overlijden van Wim Kok. Voordat hij premier werd van Nederland was hij tussen 1989 en 1994 minister van Financiën.

Inval Belastingdienst bij juwelierszaak in Rotterdam
De Belastingdienst heeft woensdagmorgen 17 oktober, in samenwerking met de politie, een invorderingsactie gedaan bij een juwelierswinkel in Rotterdam. De actie vond plaats in het kader van de integrale aanpak van ondermijning.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

-212

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en cliniclowns

Het goede doel!

Mingy en Save the Childeren

Het goede doel!

Mingy en leger des heils

Het goede doel!

Mingy en kankerbestrijding