Mingy zegt " Wanneer men ja zegt tegen het leven, en het leven zegt nee, dan moet men ook op dit nee weer ja zeggen. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Oud-minister Roelof Nelissen is overleden
Oud-minister Roelof Nelissen is donderdag 18 juli op 88-jarige leeftijd overleden. Dat verdrietige nieuws bereikte ons vandaag. Nelissen was van 1971 tot en met 1973 minister van Financiën.

Publicatie Jaarverslag 2018 Kiesgroepprogramma
Het ministerie van Financiën heeft op 19 juli 2019 het jaarverslag 2018 van het Kiesgroepprogramma van het ministerie gepubliceerd. In het verslag staat een overzicht van de werkzaamheden van het ministerie ter versterking van de openbare financiën van de zogenoemde kiesgroeplanden. Dat zijn: Armenië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Kroatië, Moldavië, Montenegro, Mongolië, Noord-Macedonië, Roemenië en Oekraïne. Nederland vertegenwoordigt deze landen in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Wetsvoorstel ingediend dat intermediairs verplicht stelt grensoverschrijdende constructies te melden
Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. Het wetsvoorstel hiervoor is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.

Werkgroepen brede maatschappelijke heroverwegingen kunnen van start
Wat zijn de maatschappelijke effecten van ander beleid? Of van een andere uitvoering van beleid? Is bijvoorbeeld de manier waarop leraren nu worden opgeleid de goede manier? Gaan we in de zorg op een goede manier om met technologie? En in de dienstverlening van de overheid? Wat kunnen we doen aan problemen die mensen met wisselende inkomsten ervaren? Hoe kunnen we zorgen voor veel minder afval?

BPM-tarieven vanaf 1 juli 2020 gebaseerd op nieuwe CO2-testmethode
Vanaf 1 juli 2020 zullen de bpm-tarieven voor auto’s gebaseerd worden op de nieuwe CO2-testmethode WLTP, die sinds 1 september 2018 verplicht is voor alle nieuw verkochte auto’s. De BPM-tarieven zullen budgettair neutraal worden omgerekend op basis van recent onderzoek van TNO. In overleg met de autobranche komt er een ruime overgangsperiode zodat de sector voldoende tijd heeft om zich er op voor te bereiden. Dit schrijft staatssecretaris Snel vandaag aan de Tweede Kamer.

Vrijwel alle MKB-klanten gecompenseerd of voorschot ontvangen voor rentederivaten
Bijna alle MKB-klanten (99 procent), die onder het Uniform Herstelkader (UHK) vallen, hebben inmiddels een compensatie of een voorschot aangeboden gekregen voor hun rentederivaten. Dat staat in de vijfde voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die minister Hoekstra van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Internetconsultatie wetsvoorstel aanscherping beloningsregels voor de financiële sector
Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector. Die moeten ervoor zorgen dat perverse prikkels verbonden aan beloningen in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot. Dat schrijft minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Via deze internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van de maatregelen en input leveren.

‘Cultuur’ als vierde pijler van ‘Beheerst vernieuwen’
Staatssecretaris Snel heeft de eerste voortgangsrapportage over het jaarplan van de Belastingdienst aan de Kamer gezonden. In de aanbiedingsbrief bij de eerste rapportage staat als belangrijkste feit het voorstel om ‘cultuur’ als vierde pijler aan de aanpak ‘Beheerst vernieuwen’ toe te voegen. Daarnaast bevat de brief informatie over het onderzoek dat de Audit Dienst Rijk gedaan heeft naar de ‘ongeschreven regels’ bij de Belastingdienst en het kerndepartement.

Kabinet dient nieuw wetsvoorstel in tegen belastingontwijking
Het kabinet gaat een einde maken aan structuren waarbij bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van de verschillen in belastingstelsels van landen, de zogenaamde hybridemismatches. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft een wetsvoorstel met die strekking naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel is een van de maatregelen van dit kabinet om belastingontwijking tegen te gaan.

Nederland sluit belastingverdrag met Irak
Nederland heeft met Irak een belastingverdrag gesloten.  In het belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken.

Minister Hoekstra en Grapperhaus presenteren nationale aanpak witwassen
Een verbod op betalingen met contant geld vanaf 3000 euro, inzet op afschaffing van het 500 euro biljet, het weren van ongebruikelijke klanten door banken en een Europese toezichthouder zijn onder meer nodig om het criminelen moeilijker te maken ons financiële stelsel te gebruiken voor witwassen. Deze en meer voorstellen staan in het gezamenlijke plan ‘aanpak witwassen’ dat minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. 

Staat ontvangt ruim 800 miljoen dividend
De Nederlandse staat heeft het afgelopen jaar 826 miljoen euro aan dividend uit staatsdeelnemingen ontvangen. Dat blijkt uit het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018 dat minister Hoekstra van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Internationale conferentie vliegbelasting en CO2-beprijzing gaat van start
De internationale conferentie over CO2 beprijzing en het belasten van het vliegverkeer gaat vandaag van start in Madurodam in Den Haag. Met de tweedaagse conferentie wil het kabinet een stap zetten richting Europese afspraken over deze belastingen, die ons helpen bij de gestelde klimaatdoelen. Bovendien ontstaat er hierdoor een gelijk speelveld. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën treedt op als gastheer.

Start consultatie nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting
De internetconsultatie voor een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting is gestart. Staatssecretaris Snel van Financiën nodigt betrokkenen uit mee te denken over de vormgeving van deze groepsregeling. De huidige groepsregeling in de vennootschapsbelasting – het regime van de fiscale eenheid – zal worden opgevolgd door een nieuwe robuuste en toekomstbestendige groepsregeling, mede naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Europese ministers van Financiën zetten stappen in versterking eurozone
De ministers van Financiën van de eurozone zijn het op 14 juni 2019 eens geworden over nieuwe stappen om de financiële samenwerking verder te versterken. Tijdens een overleg van de Eurogroep in Luxemburg hebben de ministers afspraken gemaakt over verdere versterking van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Ook bereikte de Eurogroep overeenstemming over een aantal kenmerken van het Europees begrotingsinstrument (BICC). Het BICC kan worden ingezet voor steun aan hervormingen en nationale investeringen.

Nederland sluit nieuw belastingverdrag met Ierland
Nederland heeft met Ierland een nieuw belastingverdrag gesloten. Dit verdrag vervangt het oude belastingverdrag uit 1969. In het belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen.

Europese kapitaalmarktunie
De voltooiing van de Europese kapitaalmarktunie is van groot belang voor Nederland. Goed functionerende grensoverschrijdende kapitaalmarkten dragen bij aan het vermogen om schokken op te vangen binnen een muntunie. Bedrijven in de EU, met name het midden-en klein bedrijf, zijn voor hun financiering sterk afhankelijk van leningen van nationale banken. Een Europese Kapitaalmarktunie zorgt ervoor dat zij ook op andere manieren aan geld kunnen komen.

Nederland wijzigt belastingverdrag met Zwitserland
Nederland heeft een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tegen belastingontwijking. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen.

Excuses aan betrokken ouders en extra maatregelen in zaak kinderopvangtoeslag
Tijdens een gesprek vanmiddag met een delegatie van ouders bij wie de kinderopvangtoeslag in 2014 is stopgezet, heeft staatssecretaris Snel van Financiën persoonlijk zijn excuses aangeboden. Omdat hij zich realiseert dat verontschuldigingen de veroorzaakte problemen niet oplossen, kondigde hij ook een aantal extra maatregelen aan.

Staatssteungoedkeuring Europese Commissie voorgenomen oprichting Invest-NL
De Europese Commissie heeft vandaag onder de Europese staatssteunregels goedkeuring verleend voor de voorgenomen oprichting van en kapitaalstorting in financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL. De Europese Commissie heeft dit bekendgemaakt op haar website. Link naar de bekendmaking is hier te vinden.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en Unicef

Het goede doel!

Mingy en Save the Childeren

Het goede doel!

Mingy en greenpeace

Het goede doel!

Mingy en Unicef