Mingy zegt " De beste voorspelling voor de toekomst is het verleden. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Minister-president Rutte en minister Hoekstra spreken met ouders die betrokken zijn bij de toeslagenproblematiek


Invest-NL van start met financiering voor energietransitie en innovatieve scale-ups
Vandaag vindt in Amsterdam in aanwezigheid van ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) de officiële start van Invest-NL plaats. Invest-NL gaat als private onderneming, onder leiding van Wouter Bos, ondernemingen financieren die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Met een aandelenkapitaal van 1,7 miljard euro ligt de focus van Invest-NL bij de start op de energietransitie en op innovatieve snelgroeiende bedrijven (scale-ups).

Kabinet versterkt aansturing Belastingdienst
Het kabinet versterkt de aansturing van de Belastingdienst om de dienstverlening van een van de grootste uitvoeringsorganisaties te verbeteren. De onderdelen Toeslagen en Douane worden ontvlochten van de rest van de Belastingdienst. Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Tweede Kamer vandaag in een brief over de wijzigingen geïnformeerd.

Vertrek DG Belastingdienst
De heer Dr. J.J.M. (Jaap) Uijlenbroek vertrekt als directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten een fundamenteel andere weg te willen inslaan en Toeslagen en de Douane te willen ontvlechten uit de Belastingdienst. Hiermee komt een eind aan de integrale verantwoordelijkheid en werkzaamheden van de huidige DG voor de gehele Belastingdienst. Jaap Uijlenbroek wordt bijzonder adviseur bij de ABD en zal zich richten op werkzaamheden buiten het ministerie van Financiën.

Barbados en Turkmenistan toegevoegd aan Nederlandse lijst landen met te laag belastingtarief
Barbados en Turkmenistan zijn toegevoegd aan de Nederlandse lijst van landen met een te laag belastingtarief, die wordt gebruikt bij bestaande en nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. Het gaat om landen zonder winstbelasting of met een tarief van minder dan 9%. Belize, Koeweit, Qatar en Saudi-Arabië gaan juist van de lijst af. In totaal staan 14 landen op de lijst, die vandaag is gepubliceerd in de Staatscourant.

Lagere hypotheekrente? Voorkom terugbetalen, pas de voorlopige aanslag aan
Huiseigenaren die in 2019 hun hypotheek hebben overgesloten, betalen nu waarschijnlijk minder hypotheekrente. Zij kunnen dan ook minder hypotheekrente aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting en dat werkt ook door in de voorlopige aanslag. De Belastingdienst raadt deze huiseigenaren daarom aan deze aan te passen.

Wetsvoorstel over bedenktijd voor beursvennootschappen naar Tweede Kamer
Het bestuur van een Nederlandse beursvennootschap krijgt een bedenktijd van maximaal 250 dagen om goed te kunnen reageren op een vijandig overnamebod. De bedenktijd kan ook worden gebruikt als bepaalde aandeelhouders het bestuur onder druk zetten om de strategie te wijzigen door bijvoorbeeld aan te dringen op een splitsing van het bedrijf. Bestuurders en commissarissen kunnen gedurende de bedenktijd niet op initiatief van de aandeelhouder op een aandeelhoudersvergadering worden geschorst of ontslagen.

Staatssecretaris van Financiën, drs. M. Snel biedt ontslag aan
De staatssecretaris van Financiën, drs. M. Snel, heeft woensdag 18 december 2019 de Koning verzocht hem ontslag te verlenen als staatssecretaris van Financiën. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2020
De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat Nederlanders over het algemeen meer gaan overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken lonender wordt. Ook is direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren.

Gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag CAF 11 ontvangen compensatie
De ouders waarbij kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet of teruggevorderd in de CAF 11-zaak, krijgen vandaag bericht over welke compensatie zij in ieder geval van de Belastingdienst/Toeslagen ontvangen. Dit bedrag is berekend op basis van de tot nu toe beschikbare informatie. Het geld staat rond 20 december bij hen op de rekening. Dat meldt staatssecretaris Snel van Financiën in een brief die vandaag bij de getroffen ouders wordt bezorgd. De Tweede Kamer is hierover vandaag geïnformeerd.

Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen voor de compensatie van ouders
Een commissie van onafhankelijke deskundigen gaat toetsen of de Belastingdienst de juiste beoordeling maakt bij ouders die compensatie hebben aangevraagd in de zogenaamde CAF 11 dossiers (kinderopvangtoeslag). Deze toets wordt alleen gedaan als wegens ernstige onregelmatigheden geen recht blijkt op de compensatie, bijvoorbeeld als er geen kind bestaat dat opvang heeft gehad. De verwachting is dat dit maar in een beperkt aantal gevallen zo zal zijn. 

Staatssecretaris Snel neemt rapport FNV in ontvangst
Vandaag heeft een delegatie van vakbond FNV het rapport Hoor de klok luiden aan de staatssecretaris van Financiën Menno Snel overhandigd.

Start openbare consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is gestart op maandag 2 december 2019. Met dit plan maken minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich hard voor een gezamenlijke aanpak van witwassen. Via deze internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties reageren.

Najaarsnota: Geld naar leraren, aanpak stikstof, criminaliteitsbestrijding en rechtsbijstand
Het kabinet stelt in de Najaarsnota 2019 een miljard euro beschikbaar voor urgente maatschappelijke problemen. Dit kan omdat niet al het geld dat voor dit jaar was begroot ook daadwerkelijk in 2019 wordt uitgegeven.

Voordracht nieuwe bewindvoerder bij IMF
Prof. Dr. P.L.C. (Paul) Hilbers is voorgedragen als nieuwe bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Financiën ingestemd met deze voordracht. 

Jaarplan 2020 Belastingdienst: inzicht in keuzes uitvoering en toezicht
Het bieden van inzicht in de keuzes voor uitvoering en toezicht. Dit staat onder meer centraal in het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst, dat staatssecretaris Snel vandaag naar de Kamer stuurt. Er is ook aandacht voor de schuldenproblematiek en het toezicht op bedrijven. Verder gaat het Jaarplan 2020 in op ‘Beheerst vernieuwen’, de stapsgewijze verbetering van de Belastingdienst.

Kabinet komt getroffen ouders kinderopvangtoeslag ‘CAF 11’ tegemoet
Staatssecretaris Snel van Financiën komt namens het kabinet met een compensatieregeling voor de 302 ouders waarbij kinderopvangtoeslag stop is gezet of teruggevorderd, het zogeheten CAF 11-dossier. Daarnaast kondigt hij een aantal maatregelen aan om de door de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen geconstateerde tekortkomingen aan te pakken.

Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur
Met een pakket maatregelen zet het kabinet vandaag nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u, de ammoniakuitstoot via veevoer te verlagen en de bestaande uitbreiding van de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij, daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur. Nu en bij volgende maatregelen is het uitgangspunt dat 30 procent van deze verminderde stikstofneerslag ten goede komt voor de versterking van de natuur, 70 procent kan naar nieuwe ontwikkelingen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

Eenvoud of maatwerk: uitruilen binnen het bestaande toeslagenstelsel
Binnen het bestaande toeslagenstelsel zijn aanpassingen mogelijk. Echter, een hoofdconclusie van het onderzoek naar maatregelen binnen het bestaande stelsel is dat daarvoor  altijd een ‘prijs’ moet worden betaald. De problematiek is daarom maar beperkt op te lossen binnen het huidige stelsel. Dit staat in deel 1 van het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar het stelsel van toeslagen dat vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Nederland roept samen met 8 andere landen op tot Europese vliegbelasting
Vliegen wordt vergeleken met andere manieren van transport nu niet voldoende belast of beprijsd. Dit terwijl vliegen ongeveer 2,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt. Nederland roept daarom samen met 8 andere EU-landen de nieuwe Europese Commissie op om met een voorstel te komen voor een vorm van vliegbelasting.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en kankerbestrijding

Het goede doel!

Mingy en leger des heils

Het goede doel!

Mingy en cliniclowns

Het goede doel!

Mingy en Warchild