Mingy zegt " Men verliest een vijand als men hem tot vriend maakt. "

De nieuwste berichten op https://www.rijksoverheid.nl/
Europese ministers van Financiën zetten stappen in versterking eurozone
De ministers van Financiën van de eurozone zijn het op 14 juni 2019 eens geworden over nieuwe stappen om de financiële samenwerking verder te versterken. Tijdens een overleg van de Eurogroep in Luxemburg hebben de ministers afspraken gemaakt over verdere versterking van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Ook bereikte de Eurogroep overeenstemming over een aantal kenmerken van het Europees begrotingsinstrument (BICC). Het BICC kan worden ingezet voor steun aan hervormingen en nationale investeringen.

Nederland sluit nieuw belastingverdrag met Ierland
Nederland heeft met Ierland een nieuw belastingverdrag gesloten. Dit verdrag vervangt het oude belastingverdrag uit 1969. In het belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen.

Europese kapitaalmarktunie
De voltooiing van de Europese kapitaalmarktunie is van groot belang voor Nederland. Goed functionerende grensoverschrijdende kapitaalmarkten dragen bij aan het vermogen om schokken op te vangen binnen een muntunie. Bedrijven in de EU, met name het midden-en klein bedrijf, zijn voor hun financiering sterk afhankelijk van leningen van nationale banken. Een Europese Kapitaalmarktunie zorgt ervoor dat zij ook op andere manieren aan geld kunnen komen.

Nederland wijzigt belastingverdrag met Zwitserland
Nederland heeft een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tegen belastingontwijking. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen.

Excuses aan betrokken ouders en extra maatregelen in zaak kinderopvangtoeslag
Tijdens een gesprek vanmiddag met een delegatie van ouders bij wie de kinderopvangtoeslag in 2014 is stopgezet, heeft staatssecretaris Snel van Financiën persoonlijk zijn excuses aangeboden. Omdat hij zich realiseert dat verontschuldigingen de veroorzaakte problemen niet oplossen, kondigde hij ook een aantal extra maatregelen aan.

Staatssteungoedkeuring Europese Commissie voorgenomen oprichting Invest-NL
De Europese Commissie heeft vandaag onder de Europese staatssteunregels goedkeuring verleend voor de voorgenomen oprichting van en kapitaalstorting in financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL. De Europese Commissie heeft dit bekendgemaakt op haar website. Link naar de bekendmaking is hier te vinden.

Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend
Het kabinet wil dat er per 1 januari 2020 een minimumprijs komt voor CO2 die in Nederland wordt uitgestoten met elektriciteitsproductie. Vandaag hebben staatssecretaris Snel van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hierover een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze CO2-minimumprijs wil het kabinet bedrijven prikkelen om te verduurzamen. 

Meerjarige aanpak voor balans in ICT
De Belastingdienst raakt steeds beter georganiseerd. Daardoor weten we nu dat het beheer en onderhoud van de ICT steeds meer capaciteit vergt. Zo veel zelfs dat er te weinig ruimte overblijft voor modernisering van die ICT, nieuwe wetgeving en de vernieuwing van de Belastingdienst. Een mix van maatregelen moet het achterstallig onderhoud de komende jaren verminderen. Op de langere termijn ontstaat dan weer meer ruimte voor nieuw beleid en kent de Belastingdienst minder continuïteitsrisico’s.

Kabinet wil uitbetalen met aandelenopties bij start-ups en scale-ups aantrekkelijker maken
Het kabinet wil het voor start-ups en scale-ups aantrekkelijker maken hun werknemers in aandelenopties te betalen. Zo kunnen deze bedrijven makkelijker getalenteerde werknemers aantrekken en wordt de ontwikkeling van jonge bedrijven in Nederland gestimuleerd. Dit schrijft staatssecretaris Menno Snel van Financiën in zijn fiscale beleidsagenda, waarin zijn beleidsprioriteiten zijn opgenomen.

Extra investeringen dankzij meevallers, economie groeit minder hard
Het kabinet steekt fors extra geld in defensie, klimaat, en (jeugd)zorg. Ook trekt het extra geld uit voor de rechtspraak, voor het onderwijs en vangt het de financiële gevolgen op van het eerder genomen besluit om nog sneller dan vorig jaar gepland minder gas te winnen uit de Groninger gasvelden. Dat staat in de Voorjaarsnota die minister Hoekstra van Financiën vandaag aan de Kamer heeft aangeboden.

Nederland maakt afspraken met Curaçao tegen belastingontwijking
Nederland heeft met Curaçao nieuwe afspraken gemaakt in de strijd tegen belastingontwijking- en ontduiking. De landen hebben in een verklaring afgesproken zo snel mogelijk een wetsvoorstel in te dienen om anti-misbruikmaatregelen op te nemen in de belastingregeling tussen beide landen. Daarmee zal de belastingregeling gaan voldoen aan de internationale standaarden in het kader van de aanpak van belastingontwijking. 

Saldibalans in jaarrekening aangepast
De Belastingdienst levert informatie aan drie ministeries die toeslagen verstrekken (BZK, VWS en SZW). Hierbij is eerder onjuiste informatie doorgegeven. Het gaat om de gegevens over de stand van de openstaande voorschotten voor huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Bij controle hierna door de Auditdienst Rijk is niet geconstateerd dat deze informatie niet klopte. Daardoor zijn de openstaande voorschotten voor deze toeslagen in de saldibalans in de jaarrekeningen van de ministeries in totaal voor € 1,2 miljard te laag verantwoord.

Staatssecretaris Snel bezoekt VS en Cuba
Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) brengt maandag 20 tot en met donderdag 23 mei een bezoek aan de Verenigde Staten en Cuba. In Washington voert hij gesprekken met congresleden en de vice-minister van Financiën Justin Muzinich over problemen die in Nederland wonende Amerikanen ervaren als gevolg van Amerikaanse wetgeving. In Cuba ondertekent de staatssecretaris samen met 12 andere landen een verklaring waarmee een nieuwe Caribische Douaneorganisatie wordt opgericht.

Inkomsten en uitgaven stegen in 2018
De economie groeide vorig jaar flink. In Nederland waren meer mensen dan ooit aan het werk. De overheid gaf voor het eerst in vele jaren weer aanzienlijk meer uit aan onderwijs, zorg en veiligheid. Mede doordat er veel mensen werkten en bedrijven goed draaiden, kwam er per saldo meer belastinggeld binnen dan er werd uitgegeven.

Wetsvoorstel nationale vliegbelasting ingediend
Het kabinet wil per 1 januari 2021 een vliegbelasting invoeren. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een Europese belasting op luchtvaart. Voor het geval een Europese vliegbelasting te lang op zich laat wachten is een wetsvoorstel voor een nationale vliegbelasting uitgewerkt van 7 euro per vertrekkende passagier, dat vandaag via het Kabinet van de Koning aan de Tweede Kamer is gestuurd. Transferpassagiers worden uitgezonderd.

Aangifteperiode inkomstenbelasting brak records
De Belastingdienst heeft in de aangifteperiode voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 tussen 1 maart en 1 mei zo’n 9,5 miljoen aangiften binnen gekregen. Dat is 300 duizend meer dan vorig jaar (9,2 miljoen in 2018). Nog nooit eerder deden zoveel mensen aangifte op de eerste dag: 470 duizend. Op de laatste dag ontving de Belastingdienst 340 duizend aangiften.

Jan Nooitgedagt voorzitter Commissie Advisering oprichting Invest-NL
Jan Nooitgedagt wordt de voorzitter van de commissie die Wouter Bos, de directeur Invest-NL in opbouw, ondersteunt bij zijn voorbereidende werkzaamheden. Dat maakt minister Hoekstra van Financiën bekend met het instellingsbesluit van de tijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL. Nooitgedagt is momenteel onder andere commissaris bij Rabobank en president-commissaris bij PostNL. In het verleden is hij onder meer werkzaam geweest als CFO van Aegon en, tot voor kort, als commissaris van BNG.

Overlijden oud-minister van Financiën Johan Witteveen
Wij zijn bedroefd door het overlijden van voormalig minister van Financiën Johan Witteveen. In de periode 1958 tot 1973 was hij lid van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, twee keer minister van Financiën en viceminister-president.

Salderingsregeling verlengd tot 2023
De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft.

23e Halfjaarsrapportage aangeboden aan Tweede Kamer
“De veranderopgave is onverminderd groot en er is nog een lange weg te gaan”, schrijft staatssecretaris Snel bij de 23e halfjaarrapportage van de Belastingdienst. Naast de vernieuwing van de dienst komt onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan bod.

Naar boven Up

Media

Zoeken we op

Google

Dagen te gaan tot

17666

dagen te gaan tot
Free Willy
Dagen te gaan op Mingy!

Het goede doel!

Mingy en Warchild

Het goede doel!

Mingy en het Rodekruis

Het goede doel!

Mingy en Warchild

Het goede doel!

Mingy en Unicef