Mingy zegt " 'tIs zuipen of verpompen. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Laura van Geest nieuwe bestuursvoorzitter van Autoriteit Financiële Markten
Mevrouw Laura B.J. van Geest is bij Koninklijk besluit van 10 oktober 2019 voor vier jaar benoemd tot bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming gaat in per 1 februari 2020 en vindt plaats op voordracht van de raad van toezicht van de AFM. Minister Hoekstra van Financiën heeft de ministerraad hier vrijdag over geïnformeerd.

Belastingdienst geeft eenmanszaken nieuw btw-identificatienummer
Ondernemers ontvangen uniek btw-id dat privacy beter waarborgt.

Ministers van Financiën Nederland, Duitsland en Frankrijk ontvangen rapport over de kapitaalmarktunie
De werkgroep kapitaalmarktunie heeft woensdag 9 oktober 2019 in Luxemburg het rapport “Savings and Sustainable Investment Union” aangeboden aan de ministers van Financiën van Nederland, Frankrijk en Duitsland. In het rapport stelt de werkgroep onder andere dat de kapitaalmarktunie zich meer moet richten op de behoeftes van burgers in de EU en financiering van een innovatieve en duurzame economie.

Start consultatie lijst landen met te laag belastingtarief
Barbados en Turkmenistan worden toegevoegd aan de Nederlandse lijst van landen met een te laag belastingtarief, die wordt gebruikt bij bestaande en nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. Het gaat om landen zonder winstbelasting of met een tarief van minder dan 9%. Belize en Saudi-Arabië gaan juist van de lijst af. In totaal staan er 16 landen op de lijst. Over deze lijst start vandaag een internetconsultatie tot en met 8 november.

Douane versterkt organisatie met resultaten onderzoeken integriteit
RTL Nieuws heeft aandacht voor het integriteitsonderzoek ‘Als de prooi de jager pakt’. Integriteit is cruciaal voor de Douane; het is een absolute voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen. Daarom werkt de Douane graag mee aan (wetenschappelijke) onderzoeken rond dit thema. De inzichten die deze opleveren, helpen onze organisatie verder te verbeteren.

Reactie uitspraak staatssecretaris Snel op de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie over Starbucks
Fijn dat er nu duidelijkheid is over de staatssteunzaak van de Europese Commissie tegen Nederland over Starbucks. Deze uitspraak betekent dat de Belastingdienst Starbucks niet beter of anders heeft behandeld dan andere bedrijven.

Belastingplan 2020: werken wordt lonender en kabinet maakt direct werk van Klimaatakkoord
Nederlanders gaan over het algemeen meer overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken wordt lonender. Hier staat een lastenverzwaring voor bedrijven tegenover. Ook wordt direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren. Het kabinet neemt daarnaast maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan.

Investeringen en lastenverlichting centraal in Miljoenennota 2020
Nederland houdt zich knap staande in een wereld waar de economische en geopolitieke onrust toeneemt. Na jaren van hoogtij vlakt de economische groei weliswaar af. Maar met groeipercentages van 1,8% dit jaar en 1,5% in 2020 toont de Nederlandse economie zich vooralsnog robuust. Dat staat in de Miljoenennota 2020 die minister Wopke Hoekstra van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Kabinet onderzoekt opties financiering investeringsagenda TenneT
De investeringsagenda van TenneT, de beheerder van het elektriciteitsnet in Nederland en voor een deel in Duitsland, is de afgelopen jaren vanwege de energietransitie fors gegroeid. De investeringsagenda bedraagt €35 miljard in de periode 2019-2028. TenneT heeft daarom extra eigen vermogen nodig. Het gaat om een financiering van €4,75 mld. Het kabinet heeft in de ministerraad een aantal voorwaarden vastgesteld waaraan deze financiering moet voldoen.

1,35 miljoen spaarders betalen door nieuw voorstel straks geen belasting meer in box 3
Ongeveer 1,35 miljoen mensen betalen straks geen belasting meer over hun spaargeld in box 3. Nu betalen nog 2,9 miljoen mensen deze belasting. Volgens voorlopige berekeningen wordt de eerste 440.000 euro voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij. Bovendien gaan bijna een half miljoen mensen minder belasting betalen dan dat zij nu doen. Dit staat in een voorstel dat staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Doel is dat deze hervorming vanaf 1 januari 2022 in gaat.

Oud-minister Roelof Nelissen is overleden
Oud-minister Roelof Nelissen is donderdag 18 juli op 88-jarige leeftijd overleden. Dat verdrietige nieuws bereikte ons vandaag. Nelissen was van 1971 tot en met 1973 minister van Financiën.

Publicatie Jaarverslag 2018 Kiesgroepprogramma
Het ministerie van Financiën heeft op 19 juli 2019 het jaarverslag 2018 van het Kiesgroepprogramma van het ministerie gepubliceerd. In het verslag staat een overzicht van de werkzaamheden van het ministerie ter versterking van de openbare financiën van de zogenoemde kiesgroeplanden. Dat zijn: Armenië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Kroatië, Moldavië, Montenegro, Mongolië, Noord-Macedonië, Roemenië en Oekraïne. Nederland vertegenwoordigt deze landen in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Wetsvoorstel ingediend dat intermediairs verplicht stelt grensoverschrijdende constructies te melden
Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. Het wetsvoorstel hiervoor is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.

Werkgroepen brede maatschappelijke heroverwegingen kunnen van start
Wat zijn de maatschappelijke effecten van ander beleid? Of van een andere uitvoering van beleid? Is bijvoorbeeld de manier waarop leraren nu worden opgeleid de goede manier? Gaan we in de zorg op een goede manier om met technologie? En in de dienstverlening van de overheid? Wat kunnen we doen aan problemen die mensen met wisselende inkomsten ervaren? Hoe kunnen we zorgen voor veel minder afval?

BPM-tarieven vanaf 1 juli 2020 gebaseerd op nieuwe CO2-testmethode
Vanaf 1 juli 2020 zullen de bpm-tarieven voor auto’s gebaseerd worden op de nieuwe CO2-testmethode WLTP, die sinds 1 september 2018 verplicht is voor alle nieuw verkochte auto’s. De BPM-tarieven zullen budgettair neutraal worden omgerekend op basis van recent onderzoek van TNO. In overleg met de autobranche komt er een ruime overgangsperiode zodat de sector voldoende tijd heeft om zich er op voor te bereiden. Dit schrijft staatssecretaris Snel vandaag aan de Tweede Kamer.

Vrijwel alle MKB-klanten gecompenseerd of voorschot ontvangen voor rentederivaten
Bijna alle MKB-klanten (99 procent), die onder het Uniform Herstelkader (UHK) vallen, hebben inmiddels een compensatie of een voorschot aangeboden gekregen voor hun rentederivaten. Dat staat in de vijfde voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die minister Hoekstra van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Internetconsultatie wetsvoorstel aanscherping beloningsregels voor de financiële sector
Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector. Die moeten ervoor zorgen dat perverse prikkels verbonden aan beloningen in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot. Dat schrijft minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Via deze internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van de maatregelen en input leveren.

‘Cultuur’ als vierde pijler van ‘Beheerst vernieuwen’
Staatssecretaris Snel heeft de eerste voortgangsrapportage over het jaarplan van de Belastingdienst aan de Kamer gezonden. In de aanbiedingsbrief bij de eerste rapportage staat als belangrijkste feit het voorstel om ‘cultuur’ als vierde pijler aan de aanpak ‘Beheerst vernieuwen’ toe te voegen. Daarnaast bevat de brief informatie over het onderzoek dat de Audit Dienst Rijk gedaan heeft naar de ‘ongeschreven regels’ bij de Belastingdienst en het kerndepartement.

Kabinet dient nieuw wetsvoorstel in tegen belastingontwijking
Het kabinet gaat een einde maken aan structuren waarbij bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van de verschillen in belastingstelsels van landen, de zogenaamde hybridemismatches. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft een wetsvoorstel met die strekking naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel is een van de maatregelen van dit kabinet om belastingontwijking tegen te gaan.

Nederland sluit belastingverdrag met Irak
Nederland heeft met Irak een belastingverdrag gesloten.  In het belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en Save the Childeren

Het goede doel!

Mingy en heldenmoed

Het goede doel!

Mingy en het Rodekruis

Het goede doel!

Mingy en Unicef