Mingy zegt " De beste schoonheidscrme is een goed geweten. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Onderhandelingen belastingverdragen in 2019
De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.

PSD2 treedt vandaag in werking
Op 19 februari 2019 treedt de nieuwe Europese richtlijn Payment Services Directive 2 (PSD2) in Nederland in werking. Partijen die die nieuwe betaaldiensten aanbieden hebben daarvoor toegang tot de betaalrekening nodig. Omdat het belangrijk is dat de privacy van de rekeninghouder gewaarborgd blijft, ziet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toe op de belangrijkste privacy bepalingen in de nieuwe wetgeving.

Aanpassing tijdelijke vrijstellingsregeling voor Britse beleggingsondernemingen
Ondernemingen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland beleggingsdiensten verlenen aan of handelen voor eigen rekening met Nederlandse professionele marktpartijen worden tijdelijk vrijgesteld van de vergunningplicht in Nederland. Hiertoe is besloten om de negatieve gevolgen te beperken voor het geval de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie zonder terugtrekkingsakkoord plaatsvindt.

Fiscaal overgangsrecht in het geval van een no deal Brexit
Er komt tijdelijk fiscaal overgangsrecht voor burgers en bedrijven. Dit komt erop neer dat in het geval van een no deal Brexit voor de belastingen wordt gedaan alsof het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie nog niet verlaten heeft. Het overgangsrecht geldt in beginsel voor de rest van het jaar. Dit voornemen schrijft staatssecretaris Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer.

Kleine werkgevers mogen tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan werknemers
Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben.

Oplossing voor problemen bij parallelimport
De getaxeerde waarde van geïmporteerde tweedehands auto’s wordt in de toekomst onafhankelijk gecontroleerd door de RDW. Dit is een oplossing voor de praktijk waarin schade aan een geïmporteerd voertuig nu soms wordt uitvergroot of fictief opgegeven, met het doel minder BPM te betalen. Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderdeel btw-besluit wordt aangepast
Per 1 januari 2019 heeft het Kabinet het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6 naar 9 procent. Deze maatregel heeft gevolgen voor ondernemers die aan hun werknemers eten en drinken verkopen tegen een gereduceerde prijs.

Kabinetsdelegatie naar World Economic Forum in Davos
Minister-president Rutte neemt woensdag 23 en donderdag 24 januari deel aan het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Ook minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Hoekstra van Financiën, minister Bruins voor Medische Zorg en Sport, minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven, beiden van Infrastructuur en Waterstaat, reizen af naar Davos.

Staatssecretaris Snel bezoekt Frankrijk en India
Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) brengt vanaf donderdag 10 januari een bezoek aan Frankrijk en India. In India leidt hij onder meer de Nederlandse delegatie naar de handelsconferentie Vibrant Gujarat 2019. Hier spreekt hij meer dan 100 landen toe in aanwezigheid van premier Modi. Ook ondertekent hij een intentieverklaring voor een douaneverdrag.

Nederland stelt zelf lijst laagbelastende landen vast in strijd tegen belastingontwijking
Er staan 21 landen op de nieuwe Nederlandse lijst van laagbelastende landen, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst met landen is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. 

Betere rechtsbescherming met wetswijziging WOZ
Zorgen dat alle belanghebbenden volgens de Wet waardering onroerende zaken goede rechtsbescherming hebben. Dat is het doel van een wijziging van de Wet WOZ waarover vandaag een internetconsultatie start die loopt tot 1 maart 2019. De voorgestelde wetswijziging is van belang als er sprake is van tegengestelde belangen.

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.

Start consultaties aanvullende wetsvoorstellen tegen belastingontduiking
De Belastingdienst krijgt als het aan het kabinet ligt de bevoegdheid om vergrijpboeten openbaar te maken die zijn opgelegd aan intermediairs die meewerken aan belastingontduiking. Daarnaast worden intermediairs, zoals belastingadviseurs, vanaf 1 juli 2020 verplicht om constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. De internetconsultaties van deze twee wetsvoorstellen zijn vandaag gestart.

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019
De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met ruim 60 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag gaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, waardoor werken lonender wordt.

Minister Hoekstra presenteert agenda financiële sector met dienstbaarheid samenleving als centraal thema
De financiële sector moet dienstbaar zijn aan burgers en bedrijven. Minister Hoekstra van Financiën wil daarom blijvend inzetten op stabiliteit, integriteit en innovatie. Zo blijft hij pleiten voor hoge buffers bij banken om de stabiliteit van de sector te waarborgen, moeten consumenten beter beschermd worden tegen buitensporige leenvoorwaarden, en wordt samenwerking op het gebied van klimaat gestimuleerd.

Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Zo wordt het witwassen van geld uit criminaliteit of de financiering van terrorisme, via het financiële stelsel, verder aangepakt. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat vandaag is aangeboden voor internetconsultatie.

Bedenktijd voor beursvennootschappen
Bepaalde (vaak op korte termijn gerichte) aandeelhouders kunnen het bestuur van een Nederlandse beursvennootschap onder druk zetten om de strategie te wijzigen door bijvoorbeeld aan te dringen op splitsing van het bedrijf. Als het bestuur dit weigert, kan het leiden tot een verzoek om het ontslag van bestuurders of commissarissen. Ook kan een vijandig overnamebod het bestuur onder druk zetten. Om hier goed op te kunnen reageren, kan het bestuur straks gebruik maken van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Zo komt er meer tijd en rust om te beslissen.

Kabinet stuurt wetsvoorstel vliegbelasting naar de Raad van State
Het kabinet wil per 1 januari 2021 een vliegbelasting invoeren. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een Europese belasting op luchtvaart. In het kabinet is afgesproken dat staatssecretaris Snel van Financiën alvast een voorstel voor een nationale vliegbelasting uitwerkt voor het geval een Europese vliegbelasting te lang op zich laat wachten. Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel daarvoor dat voor advisering naar de Raad van State wordt gestuurd. 

Principe-akkoord over versterking Eurozone
De Europese ministers van Financiën zijn het in Brussel op hoofdlijnen eens geworden over een pakket aan maatregelen om de Eurozone verder te versterken en om op die manier Europa beter te wapenen tegen toekomstige crises. Het gaat daarbij onder andere om meer bevoegdheden voor het noodfonds ESM en substantiële nieuwe risicoreductie bij het vangnet voor banken ('backstop'); twee voor Nederland cruciale punten. Medio december zullen de EU-regeringsleiders een definitief besluit nemen over de uitkomst van de Eurogroep.

Najaarsnota 2018: Overheidsfinanciën verbeteren verder
De overheidsfinanciën zijn ten opzichte van de Miljoenennota 2019 verder verbeterd. Het begrotingsoverschot (EMU-saldo) komt in 2018 naar verwachting uit op 0,9% van het bruto binnenlands product (bbp) en de schuld daalt verder naar 52,7% van het bbp. Dit komt door de goede economische situatie en lagere verwachte overheidsuitgaven. Dit schrijft minister Hoekstra van Financiën in de Najaarsnota, die donderdag 29 november aan de Tweede Kamer is aangeboden. De Najaarsnota presenteert de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven voor het lopende begrotingsjaar 2018.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

-281

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en greenpeace

Het goede doel!

Mingy en kankerbestrijding

Het goede doel!

Mingy en IFAW

Het goede doel!

Mingy en kankerbestrijding